Muzička škola

Audio

Bez obzira da li neko želi da postane vlasnik diplome za zanimanje dizajner zvuka - tonac ili je, zainteresovan za pohađanje nastave u okviru obrazovnog profila muzički izvođač, to jest želi da pohađa nastavu na nekom od profila u okviru teoretskog ili etnomuzikološkog, to jest vokalno - instrumentalnog smera, može biti potpuno uveren da muzička škola apsolutno ima mogućnost da odgovori njegovim zahtevima. A kada se uz sve to uzme u obzir i činjenica da srednja škola “Sveti Arhangel” u Novom Sadu baš sa različitim specijalizovanim muzičkim školama u zemlji ima saradnju, trebalo bi da je svima jasno i zbog čega navodimo da zainteresovani kandidati imaju otvorenu mogućnost da u okviru ove institucije pristupe pohađanju nastave za ma koji smer, to jest obrazovni profil.

Uz to bi trebalo da pomenemo i da naša institucija organizuje ne samo redovnu nastavu za brojne obrazovne profile, već zainteresovanima nudi i priliku da se odluče za vanredno školovanje, a isto tako svako ko želi ima priliku i da se u okviru pomenute institucije odluči za opciju dokvalifikacije, to jest prekvalifikacije za zanimanje iz ove struke.

Dobro je da svi koje interesuje muzička škola znaju i to da je primaran uslov za pohađanje bilo koje vrste nastave u okviru konkretnih obrazovnih profila upravo posedovanje zvanično priznate diplome osnovne muzičke škole, pa se iz tog razloga i zahteva da svi koji imaju interesovanje taj dokument dostave kada se budu upisivali.

A kao što je prethodno pomenuto, naša institucija ima saradnju sa školama ovog tipa koje se nalaze u različitim gradovima u celoj zemlji, tako da svakom ko je zainteresovan pruža mogućnost i da uradi konsultacije za različite obrazovne profile koje muzička škola svakako ima u ponudi. Ne samo da možemo da ponudimo opciju vanrednog, to jest redovnog školovanja, nego smo isto tako specijalizovani i za postupak najpre prekvalifikacije, a zatim i dokvalifikacije za neko zanimanje iz ove struke. Ali je školovanje u ovoj oblasti dozvoljeno isključivo onim kandidatima koji ispunjavaju primaran uslov, to jest onima koji su stekli diplomu osnovne muzičke škole.

Kada je reč o postupku dokvalifikacije, on je namenjen primarno svim onim kandidatima koji žele da se specijalizuju za neko zanimanje iz konkretne struke, budući da ova škola u svom nastavnom programu isključivo nudi obrazovne profile za koje nastava traje po 4 godine, tako da oni svakako stiču diplomu za odabrano zanimanje IV stepena, te se opredeljuju za dokvalifikaciju ukoliko ona postoji prema važećem programu. A postupak prekvalifikacije je, najjednostavnije rečeno vezan za sticanje nove, zvanično priznate diplome za zanimanje istog nivoa u okviru muzičke struke. U svakom slučaju se očekuje da zainteresovani kandidati prilikom prijavljivanja, to jest upisivanja dostave i relevantnu dokumentaciju, a primarno onu kojom će i dokazati da su pre toga završili osnovnu muzičku školu.

Srednja škola “Sveti Arhangel” Novi Sad neizostavno poštuje sve što Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja navodi, tako da se i nastava u okviru svih obrazovnih profila koje imamo u ponudi organizuje u skladu sa tim pravilima. A pored svega toga, dobro je da naglasimo i da je literatura koja se koristi za nastavu i to u okviru bilo kog smera ove škole, u potpunosti odobrena i to isključivo od strane Ministarstva za unapređenje obrazovanja.

Svi profesori koji su zaduženi za organizovanje nastave bilo kog tipa su vrsni muzički znalci, koji su već godinama u ovom poslu, tako da zainteresovani kandidati dobijaju mogućnost da prate nastavu na visokom nivou kvaliteta, te da im znanja koja predviđa važeći nastavni program prenose vrhunski umetnici.

Iako je u pitanju, rekli bismo specijalizovana škola, činjenica je da muzička škola ni u kom slučaju ne zapostavlja i opšte predmete, tako da učenici imaju prilike da za vreme školovanja prate nastavu iz gotovo svih opšteobrazovnih predmeta, a koji se izučavaju i u mnogim drugim srednjim školama. Svakako su matematika i srpski jezik i književnost, te predmet strani jezik, kao i fizičko vaspitanje zastupljeni u toku sve četiri godine školovanja, a što je i pravilo koje važi na nivou naše Republike. Zvaničnim nastavnim programom su predviđeni i opšti predmet kao što su biologija, hemija i fizika, odnosno sociologija i istorija, te filozofija i geografija, kao i psihologija i ustav i prava građana, a nastavni fond koji je predviđen za svaki opšteobrazovni predmet pojedinačno se razlikuje od smera do smera. Prisutni su u nastavnom programu, naravno i uskostručni predmeti, a pod tim se misli najpre na solfeđo, odnosno na predmet orkestar - hor- Zatim, učenici prate nastavu i u okviru predmeta teorija muzike, kao i predmete harmonija i kamerna muzika, uz naravno nezaobilazni predmet vezan za instrument koji kandidat eventualno odluči da svira. Svakako će na vreme srednja škola “Sveti Arhangel” u Novom Sadu svakom ko je zainteresovan da pohađa bilo koji smer u okviru muzičke škole dati potpune informacije vezano za spisak predmeta i ukupan nastavni fond koji je predvišen.

Ako znate da je 09. novembra 2016. godine Privredni sud doneo zvanično rešenje, a koje je pod brojem 205/2016 zavedeno, te u kome se pominje upravo naša institucija kao potpuno relevantna za primenu pomenutih nastavnih programa, budući da je navedenim rešenjem i zvanično utvrđeno da ona u potpunosti ispunjava sve potrebne zahteve da bi mogla time da se bavi, onda će vam biti i jasno zbog čega naglašavamo da je diploma čiji ćete postati vlasnik po završetku nastave u okviru izabranog smera ove škole dokument koji je pravno potpuno važeći. Preciznije rečeno, to znači da ćete imati apsolutno pravo da zahtevate da vam bude upisana u radnu knjižicu, to jest u dosije koji ste otvorili u okviru Nacionalne službe za zapošljavanje. A dobro je da znate i da ukoliko želite da upišete Muzičku akademiju, odnosno neki fakultet gde se zahteva diploma ove škole, to ćete svakako moći da učinite, pošto je u pitanju zakonski priznat dokumenti, tako da imate pravo i da ga primenjujete kada god se bude ukazala potreba za tim.

Top