Pravno birotehnička škola

Audio

Kada je u pitanju pravno - birotehnička škola, neophodno je da posebno pomenemo svima koji su zainteresovani za bilo koji obrazovni profil koji ona u svom zvaničnom programu ima, da im srednja škola “Sveti Arhangel” u Novom Sadu pruža priliku da pristupe konsultacijama za njega i to sa vrhunskim profesorima, budući da pomenuta obrazovna institucija ima saradnju sa brojnim školama ovog tipa, a koje se nalaze u različitim gradovima u celoj zemlji.

Ne samo da zainteresovani kandidati mogu da pristupe obrazovanju za zanimanje pravni tehničar, te da steknu priznatu diplomu za zanimanje poslovni administrator, već imaju mogućnost i da se u našoj instituciji u ovom gradu kvalifikuju za zanimanje tehničar obezbeđenja. A pored toga, pruža im se mogućnost i da se obrazuju za zvanje finansijski administrator, odnosno da dobiju diplomu za zanimanje tehničar zaštite od požara.

Napominjemo da ova škola nudi isključivo četvorogodišnje obrazovanje svima koj interesuju obrazovni profili iz te struke, a što znači da oni kod nas mogu da pristupe ne samo na vanrednom školovanju, već i redovnom, a isto tako mogu i da se za konkretno zanimanje petog stepena specijalizuju, to jest da pristupe postupku dokvalifikacije. Osim toga, mi onim osobama koje ispunjavaju osnovne uslove, a imaju interesovanje za školovanje u okviru škole ovog tipa, takođe nudimo i šansu da se prekvalifikuju za ono zanimanje koje budu lično izabrali. Kada je reč o dokvalifikaciji, taj postupak, najprostije rečeno podrazumeva da svi kandidati koji steknu zvanje četvrtog stepena za zanimanja koja nudi pravno - birotehnička škola mogu da pristupe specijalizaciji, a ukoliko ona postoji i na taj način da postanu vlasnici diplome za zanimanje koje je za stepen više od prethodnog. A postupak prekvalifikacije se odnosi na one slučajeve kada su kandidati zainteresovani da postanu vlasnici još jedne diplome i to u okviru ove sruke, a na to se ljudi obično odlučuju jer smatraju da će im to na prvom mestu u velikoj meri obogatiti postojeću radnu biografiju, te u perspektivi i omogućiti da što pre dođu do željenog zaposlenja.

Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja navodi jasan plan i program za svako zanimanje, a toga se i srednja škola “Sveti Arhangel”, Novi Sad i pravno - birotehnička škola svakako u potpunosti pridržavaju. Baš iz tog razloga i navodimo da se podrazumeva da đaci imaju obavezu da pohađaju nastavu kako matematike, tako i srpskog jezika i književnosti, ali i fizičkog vaspitanja i stranog jezika, uzevši u obzir da su u pitanju oni predmeti koji se podrazumevaju u toku sve četiri godine školovanja. Sem njih su zastupljeni i svi ostali opšteobrazovni predmeti i to u skladu sa odredbama koje navodi pomenuto ministarstvo, te konkretan nastavni program, tako da zavisi samo od izbora obrazovnog profila da li će učenici biti u obavezi da određeni opšti predmet izučavaju samo jednu školsku godinu ili će, on ipak biti uvršten u više godina školovanja. A uz predmete hemija, geografija i istorija, zastupljeni su i predmet i računarstvo i informatika, odnosno biologija i fizika, dok su u redovnom nastavnom programu i predmeti muzička umetnost i psihologija, kao i latinski jezik ilikovna kultura, te predmeti logika i ustav i pravo građana, ali i filozofija i psihologija. Napominjemo i to da apsloutno svaki smer koji pravno - birotehnička škola ima u ponudi podrazumeva takođe i jedan obavezan izborni predmet, a koji se izučava za vreme sve četiri godine koliko je predviđeno da školovanje traje, a tu svaki pojedinačni učenik bira između građanskog vaspitanja i verske nastave. A u skladu sa odlukom svakog kandidata koji će tačno obrazovni profil da pohađa zavisiće i spisak stručnih predmeta, te osim osnova prava i državnog uređenja, izučava se i predmet birotehnika, kao i poslovna i službena korespondencija, a zatim i predmet osnovi radnog prava, ali i osnovi pravnih postupaka, odnosno predmeti koji nose naziv poslovi pravnog prometa, statistika i sekretarsko poslovanje, te daktilografija i mnogi drugi uskostručni predmeti. Praktična nastava je za većinu obrazovnih profila zastupljena od drugog razreda ove škole, ali će svi koji su zainteresovani dobiti detaljne informacije od zaposlenih, a vezano za sprovođenje prakse.

Ono što treba da znaju kandidati jeste da srednja škola “Sveti Arhangel” u Novom Sadu ima saradnju sa mnogobrojnim institucijama koje imaju potrebu za zaposlenima u pravnoj struci, tako da svi kandidati koji pohađaju izabranu vrstu nastave mogu baš u tim firmama da pohađaju praksu, a koja će biti sigurno kvalitetno sprovedena.

Svaki udžbenik koji se koristi prilikom bilo kog tipa školovanja za ma koji obrazovni profil, a koji naša škola ima u ponudi su odobreni isključivo od Ministarstva za unapređenje obrazovanja, tako da je u pitanju u potpunosti akreditovana literatura.

Diplome koje izdaje pomenuta institucija su potpuno važeće, a budući da je našoj školi izdato rešenje broj 205/2016, dana 09.11.2016. godine i to od strane Privrednog suda, te je njim ona proglašena apsolutno adekvatnom za obavljanje ove delatnosti, a to je i velika sigurnost za sve kandidate, budući da oni diplome koje steknu mogu da smatraju potpuno pravno i zakonski validnim. Pa osim što mogu da nastave školovanje na nekom fakultetu ili bilo kojoj drugoj višoj školi, te da prilikom apliciranja prilože i ovu diplomu kao potpuno važeću, oni isto tako imaju pravo i da od Nacionalne službe za zapošljavanje zahtevaju da im pomenutu diplomu unesu u radni dosije, a u skladu sa odredbama zakona koji to reguliše.

Ma koji obrazovni profil u konkretnoj struci da vas zanima, možete biti sasvim uvereni da pravno - birotehnička škola ima mogućnost da odgovori na vaše zahteve i to maksimalno kvalitetno i profesionalno. A svi profesori koje zapošljava srednja škola “Sveti Arhangel”, Novi Sad su u potpunosti kompetentni i vrsni stručnjaci u ovom poslu, tako da će nastojati što bolje i lakše da apsolutno svakom kandidatu prenese znanja koja predviđa zahtevani nastavni program za konkretan obrazovni profil.

Profili - Pravno birotehnička škola

Zanimanje pravnog tehničara, podrazumeva obavljnje administrativno – pravnih poslova. Navedene poslove, lice sa zanimanjem pravnog tehničara, može obavljat...

PROČITAJTE VIŠE
Top