Građevinska škola

Audio

Bilo da se neko odluči da stekne diplomu za zanimanje trećeg ili četvrtog stepena, ne sumnjamo da građevinska škola može da odgovori na zahteve svakog zainteresovanog učenika. Kada su u pitanju trogodišnji profili, odvojene su oblasti građevinarstva i elektrotehnike u okviru ove škole, tako da u njih spadaju, recimo zanimanje zidar - fasader, te elektroinstalater. A u ovoj grupi obrazovnih profila je i kamenorezac - klesar, odnosno rukovalac građevinskom mehanizacijom, te isto tako postoji mogućnost da se zainteresovane osobe školuju za zanimanje armirač - betonirac, a što su sve zanimanja za koja školovanje traje ukupno tri godine. Građevinski tehničar za visokogradnju je jedno od zanimanja četvrtog stepena, a tu je građevinski tehničar za laboratorijska ispitivanja, kao i zanimanje tehničar za održavanje objekata, te izvođač instalaterskih i završnih građevinskih radova.

Sve što smo pomenuli, znači da svako ko je zainteresovan može da izabere jedan od ponuđenih obrazovnih profila, a srednja škola “Sveti Arhangel” u Novom Sadu im može ponuditi, na prvom mestu redovno školovanje, a takođe im pruža mogućnost da se opredele za dokvalifikaciju ili da izvrše prekvalifikovanje i to za bilo koje zanimanje u oblasti građevinarstva, pošto ova institucija ima saradnju sa pomenutom školom.

Dokvalifikacija je namenjena svima koji steknu diplomu za bilo koji obrazovni profil trećeg stepena, a koji žele da unaprede svoju radnu biografiju, to jest koji žele da maksimalno poboljšaju šanse za pronalaskom što boljeg zaposlenja u okviru graševinske struke, jer je dobro poznato da zanimanja četvrtog stepena, ipak spadaju u traženija. Isto tako, kada se neko dokvalifikuje za određeno zanimanje na višem stepenu, on ima mogućnost i da se prijavi za upis na određeni fakultet, to jest može da upiše neku višu školu koju želi. A pored svega toga, srednja škola “Sveti Arhangel”, Novi Sad organizuje i prekvalifikaciju, te je taj proces namenjen svim onim kandidatima koji žele da promene zanimanje, odnosno koji žele da steknu diplomu za određeni obrazovni profil, a koji je istog nivoa, a vezano je za oblast građevinarstva.

Uzevši u obzir da su zanimanja za koje građevinska škola organizuje nastavu naročito tražena i perspektivna, to je i veliki izbor mogućnosti pred svakim zainteresovanim kandidatom. Zvanično donesenim rešenjem koje nosi oznaku 205/2016 i koje je doneto dana 09. novembra 2016. godine u Privrednom sudu je upravo srednja škola “Sveti Arhangel”, u Novom Sadu označena kao obrazovna institucija koje ispunjava sve potrebne uslove da bi mogla da organizuje kako redovno, tako i vanredno školovanje, odnosno može da vrši dokvalifikaciju ili prekvalifikaciju za različite obrazovne profile. Isto tako je važno naglasiti da pomenuta institucija u saradnji sa građevinskim školama nudi mogućnost svim zainteresovanim kandidatima da za konkretne profile izvrše konsultacije.

Napominjemo da su diplome koje izdajemo zainteresovanim kandidatima u potpunosti validne sa stanovišta prava, odnosno zakona, te da se sasvim sigurno mogu izjednačiti sa diplomama koje izdaju državne srednjoškolske institucije. A podrazumeva se i da se u potpunosti pridržavamo svih pravila, odnosno da nastavu održavamo prema smernicama koje navodi Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja. Takođe naglašavamo i da koristimo literaturu koja je dozvoljena i odobrena upravo od strane Ministarstva za unapređenje obrazovanja.

Svaki profesor koji je zaposlen u okviru naše institucije se maksimalno trudi da na što bolji način prenese zainteresovanim kandidatima sve što je predviđeno važećim nastavnim programom. Inače, građevinska škola nastoji da sve učenike što pre osposobi za bavljenje konkretnim poslom, a za koji oni žele da se kvalifikuju, tako da posebnu pažnju za vreme održavanja nastave posvećuje praksi. Uzevši u obzir da srednja škola “Sveti Arhangel”, Novi Sad takođe nastoji da kandidatima ponudi što bolje uslove, to ona ima saradnju sa brojnim preduzećima, što privatnim, što državnim u okviru kojih se zapošljavaju osobe upravo iz ove struke. Tako svi kandidati praksu mogu da pohađaju na vrlo kvalitetan način, te im je upravo zato i omogućeno da u optimalnom roku na najbolji način primene znanja koja su usvojili u okviru teorijskog dela nastave.

Svakako se i građevinska škola pridržava pravila koje navodi ministarstvo koje je nadležno za oblast obrazovanja, a podrazumeva se da postoje 4 obavezna predmeta koja se izučavaju za sve vreme trajanja nastave, što se odnosi i na obrazovne prafile III i IV stepena. A to uključuje kako predmet matematiku i srpski jezik i književnost, tako i strani jezik, odnosno fizičko vaspitanje. Isto tako je vrlo važno naglasiti i da svaki kandidat za vreme trogodišnjeg ili četvorogodišnjeg školovanja u oblasti građevinarstva, imaju prilike da svake godine donose odluku da li žele da kao obavezan izborni predmet pohađaju nastavu građanskog vaspitanja ili versku.

Kada su u pitanju ostali opšteobrazovni predmeti, građevinska škola nastoji da svi đaci steknu ne samo stručno, nego i opšte obrazovanje, iako se oni primarno kvalifikuju za konkretno zanimanje. U zavisnosti od dužine trajanja školovanja zavisi i koliko se ti predmeti izučavaju, pa osim već pomenutih opštih predmeta, učenici će imati prilike da pohađaju nastavu i u okviru predmeta informatika, fizika i istorija, kao i u okviru predmeta hemija.

Što se tiče stručnih predmeta koji se izučavaju, sasvim logično oni se razlikuju isključivo u zavisnosti od toga za koji obrazovni profil određeni kandidat odabere da se školuje. A pored nacrtne geometrije, tehničkog crtanja i mehanike, a može da bude prisutan i predmet osnovi hidrotehnike, odnosno čelične i drvene konstrukcije, zatim predmet uvod u građevinarstvo, kao i građevinski materijali i građevinske konstrukcije. Svakako se često izučava i predmet statika i otpornost materijala, ali i organizacija građenja, kao i ekologija i zaštita životne sredine, te se u nastavnom programu za pojedine obrazovne profile postoji i predmet osnove preduzetništva.

Svaki pojedinačni kandidat koji se odluči za dokvalifikaciju ili prekvalifikaciju, to jest za vanredno ili redovno školovanje, od strane zaposlenih u pomenutoj instituciji će da dobije sve smernice vezano

Profili - Građevinska škola

Izuzev mogućnosti za redovno školovanje kako bi se stekla diploma za zanimanje građevinski tehničar za visokogradnju, ova obrazovna institucija zainteresova...

PROČITAJTE VIŠE

Za razliku od zanimanja klesar, za koje je potrebno pohađati nastavu tri godine, školovanje obrazovni profil klesarski tehničar podrazumeva praćenje edukaci...

PROČITAJTE VIŠE

Kako posao za koji se tokom četiri godine školovanja kvalifikuje geodetski tehničar podrazumeva primarno rad na terenu, dok se nešto manji deo posla obavlja...

PROČITAJTE VIŠE

Osnovni uslov da bi neko stekao diplomu za zanimanje trećeg stepena rukovalac građevinskom mehanizacijom jeste školovanje putem vanredne ili redovne nastave...

PROČITAJTE VIŠE

U domenu građevinarstva je jedno od najtraženijih zanimanja sasvim sigurno i zidar - fasader, a za koji školovanje traje ukupno 3 godine. Bitno je da lica ko...

PROČITAJTE VIŠE

Ako ste za neko zanimanje može reći da je gotovo idealan spoj rada i umetničkog izražavanja, onda je to svakako klesar.
Svakako, lica koja se budu osposobila z...

PROČITAJTE VIŠE

Interesantno je da se sve manje mladih ljudi odlučuje da se školuje za zanimanje kamenorezac, pa je stoga i izuzetno velika potreba na trenutnom tržištu ura...

PROČITAJTE VIŠE

Ako se uzme u obzir činjenica da bez armature ne može da postoji nijedna građevina, trebalo bi da bude jasno i zbog čega je zanimanje armirač - betonirac n...

PROČITAJTE VIŠE
Top