Treći stepen stručne spreme

Profili - Treći stepen stručne spreme

U domenu građevinarstva je jedno od najtraženijih zanimanja sasvim sigurno i zidar - fasader, a za koji školovanje traje ukupno 3 godine. Bitno je da lica ko...

PROČITAJTE VIŠE

Ako ste za neko zanimanje može reći da je gotovo idealan spoj rada i umetničkog izražavanja, onda je to svakako klesar.
Svakako, lica koja se budu osposobila z...

PROČITAJTE VIŠE

Osnovni uslov da bi neko stekao diplomu za zanimanje trećeg stepena rukovalac građevinskom mehanizacijom jeste školovanje putem vanredne ili redovne nastave...

PROČITAJTE VIŠE

Interesantno je da se sve manje mladih ljudi odlučuje da se školuje za zanimanje kamenorezac, pa je stoga i izuzetno velika potreba na trenutnom tržištu ura...

PROČITAJTE VIŠE

Ako se uzme u obzir činjenica da bez armature ne može da postoji nijedna građevina, trebalo bi da bude jasno i zbog čega je zanimanje armirač - betonirac n...

PROČITAJTE VIŠE

S obzirom na to da se radi o prilično teškom zanimanju, a sa aspekta fizičke snage, to bi trebalo svako ko želi da stekne diplomu za zvenje trećeg stepena,...

PROČITAJTE VIŠE

Zanimanje konobara zahteva poznavanje bontona, opšte kulture, prijatnost u ponašanju i brojnih sposobnosti, koje se mogu steći isključivo kroz praksu. Ova v...

PROČITAJTE VIŠE

Profesija kuvara, u zadnjih nekoliko godina, doživljava pravu renesansu. Više se sa kuvarom ne poistovećuje roštiljdžija, veće se kuvari vide kao pojedinc...

PROČITAJTE VIŠE

Radi se o proizvodnom zanimanju, koje postaje sve traženije. Zbog pogrešne obrazovne politike države, ovo i brojna slična zanimanja, gotovo se više ne izu..

PROČITAJTE VIŠE

Uslužna delatnost, koja i pred široke ponude na tržištu, doživljava stalnu ekspanziju, i za posledicu ima olakšano zapošljavanje usled nedostataka ovog o...

PROČITAJTE VIŠE

Ovaj obrazovni profil u našoj Školi, gotovo sigurno garantuje olakšano zapošljavanje po završetku škole. Usled kulturno – modnih trendova, koji su zavla...

PROČITAJTE VIŠE

Jedan od obrazovnih profila koji omogućava, brzo zaposlenje. Iako nepravedno zapostavljen od strane državnih škola, u našoj Školi je dobio zapaženo mesto....

PROČITAJTE VIŠE

Delatnost koju obavljaju trgovci, je delatnost koja je savremenom društvu neophodna usled povećanja broja velikih trgovinskih lanaca, i promene potrošačkih...

PROČITAJTE VIŠE

Poslastičar – treći stepen stručne spreme - dokvalifikacija – zanimljiv je i veoma tražen vid edukacije u današnje vreme. Jer, pruža mnoge mogućnosti...

PROČITAJTE VIŠE
Top