Četvrti stepen stručne spreme

Profili - Četvrti stepen stručne spreme

Medicina i zdravstvo su oblast društvau koje je neophodno stalno ulaganje kako bi se produžio životni vek građana, smanjila smrtnost dece i odraslih i unapr...

PROČITAJTE VIŠE

Farmaceutski tehničar u okviru svoga posla obavlja radnje vezane za pripremu i izdavanje lekova, manipulaciju materijama neophodnim za pripremu lekova, kontakt...

PROČITAJTE VIŠE

Mladi su najveći potencijal naše države i šansa ove države, za povećanje prosperiteta i blagostanja. Kažu da se čoveka ličnost u najvećoj meri formira...

PROČITAJTE VIŠE

Fizioterapeut radi sa zdravim i bolesnim ljudima. Njegov rad sa obolelilma za polsedicu treba da ima ublažavanje tegoba i posledica izazvanih prelomima, povred...

PROČITAJTE VIŠE

Možda će nekome zvučati čudno što se od osoba koje žele da steknu diplomu za zanimanje zubni tehničar, obično traži da imaju naročitu sklonost ka umet...

PROČITAJTE VIŠE

Posao laboratorijskog tehničara, obuhvata pre svega rad sa biološim materijalom, usled toga što je njegovo zadatak analiza toga materijala, bez obzira, da li...

PROČITAJTE VIŠE

Smatra se da je zanimanje babice jedno od, možda i najstarijih na teritoriji naše zemlje, jer postoje podaci da je pre više od sto godina uvršteno u zvanič...

PROČITAJTE VIŠE

Pedijatrijska sestra – tehničar obavlja poslove vezane za rad sa decom i njihovim zdravstvenim potrebama. Poslove iz svoje struke može obavljati u nekoj zdr...

PROČITAJTE VIŠE

Praktično je nemoguće da doktor stomatologije svoj posao obavlja bez profesionalnog asistenta, odnosno one osobe koja ima validnu diplomu za zanimanje stomato...

PROČITAJTE VIŠE

Nakon što kandidat bude stekao diplomu za zanimanje trgovinski tehničar, a budući da se radi o kvalifikaciji četvrtog stepena, on apsolutno ima pravo da iza...

PROČITAJTE VIŠE

Trajanje školovanja je 4 godine i po položenoj maturi, stiče se zvanje - Ekonomski tehničar. Učenici se osposobljavaju za rad u raznim kompanijama, bankama...

PROČITAJTE VIŠE
Top