Konvencionalna ili alternativna medicina

Konvencionalna ili alternativna medicina
Konvencionalna ili alternativna medicina

Praktično je nemoguće odgovoriti na pitanje da li je bolja konvencionalna medicina ili ipak alternativna. Mnogi aspekti moraju biti uzeti u obzir, da bi odgovor na ovo pitanje bio kompletan.

U suštini, niko nije u poziciji da pruži tačan odgovor, jer sve zavisi i od sklopa ličnosti i od samog slučaja.

Šta je konvencionalna medicina?

Zvanična definicija je vrlo jasna, jer je u suštini konvencionalna medicina ona na koju smo donekle navikli.

Dakle, to podrazumeva odlazak kod odabranog stručnjaka na pregled, a zarad procene celokupnog stanja organizma ili utvrđivanja postojanja određenog oboljenja.

Tu je jako važno da odnos između lekara i pacijenta bude izgrađen prvenstveno na uzajamnom poverenju i poštovanju, te da postoji nesmetana komunikacija.

Šta je alternativna medicina?

Kao što joj i sam naziv kaže, alternativna medicina predstavlja brojne alternativne postupke lečenja, kao što su na primer fitoterapija, akupunktura, akupresura i druge metode.

Vrlo često alternativna medicina propagira da je mana konvencionalne medicine, što leči posledicu, a ne uzrok. A u suštini, to važi kod određenih oboljenja, budući da alternativna medicina mahom smatra da brojne bolesti dolaze primerno od različitih psihičkih poteškoća.

Često se za ljude koji se bave alternativnim tehnikama lečenja govori da su šarlatani i prevaranti, a špo naravno nije istina u većini slučajeva.

Iako su ranije zaista osobe koje su se bavile alternativnim tehnikama lečenja bile tako okarakterisane, činjenica je da danas mnogi lekari propagiraju da treba kombinovati tehnike i konvencionalne i alternativne medicine.

Ima naravno i onih koji smatraju da je konvencionalna, odnosno medicina uopšte isključivo hirurgija, a da se sve ostalo ne može smatrati medicinom.

Oprečna su mišljenja o tome da li se treba obraćati lekarima za različite poteškoće ili prvo pokušati sa primenom alternativnih metoda lečenja.

Bez želje da stajemo na stranu jednih ili drugih, tek činjenica je da su lekari zaposleni u brojnim specijazovanim medicinskim ustanovama uložili dugogodišnji trud da bi postali vlasnici diplome, te se iz tog razloga svakako smatra da bi im trebalo verovati.

Sa druge strane, neretko se događa da ljudi koji primenjuju alternativne tehnike lečenja imaju donekle sumnjive diplome, ali naravno to nije uvek slučaj. I među osobama koje primenjuju brojne alternativne tehnike lečenja postoje itekako visokokvalifikovani stručnjaci, kojima zaista treba u potpunosti verovati.

Sada je sasvim jasno zašto je praktično nemoguće navesti dali je bolje prikloniti se alternativnoj ili konvencionalnoj medicini, jer to zaista zavisi prvo od pacijenta do pacijenta, odnosno od stanja njegovog zdravlja na prvom mestu.

PODELITE: