Gimnazija

Audio

Srednja škola za koju slobodno možemo reći da je namenjena svakom učeniku koji po završetku osnovne nije siguran za koju stručnu školu je zainteresovan, jer se gotovo podrazumeva da će on po završetku gimnazije svakako svoje školovanje da nastavi u okviru neke više škole ili fakulteta.

Trenutno na teritoriji naše zemlje postoji veliki broj gimnazija različitog tipa, tako da srednja škola “Sveti Arhangel” u Novom Sadu svakome ko je zainteresovan nudi mogućnost da upiše neku gimnaziju, te može da se odluči za redovno ili vanredno školovanje, budući da ostvaruje saradnju sa mnogobrojnim gimnazijama i to različitih tipova, a koje se nalaze u celoj Srbiji. Takođe, specijalizovani smo i za dokvalifikaciju i prekvalifikaciju, što znači da će svako ko je zainteresovan moći da ono zanimanje koje je stekao prethodno promeni ili, pak da u okviru konkretnog zanimanja za koje ima diplomu izvrši nadogradnju, to jest dokvalifikuje se.

Često se može čuti da je svako ko završi gimnaziju praktično obavezan da nastavi školovanje, a pošto zvanično on nema konkretno zanimanje. Ipak, činjenica je da one osobe koje imaju diplomu opšte, te gimnazije društveno - jezičkog ili prirodno - matematičkog smera imaju mogućnost da se zaposle na različitim administrativnim poslovima i to bilo da je reč o radnom mestu u državnoj ili privatnoj kompaniji. Mada, mora se priznati da se obično preporučuje da po završetku gimnazije učenik odabere bilo višu školu bilo fakultet koji želi da pohađa, uzevši u obzir da on, praktično ne stiče nikakvo priznato zanimanje.

Uz mnogobrojne specijalizovane gimnazije, na teritoriji naše zemlje postoje i gimnazije opšteg tipa, kao i one u kojima se nastava odvija prema smerovima, tako da đaci odlučuju da li će pohađati prirodno - matematički ili društveno - jezički smer. Bez obzira za koji smer da se odluče, srednja škola “Sveti Arhangel”, u Novom Sadu stoji svima koji su zainteresovani na raspolaganju za sva dodatna pitanja, a vezano za nastavu u gimnaziji.

Podrazumeva se i da svaki kandidat treba da se opredeli da li će da odabere neku od specijalizovanih gimnazija, poput matematičke, računarske, vojne i filološke ili će da se odluči za gimnaziju opšteg tipa, gde se nastava odvija samo u okviru jednog smera. Oni isto tako imaju mogućnost i da izaberu da pohađaju nastavu u okviru društveno - jezičkog smera, a gde je poseban akcenat stavljen na društvene nauke, te takođe mogu i da odaberu da se kvalifikuju u okviru prirodno - matematičkog smera, a gde je, sasvim logično mnogo više zastupljeno predmeta iz oblasti prirodnih nauka.

Kako svako po završetku gimnazije stiče diplomu četvrtog stepena, to znači da može da se odluči za neko od zanimanja koja srednja škola “Sveti Arhangel”, Novi Sad nudi, te da izvrši ili dokvalifikaciju za peti stepen ili da se, jednostavno prekvalifikuje za bilo koje drugo zanimanje četvrtog stepena.

Što se tiče nastave u okviru gimnazije, zastupljenost konkretnih predmeta isključivo zavisi od izbora svakog pojedinačnog kandidata, a vezano za smer, odnosno za konkretnu gimnaziju, budući da se, sasvim očekivano nastavni program koji se sprovodi u filološkoj, matematičkoj, vojnoj ili računarskoj gimnaziji bitno razlikuje u odnosu na nastavu koju predviđa gimnazija opšteg tipa ili ona u kojoj je nastava oragnizovana prema smerovima.

U principu, u okviru svake gimnazije su svakako zastupljeni opšti predmeti, a pod kojima se podrazumevaju srpski jezik i književnost i matematika, te strani jezik i fizičko vaspitanje, a svakako kandidat ima mogućnost da se odluči da li će da pohađa versku nastavu ili građansko vaspitanje u okviru izbornog predmeta, koji je u zvaninom nastavnom programu zastupljen tokom sve četiri godine. Svakako su prirodni predmeti, naravno više zastupljeni u okviru prirodno - matematičkog smera, isto kao što su predmeti iz sfere društvenih nauka više zastupljeni u okviru nastave koju predviđa društveno - jezički smer, dok je određena ravnoteža između ove dve grupe predmeta prisutna u gimnazijama opšteg tipa. Isto tako se podrazumeva i da brojne specijalizovane gimnazije, poput vojne, računarske, filološke i matematičke, zapravo rade po specifičnom nastavnom programu, a gde se poseban akcenat stavlja na brojne stručne predmete. Ono što je posebno važno istaći jeste da u gimnazijama ne postoji praksa, barem ne u onim klasičnim, dok je naravno praktičan deo posebno zastupljen u matematičkoj i filološkoj gimnaziji, odnosno računarskoj i vojnoj gimnaziji, ali uglavnom tek u završnim razredima.

Takođe je dobro da znate i da od skora matematička gimnazija nudi mogućnost zainteresovanim učenicima da po završetku sedmog razreda pristupe upisu, a nakon što sa uspehom reše određeni test, pa tada oni završavaju, praktično rečeno osmi razred u matematičkoj gimnaziji i dalje nastavljaju svoje školovanje prema jasno utvrđenom nastavnom programu.

Treba pomenuti i da na teritoriji naše zemlje postoji specijalna gimnazija namenjena sportistima, a u okviru koje se poštuje nastavni program koji predviđa gimnazija opšteg tipa. Ma za koju od dostupnih dimnazija da se odlučite, imajte na umu da srednja škola “Sveti Arhangel”, u Novom Sadu može u potpunosti da ispuni vaša očekivanja, uzevši u obzir da u ponudi ima brojne obrazovne profile, koji će vam pomoći da se prekvalifikuje ili dokvalifikuje. Takođe, organizujemo ne samo vanredno, već i redovno školovanje za sve koji su za te opcije zainteresovani.

Napominjemo i da je naša institucija u potpunosti akreditovana za sprovođenje nastave i to od strane nadležnih institucija Republike Srbije, te da se prilikom obavljanja nastave maksimalno pridržava pravila koja navodi Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja. Svaki prijavljeni kandidat mora da bude svestan i činjenice da je diploma koju srednja škola “Sveti Arhangel” u Novom Sadu izdaje priznata, te da kao takva može da se koristi za upisivanje na određeni fakultet ili neku višu školu, odnosno da svaki kandidat ima aspolutno pravo da zahteva da mu ona bude upisana u radnu knjižicu, a što se vrši prema odredbama važećeg zakona.

Profili - Gimnazija

Među brojnim obrazovnim ustanovama ovog tipa, svakako se izdvaja i računarska gimnazija, budući da je školovanje u njoj prvenstveno namenjeno onim osobama k...

PROČITAJTE VIŠE

U našoj školi pored opšte i filološke, postoji i matematička gimnazija. Razlika u odnosu na prethodno pomenute je u akcentu koji se stavlja na prirodne nau...

PROČITAJTE VIŠE

U filološkoj gimnaziji u svima školama pa i u našoj Školi, akcenat je stavljen na učenje jezika.Pored predmeta koji za posledicu treba da imaju uspešno sa...

PROČITAJTE VIŠE

Opšta gimnazija predstavlja sredinu između gimnazije prirodno – matematičkog i društveno – jezičkog smera. U opštoj gimnaziji usavršavaju se i nadogr...

PROČITAJTE VIŠE
Top