Grafička škola

Audio

Među brojnim srednjim školama koje postoje na teritoriji naše zemlje, gotovo sigurno se jedna posebno izdvaja i to ne samo zato što ima brojne smerove u svom programu, već i zato što grafička škola može da se okarakteriše kao najinteresantnija za svršene osmake. A pod tim mislimo na činjenicu da su obrazovni profili koje ona ima u ponudi posebno zanimljivi, a uz to i đacima omogućuju da vrlo brzo pronađu posao, pošto spadaju u red vrlo traženih na tržištu rada.

A zahvaljujući činjenici da srednja škola “Sveti Arhangel”, Novi Sad ima neposrednu saradnju sa jedinom grafičkom školom na teritoriji naše zemlje, koja se nalazi u Beogradu, to znači da svako ko je zainteresovan može da izvrši konsultacije za konkretan obrazovni profil. Isto tako možemo da ponudimo mogućnost i redovnog, odnosno vanrednog obrazovanja, te svaki kandidat koji želi može da izvrši kako dokvalifikaciju, tako i prekvalifikaciju za izabrano zanimanje iz konkretne oblasti to može da učini u našoj školi. Pod tim se misli na činjenicu da one osobe koje su već završile grafičku školu, a imaju mogućnost da zanimanje trećeg stepena putem procesa dokvalifikacije podignu na viši nivo i tako steknu validnu diplomu bilo kog zanimanja četvrtog stepena. Upravo na taj način će oni, ne samo da maksimalno poboljšaju svoju radnu biografiju, već u velikoj meri i da pomognu sebi, a kako bi što lakše došli do željenog zaposlenja. Uz to, postoji mogućnost prekvalifikacije i to u okviru zanimanja istog stepena, a tada se savetuje da svaki pojedinačni učenik odabere neko koje ga zanima, a koje se uz to smatra i naročito perspektivnim.

Napominjemo da je rešenjem broj 205/2016 upravo srednja škola “Sveti Arhangel” u Novom Sadu od strane Privrednog suda ovlašćena za bavljenje ovim poslom. Uzevši u obzir da je pomenutim rešenjem utvrđeno da pomenuta institucija ispunjava osnovne uslove, tako da ona funkcioniše kao obrazovna institucija koja se izjednačava sa svim državnim školama. Baš zato i napominjemo da kandidati, bez obzira da li se odluče da neko od zanimanja grafičke struke završe putem redovnog, odnosno vanrednog školovanja, to jest prekvalifikacije i dokvalifikacije, stiču diplomu koja je u potpunosti priznata i to na teritoriji cele Republike Srbije. Samim tim, oni će moći da nastave svoje školovanje na bilo kojoj visokoškolskoj ustanovi ili, pak da zahtevaju da im konkretna diploma bude upisana u radnu knjižicu i to u skladu sa važećim zakonom.

Naglašavamo da grafička škola u ponudi ima veliki broj obrazovnih profila, tako da zainteresovani kandidati mogu da se odluče za pohađanje nastave u okviru smera tehničar za oblikovanje grafičkih proizvoda, odnosno sito štampar i tehničar grafičke dorade. Isto tako, postoje i obrazovni profili tehničar štampe i fotograf, odnosno tehničar za grafičku pripremu, a koji se smatra idealnim za sve one učenike koji su zainteresovani kako za zanimanje tehničar reprodukcije, tako i za obrazovni profil tipograf, a koje pomenuta škola više nema u svom nastavnom programu.

Naglašavamo da je ova škola specifična i po tome što primaran fokus nastave stavlja upravo na praksu, budući da to i jeste izuzetno važno za svakoga ko želi da se bavi jednim od pomenutih zanimanja. Ali to naravno ni u kom slučaju ne znači da kandidati koji se odluče da pohađaju nastavu za bilo koji smer u okviru grafičke struke neće steći i opšte obrazovanje, pošto nastavni program podrazumeva i različite opšteobrazovne predmete. Podrazumeva se da ova škola, kao i srednja škola “Sveti Arhangel” u Novom Sadu maksimalno poštuje sve smernice koje navodi Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja. Iz tog razloga svi učenici, bez obzira da li se opredele za vanredno ili redovno školovanje, moraju da za vreme trajanja nastave, kako za zanimanja trećeg, tako i četvrtog stepena, svakako pohađaju predmete strani jezik, zatim srpski jezik i književnost i matematika, odnosno fizičko vaspitanje. Što se tiče ostalih opšteobrazovnih predmeta, oni se u zavisnosti od programa za konkretan obrazovnih profil izučavaju jednu, dve, pa čak i tri godine. A u pitanju su, kako geografija, istorija, fizika i hemija, tako i računarstvo i informatika, odnosno likovna kultura i muzička umetnost, zatim sociologija, ustav i prava građana i filozofija. Naravno, predmeti se razlikuju u zavisnosti od konkretnog obrazovnog profila, ali se ovo smatra opštim informacijama.

Naglašavamo da svako koga interesuje vanredno školovanje, ima mogućnost da se prijavi bilo kog dana u toku godine i to ili putem telefona naše institucije ili može da prijavu izvrši direktno u prostorijama pomenute škole, koja se nalazi na Trgu Marije Trandafil broj 14 u Novom Sadu. Takođe svim zainteresovanim učenicima, a koji ispunjavaju osnovne uslove se nudi mogućnosti da prijavu izvrše elektronskim putem, to jest da na zvaničan mail navede institucije pošalju svoje podatke.

Bitno je da naglasimo i da srednja škola “Sveti Arhangel”, Novi Sad ima saradnju sa vodećim, što privatnim, što državnim institucijama, a koje zapošljavaju osoblje iz grafičke struke, pa samim tim i nudi svim učenicima mogućnost da praksu odrađuju upravo u okviru tih kompanija, te na taj način da steknu sva znanja koja su neophodna. A nakon što budu završili sa pohađanjem odabranog tipa nastave za bilo koji obrazovni profil, svi učenici će sasvim sigurno biti u mogućnosti da posao za koji se kvalifikuju rade maksimalno kvalitetno i profesionalno, te se podrazumeva da će to moći da učine samostalno.

Predavači koji su zaposleni u našoj školi su vrhunski grafički stručnjaci, te će oni sigurno na najbolji mogući način sva znanja koja predviđa važeći nastavni program da prenesu kandidatima i da im na taj način omoguće da relativno lako steknu diplomu odabranog smera.

U skladu sa odredbama pomenutog rešenja, kojim je srednja škola “Sveti Arhangel” u Novom Sadu i ovlašćena za bavljenje ovim poslom, važi pravilo da su diplome koje kandidati stiču u potpunosti važeće i da kao takve mogu biti upisane u njihove radne knjižice. Isto tako, vlasnici diploma imaju mogućnost da ih prilože kada se budu upisivali u neku višu školu, odnosno na konkretan fakultet, budući da su u pitanju dokumenta koja su pred zakonom potpuno važeća. Bitno je naglasiti i da oni mogu da izvrše nostrifikaciju konkretnih diploma u skladu sa pravilima, a ukoliko žele da posao za koji su se kvalifikovali potraže na teritoriji neke druge zemlje.

Top