Mašinska škola

Audio

Kad neki učenik završi osmi razred, te nije siguran koja bi srednju školu voleo da upiše, vrlo je verovatno da će se odlučiti za mašinsku. Pretpostavlja se da je primaran razlog za tu odluku što upravo mašinska srednja škola nudi veliki izbor mogućnosti za poslove kojima se uglavnom bave muškarci, teko da đaci imaju priliku da se odluče za obrazovni profil koji je trećeg stepena, te u okviru koga nastava traje tri godine ili, pak da završi ovu školu u četvorogodišnjem trajanju i na taj način se kvalifikuju za neko zanimanje koje je četvrtog stepena.

A budući da srednja škola “Sveti Arhangel” u Novom Sadu ostvaruje saradnju sa mnogobrojnim školama koje su vezane za obrazovanje u oblasti mašinske struke, to znači da svi vršeni osnovci imaju prilike najpre da se odluče za redovno školovanje u struci, te da izaberu neki od ponuđenih obrazovnih profila. Ali, isto tako oni mogu i da pristupe procesu dokvalifikacije i prekvalifikacije i na taj način steknu ili diplomu za zanimanje višeg stepena ili da jednostavno promene zanimanje, a koje su do tog trenutka imali prilike da steknu.

U principu, pomenuta ustanova organizuje i redovno i vanredno školovanje, te svakome ko je zainteresovan pruža mogućnost da poboljša svoje šanse za zaposlenjem u pomenutoj struci. Oni to mogu učiniti kroz proces dokvalifikacije, kada im se nudi mogućnost da zanimanje trećeg stepena za koje su prethodno diplomu stekli, jednostavno unaprede i da dobiju znanja za konkretno zanimanje koje je višeg stepena. Podrazumeva se i da isto tako oni mogu, ako smatraju potrebnim, čak i da promene dotadašnje zanimanje, pošto mašinska škola ima izuzetno veliki broj obrazovnih profila četvrtog stepena.

Ono što treba posebno naglasiti jeste činjenica da ova škola naročitu pažnju obraća na praktični deo, pa je iz tog razloga i nastava koncipirana tako da je akcenat stavljen upravo na praksu, a koja je vrlo važna ukoliko neko želi da se bavi bilo kojim zanimanjem iz mašinske struke. A to, naravno ni u kom slučaju ne znači da učenici koji se odluče da pohađaju ovu školu neće steći opšte obrazovanje, pošto je nastavni program tako koncipiran da su i opšti predmeti dosta zastupljeni. Podrazumeva se da i mašinska srednja škola, kao uostalom i svaka druga na teritoriji naše zemlje, u redovnom nastavnom programu ima četiri opšta predmeta koja se izučavaju tokom sve tri, odnosno četiri godine, a u zavisnosti od toga koliko je predviđeno da traje nastava za konkretni obrazovni profil. U pitanju su matematika i srpski jezik i književnost, odnosno fizičko vaspitanje i strani jezik, stim da đaci takođe imaju obavezu da pohađaju nastavu iz ostalih opštih predmeta. U pitanju su kako hemija, fizika, geografija i sociologija, tako i istorija, filozofija i biologija, odnosno ustav i prava građana, te računarstvo i informatika, kao i likovna kultura i muzička umetnost. A koliko se pojedini predmeti iz grupe opštih izučavaju, zavisi isključivo od koncepta nastavnog programa za konkretan obrazovni profil. Svakako, predviđeno je i da se izučavaju uskostručni predmeti, a koji se razlikuju u zavisnosti od izbora svakog pojedinačnog učenika vezano za zvanje koje žele da steknu. Isto tako je obaveza svakoga od njih i da odabere između građanskog vaspitanja i verske nastave, a što je izborni predmet koji oni izučavanju tokom svih godina školovanja, kao i u svim ostalim srednjim školama na teritoriji Republike Srbije.

Što se tiče obrazovnih profila, napominjemo da je izbor zaista veliki, tako da kandidati osim za mašinskog tehničara motornih vozila i operatera mašinske obrade i vozača motornog vozila, mogu da se kvalifikuju i za zanimanje tehničar za robotiku i mašinski tehničar, te mašinski tehničar za kompjutersko konstruisanje. Takođe, svako ko je zainteresovan ima mogućnost i da stekne diplomu za bravara, mašinbravara i zlatara, odnosno instalatera i zavarivača, ali i za mehaničara hidraulike i pneumatike, kao i za zanimanje mašinski tehničar za reparaturu. A u mašinsku struku spadaju još i zanimanja tehničar mašinske energetike i pogonski tehničar mašinske obrade, zatim mehaničar - oružar, kao i mehaničar radnih mašina, odnosno tehničar hidraulike i pneumatike , te mehaničar hidraulike i pneumatike i brojna druga zanimanja koja su danas vrlo tražena i to kako na tržištu rada naše zemlje, tako isto je povećana potreba i za kvalifikovanim radnicima mašinske struke na teritoriji Evrope, ali i u mnogim državama sveta.

Sama činjenica da srednja škola “Sveti Arhangel”, Novi Sad poseduje pravno validno rešenje, izdato od strane Privrednog suda, 09. novembra 2016. godine, a koje je zvanično zavedeno pod brojem 205/216, je dovoljna da učenici i njihovi roditelji, to jest staratelji budu sasvim sigurni da će diploma koju oni budu stekli po završetku odabrane vrste školovanja u okviru konkretnog obrazovnog profila mašinske struke, moći da im bude od koristi, pošto je u pitanju zakonski važeći dokument. Preciznije rečeno, oni konkretan dokument mogu da priliže kada budu aplicirali na bilo koje radno mesto na teritoriji naše zemlje, bez obzira da li su zainteresovani za zaposlenje u državnom ili privatnom sektoru, te isto tako mogu i da pristupe postupku nostrifikacije diplome za odabrano zvanje, a kada žele da zaposlenje potraže van granica naše zemlje.

Upis za redovno školovanje je otvoren do 31. avgusta tekuće godine za narednu školsku godinu, dok svako ko je zainteresovan za vanredno školovanje, može bilo kog dana u toku godine da se prijavi i to direktno u prostorijama naše škole u ovom gradu. Naravno, zainteresovani kandidati prijavu mogu da upute i putem telefona, odnosno da preko mejla pošalju zahtev za prijavljivanje, stim da se svakako oni obavezuju da prilikom upisa dostave svu zahtevanu dokumentaciju, a sa kojom će biti precizno upoznati neposredno pre toga.

Napominjemo i da srednja škola “Sveti Arhangel” u Novom Sadu nastoji da unapredi kvalitet nastave, te da iz tog razloga i ostvaruje saradnju sa vodećim kompanijama koje zapošljavaju radnike iz mašinske struke, tako da upravo u okviru njih naši učenici imaju mogućnost da pohađaju praktičan deo koji predviđa svaki pojedinačni obrazovni profil. Svi profesori koji su zaposleni u našoj instituciji i iza kojih je dugogodišnje iskustvo u radu, će nastojati da što bolje kandidatima prenesu sva potrebna znanja i omoguće im da po završetku odabrane vrste nastave u okviru konkretnog obrazovnog profila budu spremni i potpuno sposobni da samostalno obavljaju sve zadatke koje

Top