Turistički tehničar

Turizam je jedna od retkih privrednih grana koja i u uslovima ekonomske krize i recesije, koja je zastupljena kako u našoj zemlji tako i na globalnom nivou, doživljava stalni rast. Sve zemlje u svetu pa i naša ulažu sredstva u razvoj ove privredne grane. Usled toga dolazi do rasta tražnje za stručnim kadrom u ovoj oblasti privrede. Kadar za kojim postoji potražnja obrazuje se u našoj Školi. Obrazovni profil turistički tehničar, koji je neophodan za razvitak ove privredne grane školuje se u našoj Školi.

Radi se o jako perspektivnom i odgovornom poslu, koji da bi se kvalitetno i profesionalno obavljao, zahteva veliko znanje jaku psihološku strukturu i veliku opštu kulturu. Sve to se stiče kod na u Školi. Kadrovi koje obučava naša Škola, izlaze potpuno osposobljeni za samostalan rad u turizmu. Takođe usled toga što po završetku naše Škole stiču četvrti stepen stručne spreme, naši polaznici mogu upisati i odgovarajuću visokoškolsku ustanovu, kako bi nastavili obrazovanje i stekli visoku stručnu spremu.

Nastava je obogaćena praksom, a kvalitet iste garantuju naši profesori sa dugoročnim iskustvom u turizmu. Jako nam je bitno da osim teoretskih naši polaznici steknu i praktična znanja, te im to omogućujemo u saradnji sa našim partnerima sa kojima imamo potpisane brojne ugovore o saradnji.

Turistički tehničar - Predmeti po godinama:

1. Srpski jezik i književnost
2. Strani jezik 1
3. Strani jezik 2
4. Istorija
5. Fizičko i zdravstveno vaspitanje
6. Matematika
7. Računarstvo i informatika
8. Biologija
9. Hemija
10. Muzička umetnost
11. Geografija
12. Fizika
13. Osnovi turizma i ugostiteljstva
14. Agencijsko – hotelijersko poslovanje
15. Izborni predmet (Veronauka ili Građansko vaspitanje)
1. Srpski jezik i književnost
2. Strani jezik 1
3. Strani jezik 2
4. Istorija
5. Fizičko i zdravstveno vaspitanje
6. Matematika
7. Likovna kultura
8. Računarstvo i informatika
9. Geografija
10. Fizika
11. Biologija
12. Hemija
13. Ekonomika i organizacija preduzeća
14. Agencijsko – hotelijersko poslovanje
15. Izborni predmet (Veronauka ili Građansko vaspitanje)
1. Srpski jezik i književnost
2. Strani jezik 1
3. Strani jezik 2
4. Fizičko i zdravstveno vaspitanje
5. Matematika
6. Računarstvo i informatika
7. Ustav i prava građana
8. Psihologija
9. Finansijsko poslovanje
10. Poslovna korespodencija i komunikacija
11. Statistika
12. Turistička geografija
13. Istorija umetnosti
14. Agencijsko – hotelijersko poslovanje
15. Izborni predmet (Veronauka ili Građansko vaspitanje)
1. Srpski jezik i književnost
2. Strani jezik 1
3. Strani jezik 2
4. Fizičko i zdravstveno vaspitanje
5. Matematika
6. Filozofija
7. Spoljnotrgovinsko i devizno poslovanje
8. Turistička geografija
9. Istorija umetnosti
10. Pravo
11. Ekonomika u turizmu
12. Marketing u turizmu
13. Agencijsko – hotelijersko poslovanje
14. Izborni predmet (Veronauka ili Građansko vaspitanje)

Preuzmite spisak predmeta po godinama:

Top