Ugostiteljska škola

Audio

Kako se iz godine u godinu želje svršenih osnovaca svakako menja, činjenica je da je upravo ugostiteljska škola među prvima na listi njihovih želja. A kako se pretpostavlja, razlog za to treba tražiti u činjenici da ova škola nudi veliki izbor zanimanja i to kako ona trećeg, tako isto i ona koja su četvrtog stepena, te postoji mogućnost i specijalizacije, odnosno sticanja zvanja V stepena za zanimanja iz ove struke, što znači da kandidati mogu prilično brzo da steknu zvanje u oblasti ugostiteljstva. A kako je, verovatno svima već dobro poznata činjenica da su upravo zanimanja iz ove struke svakako vrlo tražena na tržištu rada svih zemalja, to srednja škola “Sveti Arhangel” u Novom Sadu, apsolutno svima koji su zainteresovani, pruža mogućnost da izvrše konsultacije za različite obrazovne profile iz oblasti ugostiteljstva.

Uzevši u obzir da pomenuta obrazovna institucija ostvaruje i to vrlo uspešnu saradnju sa različitim ugostiteljskim školama u našoj zemlji, to su od obrazovnih profila u nastavnom programu zastupljeni apsolutno svi iz ove oblasti, tako da kandidati imaju mogućnost da se odluče kako za profile trećeg, tako i četvrtog stepena, a mogu čak i da steknu zvanje petog stepena, gde je ono predviđeno. Svi koji su zainteresovani, imaju mogućnost da se kvalifikuju za kuvara ili pomoćnika kuvara, te isto tako mogu i da steknu zvanje konobar, zatim poslastičar, ali i barmen, dok u redovnom programi postoji i niz mnogobrojnih specifičnih obrazovnih profila. A pod tim na prvom mestu mislimo na zvanje poslastičar - specijalizovan za pravljenje figurica za ukrašavanje torti, odnosno takođe na isto zanimanje, ali u ovom slučaju je u pitanju zanimanje poslastičar - specijalizovan za pravljenje torti. Svakako treba pomenuti i zanimanje kuvar za riblje i morske specijalitete, a postoji mogućnost i da steknu zvanja pica majstor i somelijer, odnosno recepcioner, kao i da se kvalifikuju za sobaricu i servirku, ali i za mnoge druge koji se nalaze u regularnom nastavnom programu ove škole. Preciznije rečeno, bez obzira koji tačno obrazovni profil iz oblasti ugostiteljstva da interesuje kandidata, on može da bude potpuno uveren da ga ugostiteljska škola ima u ponudi, te takođe sa sigurnošću možemo da tvrdimo i da će mu upravo naša institucija ponuditi najkvalitetnije uslove i to po cenama kojima ne sumnjamo da će apsolutno svaki zainteresovani kandidat biti oduševljen.

Srednja škola “Sveti Arhangel”, u Novom Sadu u ponudi ima, uz redovno školovanje i mogućnost da se zainteresovani kandidati odluče za vanrednu nastavu, to jest oni mogu i da izaberu programe kako dokvalifikacije, isto tako i prekvalifikacije. Naglašavamo da je sve do 31. avgusta tekuće godine otvorena mogućnost prijavljivanja svih zainteresovanih, a koji mogu da odgovore na precizno navedene zahteve za redovno školovanje, dok naša institucija, koja je smeštena u samom srcu glavnog grada Vojvodine nudi i mogućnost svima onima koje interesuje, da se cele kalendarske godine prijave za pohađanje vanredne nastave. Tada bi trebaloa svakako da navedu i podatak da li ih zanima prekvalifikacija ili dokvalifikacija, a naša je dužnost i da objasnimo šta ti postupci zapravo podrazumevaju. Naime, prekvalifikacija podrazumeva, najjednostavnije rečeno promenu konkretnog obrazovnog profila koji je kandidat imao prilike prethodno da završi, tako da će on praktično da dobije još jednu diplomu kada završi pohađanje nastave. A što se tiče postupka dokvalifikacije, pod njim se primarno podrazumeva da kandidat koji je, recimo stekao diplomu za neko zanimanje trećeg stepena, tada ima priliku da odabere neko koje spada u zvanje četvrtog stepena, odnosno može da se odluči i za specijalizaciju u okviru ugostiteljske struke, a ukoliko je pre toga stekao diplomu za konkretno zanimanje, ali IV stepena, pa na taj način može i da poboljša najpre svoju radnu biografiju, a odmah zatim i šanse za pronalaskom još boljeg zaposlenja.

Ttrebalo bi da znate i to da je navedena institucija rešenjem Privrednog suda od 09. novembra 2016. godine, a koje nosi oznaku 205/2016 označena kao potpuno relevantna za obavljanje nastave, te je napomenuto i da ispunjava sve potrebne zahteve da bi mogla da zainteresovanim kandidatima da ponudi kako redovno i vanredno školovanje u konkretnoj struci, tako i mnogobrojne kurseve i obuke koji su vezani upravo za odabranu oblast.

Isto tako bi trebalo da znate i da srednja škola “Sveti Arhangel”, Novi Sad radi prema smernicama koje priamarno navode nadležne državne institucije, a prvenstveno se misli na Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, te da zahvaljujući činjenici da je zvanično ovlašćena za ovu delatnost ona kandidatima daje diplome koje su u potpunosti pravno važeće. Jednostavnije rečeno, to znači da svako ko bude zvanično postao vlasnik diplome za bilo koje zanimanje koje nudi ugostiteljska škola ima mogućnost da upravo tu diplomu priloži kada se bude upisivao na određenu višu školu ili, pak kada se bude prijavljivao za ma koji fakultet, bilo državni, bilo privatni. Ali, isto tako svaki kandidat ima pravo i da zahteva da mu konkretna diploma za zanimanje koje je odabrao, a prema odredbama zakona koji je tada na snazi, bude upisana u radnu knjižicu, to jest u njegov radni dosije pri Nacionalnoj službi za zapošljavanje.

Neophodno je i da svi koji su zainteresovani za sticanje diplome u ovoj struci, znaju da srednja škola “Sveti Arhangel” u Novom Sadu ima saradnju koja traje duži vremenski period i vrlo je uspešna, sa mnogobrojnim privrednim licima na teritoriji čitave naše zemlje, te da upravo u tim kompanijama ona i nudi kandidatima da pohađaju praksu, tako da će imati prilike da je pohađaju kod vrhunskih kuvara, poslastičara i drugih ugostiteljskih radnika.

A kada je u pitanju nastavni program, bitno je da napomenemo da ugostiteljska škola naročitu pažnju obraća na praktični deo, koji je za većinu obrazovnih profila uvršten u nastavni program već od prve godine školovanja. Svakako, to ne znači da kandidati neće imati prilike da se upoznaju i sa onim opštim predmetima, budući da i ova škola pošto je pravilo koje je prisutno u svim srednjim školama na teritoriji Republike Srbije, a koje je vezano za izučavanje 4 opšta predmeta koja su obavezna za vreme sve tri, to jest četiri godine školovanja. Pod tim se misli ne samo na matematiku i srpski jezik i književnost, već i na predmet fizičko vaspitanje, odnosno strani jezik, a koji se svakako razlikuje od kandidata do kandidata, to jest od profila do profila. Zastupljeni su, isto tako i mnogi drugi opšti predmeti, a među njima i računarstvo i informatika, te geografija i istorija, a u nastavnom programu za pojedine obrazovne profilee se nalaze i predmeti hemija, fizika i biologija, ali i ostali koji se svrstavaju u opšteobrazovne. Uz sve to je dobro da svi kandidati budu informisani da ugostiteljska škola poštuje pravilo vezano za obavezan izborni predmet na nivou cele naše zemlje, što znači da đaci biraju između građanskog vaspitanja i verske nastave i to svake

Top