Škola nege i lepote

Audio

U ne tako davnoj prošlosti je postojala, rekli bismo određena doza podozrenja prema osobama koje završe frizersku ili drugu zanatsku školu i to bez ikakvog realnog osnova. Ipak, ne može da se izgubi iz vida činjenica da je danas ovaj zanat vrlo na ceni, tako da bez preterivanja, svako koga interesuje škola nege i lepote ima veliki broj mogućnosti za zaposlenje, te gotovo sigurno u vrlo kratkom roku i može da očekuje da će se zaposliti.

Srednja škola “Sveti Arhangel” u Novom Sadu ostvaruje vrlo uspešnu saradnju sa školama ove vrste koje funkcionišu na teritoriji cele zemlje, a primarno sa onom koja se nalazi u prestonici Srbije, te svima koji imaju interesovanje da se bave konkretnim poslom u ovoj struci nudi priliku da upiše različite smerove koji su primarno trećeg stepena, mada ima i onih koji su četvrtog, ali i petog stepena. Tako svi koji žele, osim što mogu da se školuju za zanimanje ženski frizer trećeg stepena, takođe mogu i da steknu diplomu za ženskog frizera petog stepena, ali i da se školuju za muškog frizera isto tako i trećeg i petog stepena. Iako su ovo najzastupljeniji obrazovni profili koje škola nege i lepote ima u redovnom programu, odnosno koji spadaju u najtraženije, isto postoji otvorena mogućnost i školovanja za zanimanje pedikir i manikir. Uz to, svi koji imaju interesovanje mogu da postanu vlasnici diplome za zanimanje ženski masker i vlasuljar, a trebalo bi da pomenemo i da u okviru specijalističkog obrazovanja osim za zanimanje ženski i muški frizeri, postoji mogućnost i za specijalizaciju u okviru zanimanja manikir i pedikir, odnosno kreator scenske maske. Pored svih pomenutih postoji i zanimanje muško - ženski frizer, a kandidati koji žele mogu da se kvalifikuju i za zanimanje kozmetičar.

Isto tako, srednja škola “Sveti Arhangel”, Novi Sad može da se pohvali činjenicom da sa uskostručnom školom koja je specijalizovana za ovu oblast ostvaruje saradnju i da svakome koga zanima da stekne diplomu za bilo koje od pomenutih zanimanja pruža mogućnost da izvrši konsultacije za konkretan obrazovni profil. A svi koji su zainteresovani, kod nas mogu da se odluče ne samo za redovno ili vanredno školovanje, već smo u prilici i da im ponudimo opciju bilo dokvalifikacije, bilo prekvalifikacije i to za bilo koje zanimanje iz ove struke.

Dokvalifikacija je namenjena onim osobama koje već imaju diplomu trećeg ili četvrtog stepena, a zanima ih da postanu vlasnici diplome za određeno zanimanje, ali četvrtog, odnosno petog stepena, dok se postupak prekvalifikacije predviđa za one osobe koje, najjednostavnije rečeno žele da postanu vlasnici još jedne diplome, a kako bi se što pre osposobili za obavljanje nekog drugog posla i na taj način dobili priliku da apliciraju za posao u ovoj oblasti.

Zvanično priznatim rešenjem broj 205/2016, koje je odobreno od strane Privrednog suda, 09. novembra 2016. godine je naša škola proglašena potpuno sposobnom da se bavi konkretnim poslom, tako da i diplome koje ona izdaje mogu da se potpuno izjednače sa diplomama koje izdaje državna škola nege i lepote. Zapravo, svaki pojedinačni kandidat koji bude završio odabrani smer i postao vlasnik diplome za muškog ili ženskog frizera, to jest za neki drugi obrazovni profil u okviru navedene struke, može da zahteva njeno upisivanje u zvanični dosije, a koji je pri Nacionalnoj službi za zapošljavanje otvorio. U slučaju da to želi, on može i da nastavi školovanje, ali samo ako postane vlasnik diplome za zanimanje četvrtog stepena, odnosno da pristupi prekvalifikaciji ili dokvalifikaciji a ukoliko hoće da upiše neku višu školu ili fakultet, uzevši u obzir da su obrazovni profili koje ova škola ima u programu klasifikovani kao zanimanja trećeg stepena, ako izuzmemo specijalizaciju.

Zvaničan nastavni program se sprovodi u potpunosti u skladu sa navodima Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja. Učenici za vreme sve tri, to jest četiri godine školovanja imaju obavezu da izučavaju srpski jezik i književnost, odnosno strani jezik, kao i fizičko vaspitanje i matematiku, a što su ujedno i 4 obavezna predmeta u svim srednjim školama u našoj zemlji. Pored njih, a isključivo u skladu sa nastavnim programom po kome se odvija školovanje za konkretan obrazovni profil, su prisutni i drugi nastavni predmeti koji se svrstavaju u opšte i koje kandidati svakako imaju obavezu da prate. Osim što su u nastavni plan uvršteni predmeti geografija i istorija, zatim likovna kultura, fizika i muzička umetnost, tu su i hemija i biologija, a prisutni su i predmeti ekologija i zaštita životne sredine, kao i predmet psihologija, odnosno ustav i prava građana, te sociologija i filozofija. Škola nege i lepote, takođe u nastavnom planu za bilo koji obrazovni profil obavezuje sve kandidate da se opredele između verske nastave i građanskog vaspitanja, a to je ujedno i obavezan izborni predmet koji je prisutan u svim srednjim školama na teritoriji Republike Srbije. Stručni predmeti su u velikoj meri zastupljeni u nastavnom programu, a pored higijene i osnova anatomije i fiziologije, đaci prisustvuju i nastavi u okviru predmeta poznavanje preparata, a zatim i prva pomoć, te u nastavnom programu za određene obrazovne profile postoji i predmet osnovi dermatologije, odnosno estetsko oblikovanje frizura i ostali. Najvažnije je da svaki kandidat zna da su stručni predmeti različiti od smera do smera, kao i da se neki od njih izučavaju samo jednu školsku godinu, a neki i dve.

Uzevši u obzir da je u pitanju zanat, gde je ujedno i vrlo važno da svaki pojedinačni učenik znanja koja stekne u teorijskom delu primeni u praksi, to svako ko ga zanima škola nege i lepote za vreme trajanja nastave mora da pohađa i praksu, a za koju je tačno definisano trajanje na svakom pojedinačnom smeru. Negde je predviđeno da se praktična nastava pohađa već od prvog razreda, dok je u okviru drugih ona zastupljena tek u završnim godinama školovanja. A svako ko odluči da kod nas pohađa bilo koju vrstu nastave koju imamo u ponudi, treba da zna da srednja škola “Sveti Arhangel” u Novom Sadu posebno obraća pažnju na način poslovanja onih firmi sa kojima sarađuje, te da vrlo pažljivo bira poslovne partnere, što znači da kandidati imaju otvorenu mogućnost da praksu koju predviđa nastavni plan za konkretan obrazovni profil pohađaju u vrhunskim frizerskim i kozmetičkim salonima, to jest u onim firmama koje su dokazano dobre u poslu kojim se bave.

Dobro je da obavestimo i sve zainteresovane kandidate da su predavači koji su zaposleni u našoj školi vrhunski stručnjaci u svom poslu, te da poseduju relevantno radno iskustvo, a takođe se trude i da svakom pojedinačnom kandidatu omoguće da što lakše usvoji znanja koja predviđa zvanični program po kome se odvija nastava. A uz sve što smo prethodno naveli, valja naglasiti i da je literatura koja se koristi tokom školovanja za sve obrazovne profile u ovoj struci odobrena od strane zvaničnih institucija, to jest akreditovana je od Ministarstva za unapređenje obrazovanja.

Top