Carinska škola

Audio

Čak i ako ste, možda do ovog trenutka i imali nedoumicu gde možete da se školujete za carinika, sasvim je sigurno da od sada više uopšte nemate razloga za brigu, jer je tu srednja škola “Sveti Arhangel” u Novom Sadu, a u okviru koje funkcioniše specijalizovana carinska škola. A u okviru pomenute institucije se svima koji su zainteresovani pruža mogućnost školovanja za zanimanje carinski tehničar, a koje se svrstava u red obrazovnih profila četvrtog stepena, te je isto tako prisutna i specijalizacija za peti stepen i to za zanimanje carinik - špediter.

Kada je u pitanju nastava za carinskog tehničara, ona podrazumeva niz opštih i stručnih predmeta, ali i jedan obavezan izborni predmet, a koji je istovetan na nivou cele države i podrazumeva da svi zainteresovani kandidati imaju mogućnost da se opredele između verske nastave i predmeta građansko vaspitanje. Uz uobičajene opšte predmete i to primarno one za koje je predviđeno važećim nastavnim planom da se izučavaju u toku sve četiri godine školovanja, to jest strani jezik i srpski jezik i književnost, kao i matematika, odnosno predmet fizičko vaspitanje, u nastavnom programu koji predviđa ovo zanimanje su zastupljeni i drugi opšteobrazovni predmeti. Primarno se misli na predmete istorija, hemija i geografija, mada je prisutna i sociologija, kao i nastava u okviru predmeta računarstvo i informatika, te ekologija stručni predmet. Računovodstvo je stručni predmet koji je, prema trenutno važećem nastavnom programu zastupljen u prve tri godine školovanja, dok su ostali predmeti koji se svrstavaju u stručne prisutni mahom godinu ili dve, a uz izuzetak predmeta poznavanje robe, koji kandidati izučavaju od drugog do četvrtog razreda. Svakako treba pomenuti i predmet statistika, kao i pravo, a zatim i poslovna ekonomija i javne finansije, te učenici izučavaju i predmet savremena poslovna korespondencija, odnosno spoljnotrgovinsko i devizno poslovanje. A u nastavnom programu prema kome se odvija školovanje za ovo zanimanje i koga se u potpunosti pridržava i srednja škola “Sveti Arhangel”, Novi Sad je uvršten i stručni predmet ekonomska geografija, a zatim i poslovna informatika i osiguranje, te međunarodna špedicija. Ono što je zanimljivo istaći jeste da nastava za ovo zanimanje ne podrazumeva praksu, barem prema aktuelnom nastavnom planu, a kada je u pitanju sticanje diplome za carinika - špeditera tu svi zainteresovani kandidati svakako imaju obavezu da polažu određene ispite. Prvenstveno se od njih očekuje da polože dva strana jezika i to primarno engleski, kao prvi, odnosno drugi po izboru, gde se očekuje da pokažu jasno određeni nivo znanja obično nemačkog i ruskog, odnosno francuskog jezika. Uz to, dužnost svakog kandidata koji se opredeli za specijalizaciju jeste da pristupi polaganju predmeta koji je vezan za osnove carinskog sistema i osnove radnog i privrednog prava, te on isto tako treba da položi i predmet carinska tarifa, odnosno poznavanje robe, kao i predmet carinski postupak, te spoljnotrgovinski i devizni sistem. U okviru nastavnog programa koji je određen za specijalizaciju za peti stepen je zastupljena praksa, a takođe je zvaničnim nastavnim planom jasno određeno i njeno trajanje, to jest tačno se zna koliko svaki kandidat ima obavezu da bude prisutan u okviru praktičnog dela.

Sem toga, naša institucija nudi mogućnost vanrednog školovanja svima koji su za taj vid obrazovanja zainteresovani, odnosno redovnog školovanja za konkretno zanimanje, te isto tako kandidati mogu da pristupe procesu prekvalifikacije ili da se odluče za dokvalifikaciju. Preciznije rečeno, prekvalifikacija se na prvom mestu primenjuje kada neko želi da stekne diplomu za carinskog tehničara ili špeditera - carinika, a pre toga je imao prilike da postane vlasnik diplome za određeno zanimanje istog nivoa. Ali, kada se radi o dokvalifikaciji, nju može da izvrši svako ko poseduje diplomu za određeno zanimanje trećeg ili četvrtog stepena, stim da konkretni kandidat u toj situaciji može da pristupi dokvalifikaciji i to samo za ono zanimanje koje je za stepen više od prethodno stečenog.

Sasvim sigurno je izuzetno važno i da pomenemo da srednja škola “Sveti Arhangel” u Novom Sadu u potpunosti poštuje sva pravila koja zvanično navodi nadležno ministarstvo, to jest Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, tako da carinska škola, to jest njena diploma sasvim sigurno može da bude u istom rangu sa bilo kojom državnom institucijom ovog tipa. Mi svim zainteresovanim kandidatima u toku cele godine nudimo mogućnost da, ako to žele izvrše konsultaciju za bilo koji od pomenutih obrazovnih profila, a napominjemo da posedujemo rešenje koje je zavedeno zvanično u Privrednom sudu i to pod zvaničnim brojem 205/2016, a koje je izdato 09. 11.2016. godine. A upravo zahvaljujući tom rešenju, kojim se zvanično potvrđuje da naša obrazovna institucija, koja je smeštena u samom srcu Vojvodine, ispunjava sve uslove da može da se bavi obrazovnom delatnošću, sa izrazitim ponosom navodimo i da diplomu koju će kandidat da stekne za izabrano zanimanje u pomenutoj struci on može da koristi u praksi i to kao svaki drugi pravno, odnosno zakonski važeći dokument. Da malo pojasnimo, taj kandidat zapravo ima mogućnost upravo tu diplomi da priloži potpuno isto kao i diplomu koji izdaje bilo koja državna institucija, a kada se bude upisivao na neku višu školu ili fakultet. Ali, isto tako on sme da zahteva i to od Nacionalne službe za zapošljavanje da mu navedeni dokument bude upisan u radnu knjižicu, a kako bi stečene kvalifikacije bile vidljive budućem poslodavcu.

Naročito je važno da napomenemo i to da profesori koji su zaduženi da sprovode nastavu u našoj školi, a u pomenutom gradu, imaju sve potrebne diplome i zvanja da bi mogli da se bave tim poslom, te isto tako treba da znate i da u potpunosti poštujemo smernice koje daje Ministarstvo za unapređenje obrazovanja i to primarno kada je u pitanju literatura koju koristimo i preporučujemo kandidatima.

Profili - Carinska škola

Carinski tehničar – cetvrti stepen stručne spreme - dokvalifikacija poseban je vid profesionalnog i poslovnog usavršavanja za svakog polaznika koji je do t...

PROČITAJTE VIŠE
Top