Kursevi i obuke

Kategorije kurseva i obuka

Pored toga što organizuje specijalizovane edukacije za mnogobrojne smerove, u zvaničnoj ponudi ove obrazovne institucije se nalaze i obuke i kursevi stranih jezika. A uzevši u obzir da je reč o izuzetno bogatoj ponudi, to svaki pojedinačni kandidat ima mogućnost da stekne znanja upravo onog je...

LISTA KURSEVA I OBUKA

U najčešće pohađane edukacije, sasvim sigurno spadaju stručni kursevi i obuke računara, a ova obrazovna institucija može da se pohvali izuzetno bogatom ponudom. Bitno je istaći da su za njihovo vođenje isključivo zaduženi oni profesionalci, koji su dobro poznati u konkretnim oblastima, te...

LISTA KURSEVA I OBUKA

Dobro je poznat podatak da je automobilska, jedna od grana industrije koja trpi i najveće promene zbog tehnološkog razvoja, budući da se neprekidno na tržištu pojavljuju novi modeli vozila različitih proizvođača. Sa tim u vezi se mora naglasiti da je i velika potreba za kvalifikovanim radnicima a...

LISTA KURSEVA I OBUKA

Na savremenom tržištu rada su sve traženija zanimanja u oblasti bezbednosti, pa zato i nije začuđujuće što specijalizovani kursevi i obuke koji se bave njome imaju sve veću posećenost. Jedna od najinteresantnijih radnih pozicija u toj oblasti svakako je i takozvani etički haker, budući da se sv...

LISTA KURSEVA I OBUKA

Jako je važno da svi koje interesuju specijalizovane obuke i kursevi u oblasti bezbednost, zdravlje na radu i zaštita od požara imaju na umu da su obavezni prijavu da izvrše, odnosno da lično budu prisutni prilikom upisa i prilože svu neophodnu dokumentaciju.U toku cele kalendarske godine je mogu...

LISTA KURSEVA I OBUKA

Sve više je kompanija koje su okrenute međunarodnom poslovanju, te koje se bave uvozom ili izvozom različite robe, pa se svakako javila potreba i da budu organizovane specijalizovane obuke i kursevi za carinsko i devizno poslovanje. Ponuda naše škole je naročito obimna, tako da možemo slobodn...

LISTA KURSEVA I OBUKA

Struka koja je ne tako davno bila prilično, možemo slobodno reći zapostavljena, danas postaje sve atraktivnija, pa se i kursevi i obuke koji su njom obuhvaćeni sve više traže i to kako za redovno školovanje, tako i za vanrednu nastavu. Naša obrazovna institucija je uz to, usko specijalizovana i...

LISTA KURSEVA I OBUKA

Pored struke prava i administracije, sasvim sigurno je i ekonomska jedna od najtraženijih na tržištima rada u celom svetu. Možda upravo u tome i treba tražiti razlog zbog čega se specijalizovane obuke i kursevi za zanimanja ekonomske struke vrlo često pohađaju, te se isto tako neretko događ...

LISTA KURSEVA I OBUKA

Vrlo često se događa da neko želi da izvrši ili dokvalifikaciju za određeni obrazovni profil u elektrotehničkoj struci ili da se, jednostavno prekvalifikuje za neko zanimanje, koje mu pruža mnogo veće šanse za pronalaženje zaposlenja. Kako se pretpostavlja, glavni razlog za povećanu potra...

LISTA KURSEVA I OBUKA

Uopšte ne bi trebalo da budemo iznenađeni što su najbrojniji kursevi i obuke za zanimanja u oblasti finansija, pošto se ona neprekidno menja, te se uvode novi međunarodni standardi u poslovanje, a svakako je neophodno da stručna lica steknu potrebne sertifikate. Najpre se mogu obučiti za finansi...

LISTA KURSEVA I OBUKA

Nevezano za to da li kandidat koji želi da stekne kvalifikacije za bilo koje zanimanje vezano za građevinsku struku ima nameru da kasnije potraži posao u našoj zemlji ili razmišlja o odlasku u inostranstvo, sasvim je sigurno da će mu stručni kursevi i obuke koji su u ponudi, pružiti mogućno...

LISTA KURSEVA I OBUKA

Ranije su mnogobrojna zanimanja koja se nalaze u okviru grafičke struke, neretko bila bez ikakvog valjanog razloga potcenjivanja, ali sada se situacija značajno menja na bolje, te se sve više javlja potreba za stručnjacima kvalifikovanim u ovoj struci. Osnovna pretpostavka zbog čega je to tako...

LISTA KURSEVA I OBUKA

Ni u kom slučaju ne može da se ospori činjenica da je zastupljen sve manji broj zanimanja u okviru gumarsko - plastičarske struke, ali je isto tako nemoguće ne primetiti da su u pitanju obrazovni profili koji su naročito cenjeni i traženi na zvaničnom tržištu rada i to kako Republike Srbij...

LISTA KURSEVA I OBUKA

Sasvim sigurno da je dobro poznat podatak da informacione tehnologije u poslovanju zauzimaju vrlo važno mesto, te da se mnogi poslovi bez njihove primene ne mogu gotovo ni obaviti. Samim tim se očekuje i da radnici budu sertifikovani za obavljanje određenih poslova u toj sferi, tako da su im na r...

LISTA KURSEVA I OBUKA

Postupak javnih nabavki je u potpunosti usklađen sa zakonom, pa je vrlo važno da lica koja su u određenoj kompaniji zadužena za tu oblast budu pravilno edukovana. Sa tim ciljem i jesu osmišljene obuke i kursevi u kategoriji javne nabavke, a za njihovo sprovođenje su zaduženi vrhunski stručnj...

LISTA KURSEVA I OBUKA

Koliko su zanimanja vezana za kožarsku struku ranije bila često zahtevana, toliko se kasnije nije naročito obraćala pažnju na stručno osposobljavanje za većinu njih. Međutim, vremena se menjaju, tako da stručni kursevi i obuke za brojne obrazovne profile ko je ova struka uključuje bivaju s...

LISTA KURSEVA I OBUKA

Da bi odeljenje ljudskih resursa bilo koje kompanije moglo besprekorno da funkcioniše, budući da je to izuzetno važno za kvalitet samog poslovnog procesa, potrebno je da se lica koja su u njemu nadležna neprekidno edukuju. Zapravo je naročito važno da oni upoznaju određene bitne oblasti, te d...

LISTA KURSEVA I OBUKA

Da bi neko u savremenom poslovnom svetu mogao da bude naročito uspešan, potrebno je da vodi računa o marketinškim strategijama, te da ih pravilno implementira u rad određene kompanije, jer je dobro poznato da je ova oblast izuzetno važna za poslovanje. Dostupne su brojne obuke i kursevi u ponudi...

LISTA KURSEVA I OBUKA

Od apsolutno svakog pojedinca koga interesuju specijalističke obuke i kursevi u kategoriji marketing, odnosi sa javnošću, prodaja i nabavka, a koji se tokom cele godine organizuju u ovoj obrazovnoj instituciji se zahteva da zvanično izvrši prijavu. Zapravo bi trebalo da osnovne podatke o sebi,...

LISTA KURSEVA I OBUKA

Koliko god nekome posao zavarivača da deluje naporno, činjenica je da osobe koje se za njega kvalifikuju imaju mogućnost izuzetno vrlo brzo da pronađu zaposlenje i to kako na teritoriji naše zemlje, tako i u mnogim državama sveta. Aktuelni podaci pokazuju da sve manje ljudi ima interesovanje z...

LISTA KURSEVA I OBUKA

Bez obzira da li je neko zadužen za vođenje kompanije ili je jednostavno u njoj zaposlen, sasvim sigurno zna koliko je važno pohađati specijalizovane edukacije u oblasti menadžmenta, jer to direktno ima uticaja na kvalitet poslovanja. Naša škola baš iz tog razloga svoju ponudu neprekidno obo...

LISTA KURSEVA I OBUKA

Ko god ima želju da se specijalizuje za dizajniranje bilo odevnih predmeta različite vrste, bilo aksesoara, to jest da se sertifikuje za različita zanimanja u oblasti mode, na raspolaganju ima brojne edukacije koje se u našoj školi organizuju u toku cele godine. Svakako će prijavljeni odlučiti...

LISTA KURSEVA I OBUKA

Budući da danas sve više ljudi odlučuje da radi ili honorarne ili kreativne poslove i to najpre zbog mogućnosti da samostalno raspoređuju svoje vreme, to je i velika potražnja za propisno sertifkovanim kandidatima u oblasti novinarstva. Najpre iz tog razloga i jesu u našoj školi dostupni brojni...

LISTA KURSEVA I OBUKA

Svedoci smo, neko direktno, neko indirektno, da se u savremenom poslovanju sve veća pažnja obraća kako na odnos sa klijentima, tako i na oblast marketinga. Možda su baš zato specijalizovani kursevi i obuke koji su usmereni na savladavanje upravo tih tema, sve više i više posećeni, budući da...

LISTA KURSEVA I OBUKA

Da bi u potpunosti ispoštovala sve aktuelne trendove u obrazovanju, ova institucija organizuje i mnogobrojne stručne edukacije, tako da su dostupni kursevi i obuke za predavača i za kreativno pisanje, ali je otvorena i mogućnost za sticanje validnog sertifikata za zanimanje optičar. Takođe se za...

LISTA KURSEVA I OBUKA

Veliki je broj specijalizovanih zanimanja u oblasti poljoprivrede, a pred zainteresovane se stavlja mogućnost kako da za njih izvrše stručno osposobljavanje, tako isto mogu i da pohađaju redovnu nastavu. Svakako je dostupna i opcija, koja podrazumeva da se specijalizovani kursevi i obuke za zani...

LISTA KURSEVA I OBUKA

Najbitnije je da osobe koje su u finansijskom sektoru različitih kompanija zaposlene ili, pak zadužene za obavljanje knjigovodstvenih, odnosno računovodstvenih poslova, budu upoznate sa odredbama Zakona o porezu, ali i da pohađaju specijalizovane edukacije, koje će im omogućiti da steknu kvali...

LISTA KURSEVA I OBUKA

Osnov uspešnog biznisa gotovo sigurno je komunikacija, ali i dobro osmišljena marketinška kampanja, a posebno je važno poštovanje svih pravila poslovnog bontona. Ipak, jasno je da sve to ima još veću težinu ukoliko neko svoje poslovanje obavlja izvan granica Srbije, odnosno ukoliko saradnju...

LISTA KURSEVA I OBUKA

Smatra se da je jedna od izuzetno razvijenih industrija u svakoj zemlji, pa i u našoj, svakako prehrambena, te da sva ona lica koja budu stekla kvalifikacije za zanimanja u toj struci vrlo jednostavno pronalaze zaposlenje, budući da su radnici tih obrazovnih profila posebno traženi i to ne samo u...

LISTA KURSEVA I OBUKA

Međunarodno priznati sertifikat, a koji je znan i kao Evropska licenca poslovnih kompetencija (European business competence licence) ili skraćeno EBC*L, svaka osoba koja je u bilo kojoj firmi zaposlena, ali svakako ne u sektoru finansija ili na onom radnom mestu, koje je za finansije vezano, ima m...

LISTA KURSEVA I OBUKA

Prema pravilima koja se poštuju u okviru mnogobrojnih poslovnica Obrazovnog centra Akademije Oxford, sve obuke i kursevi u kategoriji privredno pravna praksa i primena zakona se mogu pohađati i online i u skladu sa onim principom edukacije, koji se smatra klasičnim, a kada se nastava organizuje d...

LISTA KURSEVA I OBUKA

Naročito je važno da se poslovni ljudi upoznaju sa postupkom koji se primenjuje za pisanje projekata različite vrste, kako bi svoje poslovne ciljeve mogli pravilno da sprovedu u delo i tako izvrše pozitivan uticaj na celokupan poslovni proces određene kompanije. Upravo zato su im na raspolaganju...

LISTA KURSEVA I OBUKA

Pored oblasti marketinga, na koju se naročito obraća pažnja u savremenom poslovanju, isto tako je potrebno voditi računa i o psihološkom aspektu, to jest upoznati brojne veštine koje mogu da se pozitivno odraze na poslovni proces, te omoguće kvalitetniju komunikaciju kako sa kolegama, tako i...

LISTA KURSEVA I OBUKA

Iako na teritoriji naše zemlje nije posebno razvijena staklarska industrija, ipak se stručno osposobljavanje za različita zanimanja ove struke često pohađaju, a primarno od strane onih lica koja žele da posao potraže izvan granica Srbije. Pored toga što je otvorena mogućnost za sticanje zvanja...

LISTA KURSEVA I OBUKA

Činjenica da su možda donekle i zaboravljeni, ne umanjuje vrednost sertifikacije za mnoge stare zanate, budući da je ipak primetna velika potražnja za kvalifikovanim radnicima tih profila.Mnogobrojne obuke i kursevi u konkretnoj oblasti se organizuju za sve zainteresovane kandidate, pa im se tako...

LISTA KURSEVA I OBUKA

Na prvom mestu se mora naglasiti da su zanimanja koja nudi šumarska struka naročito atraktivna, ali i interesantna, budući da su zastupljena i ona koja, u određenoj meri omogućuju zainteresovanima da izraze svoje umetničke sposobnosti. Primarno je kurs i obuka za aranžera cveća takvo zanimanje,...

LISTA KURSEVA I OBUKA

Neprekidni razvoj industrije donosi i manju potrebu za sertifikovanim radnicima tekstilne struke, budući da u savremenom svetu sve više tu ulogu preuzimaju mašine. Ipak, postoje dva zanimanja koje su se svakako održala i za kojima je naročito visoka potreba na tržištima rada u brojnim zemljam...

LISTA KURSEVA I OBUKA

Sa različitim temama koje se odnose kako na transport, tako i na logistički proces imaju mogućnost svi zainteresovani da se upoznaju, budući da se specijalizovane edukacije koje se odnose na pomenute oblasti organizuju tokom cele godine u svakom predstavništvu Obrazovnog centra Akademije Oxford.P...

LISTA KURSEVA I OBUKA

Ako kažemo da je jedna od najstarijih delatnosti upravo trgovina, gotovo da nećemo ništa pogrešiti, jer istorijski podaci pokazuju da se od davnina vršila razmena uglavnom različitih proizvoda, a kasnije i usluga. Stoga nije nimalo neuobičajeno što se zanimanja koja nudi trgovinska struka sm...

LISTA KURSEVA I OBUKA

Sve više zemalja u celom svetu shvata koliko je važno uložiti u resurse koji će doneti zaradu od poseta turista, pa se zato i javlja potreba za profesionalnim edukovanjem ljudi u ovoj oblasti. Jasno je da je turizam jedna od najrazvijenijih uslužnih delatnosti u celom svetu, te da se posebna pa...

LISTA KURSEVA I OBUKA

Izuzetno je veliki broj dostupnih opcija za svakoga koga interesuju specijalizovane obuke i kursevi u oblasti ugostiteljstva, a sama činjenica da je dostupna i ona mogućnost koja podrazumeva stručno osposobljavanje za vrlo tražene obrazovne profile je dovoljna da se sve više kandidata odlučuje...

LISTA KURSEVA I OBUKA

Naročito među pripadnicima mlađe generacije, ali i onima nešto starijima je veliko interesovanje za sticanje sertifikata i diploma vezano za zanimanja u oblasti umetnosti i dizajna. A kako ova škola nastoji da prati aktuelne trendove, tako se i brojne obuke i kursevi koji se tiču tih oblasti i...

LISTA KURSEVA I OBUKA

U okviru različitih kompanija se neretko javlja potreba za transportom, bez obzira da li se zaposleni na tim radnim pozicijama angažuju kako bi se transportovali različiti materijali, odnosno sirovine koje se koriste u proizvodnom procesu ili je, pak potrebno izvršiti transport već kreiranih pr...

LISTA KURSEVA I OBUKA

Isključivo punoletna lica koja imaju odličnu fizičku kondiciju, kao i dobar vid i sluh, imaju mogućnost da se prijave za stručno osposobljavanje za vatrogasca, jer se radi o vrlo zahtevnom poslu. Potrebno je, svakako da oni imaju i naročito dobru koordinaciju pokreta i nogu i ruku, a zahvaljuj...

LISTA KURSEVA I OBUKA

Informacija da mnogi ljudi odlaze van granica naše zemlje u potrazi za boljim poslom je, nažalost svima dobro poznata, ali se možda manje zna da se većina tih ljudi najčešće odlučuje da izvrši stručno osposobljavanje ili prekvalifikaciju, odnosno dokvalifikaciju za neko zanimanje koje podr...

LISTA KURSEVA I OBUKA

Budući da je naša institucija usmerena i na sprovođenje specijalizovanih programa edukacije za različite obrazovne profile, to se zainteresovani kandidatima pruža mogućnost da steknu diplomu za zanimanja različitog stepena, a u više od 40 oblasti.

Primarno moramo pomenuti da su u ponudi specijalizovani kursevi i obuke stranih jezika, te da se kandidatima pruža mogućnost za nastavu prate ili u grupi, a sa određenim brojem polaznika ili u skladu sa individualnim, te poluindividualnim principom. Pored toga što mogu naučiti engleski, francuski, nemački i španski jezik, te ruski, grčki i arapski, pruža im se isto tako prilika da upišu i kurs turskog, ali i bugarskog i albanskog jezika, kao i mnogih drugih koji se nalaze u ponudi ove institucije.

Takođe se mogu opredeliti i za sticanje diplome za zanimanja u okviru drvno - prerađivačke struke, a između ostalog se tom prilikom može izvršiti stručno osposobljavanje za tapetara i duboresca, te za izrađivača ramova i muzičkih instrumenata, a u toj grupi se nalazi i obuka i kurs za roletnara, ali i drvolakirera i parketara, odnosno galanteristu, modelara, tesara i oza stala zanimanja koja u konkretnu oblast spadaju.

Napomenućemo da se pored mogućnosti praćenja vanredne i redovne nastave, svakako zainteresovanim kandidatima nudi i opcija da izvrše kako prekvalifikaciju, tako i dokvalifikaciju za zanimanje iz bilo koje oblasti. A u ponudi je i mogućnost sticanja diplome za zanimanja koja su vezana kako za umetnost i dizajn, tako i za novinarstvo, ali i marketing i menadžment.

Svi zainteresovani imaju mogućnost da steknu kvalifikacije i za različite obrazovne profile u okviru oblasti psihologije, finansija i mode, kao i poljoprivrede, a ova institucija je specijalizovana i za sprovođenje različitih edukacija koje se odnose na zanimanja vezano za vatrogasnu i auto struku.

Porezi i projekti su još neke od oblasti koje su uvrštene u izuzetno bogatu ponudu specijalizovanih seminara koje navedena institucija organizuje, a svakako treba naglasiti da se nastava u okviru izabranog obrazovnog profila može pratiti na dva načina, to jest prema klasičnom principu ili preko kandidatovog računara, kada se zahteva prethodno instaliranje specijalne vrste softvera.

Stručno osposobljavanje u okviru mašinske, zdravstvene i ekonomske struke ja, isto tako dostupno u ovoj specijalizovanoj instituciji, a zastupljena su i zanimanja koja se svrstavaju prehrambenu i kožarsku struku. Trebalo bi pomenuti i to da je otvorena mogućnost za sticanje priznate diplome za zanimanja u okviru ugostiteljske struke, ali i grafičke i šumarske.

Stručne obuke i kursevi za zanimanja u oblasti poslovne komunikacije se svakako u ponudi nalaze, ali i specijalizovani seminari u okviru kojih kandidati mogu steći znanja za bavljenje brojnim starim zanatima, kao što su na primer voskar, splavar i časovničar, odnosno grnčar i izrađivač asura, te potkivač ili bunardžija, ali i mnogi drugi.

Samo jedna u nizu oblasti za koje se organizuje edukacija jeste i gumarska, ali i plastičarska, a poseban akcenat je stavljen na zanimanja koja su vezana za elektrotehniku, budući da su ona naročito tražena na aktuelnom tržištu rada. Specijalizovana obuka i kurs za servisera mobilnih telefona, odnosno za instalatera video nadzora, te servisera računara, su tek neke od mnogobrojnih edukacija koje spadaju u navedenu oblast. A svakako treba pomenuti i mogućnost za stručno osposobljavanje za elektromehaničara TV ili radio aparata, kao i za montera TT mreže ili, pak elektrotehničara za TT uređaje.

Kako su međunarodni standardi, vrlo često navedeni kao zahtev za uspešno poslovanje, to podrazumeva da zainteresovani mogu da pristupe brojnim obukama koje se nalaze u zvaničnoj ponudi ove institucije, a vezani su za njihovu pravilnu implementaciju.

Valjalo bi pomenuti i zanimanja u okviru oblasti unutrašnji transport i finansije, te su dostupni i kursevi i obuke za izradu keramike i za rad u rezervacionom sistemu karata u turizmu Galileo, a svakako zainteresovani mogu naučiti, pored ostalog i kako se upravlja lancem snabdevanja ili, pak ljudskim resursima. Uz sve pomenute, organizuje se i stručni seminar za supervizora, odnosno specijalizovana edukacija za e - trgovinu i savremene biznis tehnologije, te za vođenje poslovnih pregovora, a zatim i za digitalno preduzetništvo i mnoge druge koje su vrlo važno za uspešne poslovne ljude.

Zastupljena je i oblast ljudskih resursa, u okviru koje se pored mogućnosti za stručno osposobljavanje za profesionalnog trenera, nudi i prilika za sticanje sertifikata za performans menadžmenta, ali i pripremna obuka kako za medijatora, tako i za medijatora u slučaju mobinga. Takođe se kandidati mogu osposobiti i za primenu različitih odredbi Zakona o radu Republike Srbije i to kroz niz specijalizovanih edukacija.

Neophodno je da pomenemo i to da su stručne obuke i kursevi računara takođe dostupne u okviru navedene obrazovne institucije, a da se nastava odvija u specijalno opremljenom prostoru, koji omogućuje izuzetno visok kvalitet edukacije.

Uzevši u obzir da organizator ima vrlo uspešnu saradnju sa mnogobrojnim i pravnim licima i preduzetnicima, koji posluju na teritoriji Republike Srbije, to kandidati moraju znati da se uglavnom praktičan deo edukacije, a koji je naveden prema programu, upravo u tim institucijama i obavlja. Zahvaljujući činjenici da se radi o preduzetnicima i kompanijama koje imaju višegodišnje iskustvo u radu, te su se već dokazali u poslu kojim se bave, kvalitet praktične nastave se nalazi na zavidnom nivou.

Važno je prvo da sve one osobe koje interesuje bilo koji kurs i obuka izvrše zvanično prijavu, to jest ili da osnovne informacije o sebi (ime i prezime, datum rođenja), ali svakako i kontakt telefon, daju ovlašćenim licima preko telefona ili da to učine slanjem elektronske poruke. A isto tako je dozvoljena i opcija ličnog prijavljivanja u prostorijama ove institucije, s tim što je obavezan svako od njih da dostavi propisanu dokumentaciju i lično da dođe, kada bude bio zvanično organizovan upis.

Nama je još preostalo i to da napomenemo da se i prekvalifikacija i dokvalifikacija za bilo koje zanimanje od ponuđenih, ali i redovna, odnosno vanredna nastava, u potpunosti odvijaju u skladu sa svim onim pravilima koje je zvanično navelo Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije. Svakako, po završetku izabrane edukacije svaki kandidat stiče i diplomu, to jest sertifikat, koji ima mogućnost ne samo da upiše u dosije, pri Nacionalnoj službi za zapošljavanje, nego i da koristi u svakoj prilici, a primarno kako bi dokazao da je kvalifikovan za obavljanje određenog posla.

Kursevi i obuke

Top