Najčešća pitanja

Da li je srednja stručna škola „Sveti Arhangel“ akreditovana?

Prvo pitanje koje svako postavlja kako sebi, tako i administrativnom osoblju Škole tiče se njene akreditacije. Srednja stručna škola „Sveti Arhangel“, je akreditovana rešenjem Privrednog suda Fi. 205/2016 od 09.11.2016 godine, što znači da je nadležno ministarstvo odobrilo rad Škole. Usled toga, i diploma koju polaznici dobijaju nakon završetka školovanja, je zakonita i omogućava našim diplomcima potpuno slobodno korišćenje, radi zasnivanja radnog odnosa ili upisivanja fakulteta.

Koliki je iznos svih troškova vezanih za školovanje u srednjoj stručnoj školi „Sveti Arhangel“?

Školarina za svaku godinu iznosi 150eur, naknada za polaganje svakog ispita je 2500din, naknada za polaganje maturskog ispita 150eur, obračunatih u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan uplate. Udžbenike Vam obezbeđuje škola, kao i kontakt sa profesorima.

Da li su prilikom upisa na fakultet jednako vrednuje diploma privatne i diploma državne srednje škole?

Pozitivno pravni propisi naše zemlje (Zakon o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja, Zakon o srednjem obrazovanju i vaspitanju...), ne prave razliku između, državnih i privatnih srednjih škola. One su potpune izjednačene pred zakonom, što za posledicu ima i jednak tretman pri upisivanju na fakultet. Dakle, pri upisu na fakultet, potpuno su izjednačeni studenti koji su završili državnu i privatnu srednju školu.

Koliki je broj ispitnih rokova, za polaganje ispita vanrednih učenika?

Prema Statutu srednje stručne škole „Sveti Arhangel“, a u skladu sa odgovarajućim pozitivno pravnim propisima naše zemlje u oblasti obrazovanja, ispitni rokovi za polaganje vanrednih ispita, održavaju se svakoga meseca.

Da li postoji ograničenje vezano za broj ispita koji se mogu polagati u jednom ispitnom roku?

Prema Statutu srednje stručne škole „Sveti Arhangel“, a u skladu sa osgovarajućim pozitivno pravnim propisima naše zemlje u oblasti obrazovanja, ne postoji ograničenje vezano za broj polaganja ispita vanrednih učenika u jednom ispitnom roku. Broj ispita koji će vanrednih učenik polagati u ispitnom roku zavisi, od njegove marljivosti, ekspeditinosti i aktivnosti, pri čemu svakako treba biti realan pri proceni svojih mogućnosti.

Šta je sve potrebno za upis u srednju stručnu školu „Sveti Arhangel“, ukoliko polaznik nema završenu srednju školu, ili neki razred srednje škole?

Za upis u našu školu ukoliko imate završenu osnovnu školu, a pored nje ne i neku srednju školu, odosno neki razred srednje škole, potrebno Vam je: uverenje o završenom osnovnom obrazovanju, izvod iz matične knjige rođenih, uverenje o državljanstvu, pri čemu osim originala prethodno navedenih dokumenata možete nam dostaviti i overene kopije, i očitana odnosno kopirana lična karta.

Kako se može upisati polaznik u srednju stručnu školu „Sveti Arhangel“, ukoliko ima završenu osnovnu školu ili srednju školu u inostranstvu?

Polaznik koji je odgovarajući stepen obrazovanja stekao u inostranstvu u našu Školu može se upisati, nakon spreovedenog postupka nostrifikacije, diploma koje je stekao po završenom stepenu obrazovanja. Detaljan postupak nostrifikacije, opisan je na sajtu Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije, u kategoriji „Prosveta“ u kojoj se pod podkategorijom „Priznanje strane školske isprave“, vrši detaljno objašnje postupka nostrifikacije, strane školske isprave. Po izvršenoj nostrifikacij stranih školskih isprava, od strane Mnistarstva prosvete nauke i tehnološkog razvoja, polaznik se na osnovu njih upisuje u našu Školu.

Da li školovanje vanrednih učenika u srednjoj stručnoj školi „Sveti Arhangel“, mora trajati četiri godine?

Shodno pozitivno pravnim propisima Republike Srbije, školovanje vanrednih učenika ukoliko su stariji od 17. godina, ne mora trajati četiri godine. Dakle dužina trajanja školovanja vanrednog učenika, usled prethodno navedenog zavisi isključivo od samog učenika, tj. od njegovog rada i zalaganja.

Kako se polažu vanredni ispiti u srednjoj stručnoj školi „Sveti Arhangel“?

Ispiti se polažu pripremom gradiva iz odgovarajuće literature. Pripremanje ispita, vrši se uz koordinaciju i asistenciju profesora odgovarajuće oblasti. Na ispitu polaznik dobija pitanja, od profesora, i pismeni rad za predmete za koje je to neophodno. Uspešnim odgovaranjem na postavljena pitanja od strane profesora, polaznik polaže predmet. Ukoloko polaznik nije odgovarajuće odgovorio na pitanja profesora i njegova pitanja nisu bila dovoljna za prelaznu ocenu, polaznik pada ispit, pri čemu ga može opet polagati već u narednom roku.

Top