Četvrti stepen stručne spreme

Profili: Četvrti stepen stručne spreme

Trgovinski tehničar

Nakon što kandidat bude stekao diplomu za zanimanje trgovinski tehničar, a budući da se radi o kvalifikaciji četvrtog stepena, on apsolutno ima pra…

Ocena
Cena: od 1500€
Ekonomski tehničar

Trajanje školovanja je 4 godine i po položenoj maturi, stiče se zvanje - Ekonomski tehničar. Učenici se osposobljavaju za rad u raznim kompanijama,…

Ocena
Cena: od 1500€
Farmaceutski tehničar

Farmaceutski tehničar u okviru svoga posla obavlja radnje vezane za pripremu i izdavanje lekova, manipulaciju materijama neophodnim za pripremu lek…

Ocena
Cena: od 1500€
Fizioterapeutski tehničar

Fizioterapeut radi sa zdravim i bolesnim ljudima. Njegov rad sa obolelilma za polsedicu treba da ima ublažavanje tegoba i posledica izazvanih prelo…

Ocena
Cena: od 1500€
Laboratorijski tehničar

Posao laboratorijskog tehničara, obuhvata pre svega rad sa biološim materijalom, usled toga što je njegovo zadatak analiza toga materijala, bez obz…

Ocena
Cena: od 1500€
Medicinska sestra - tehničar

Medicina i zdravstvo su oblast društvau koje je neophodno stalno ulaganje kako bi se produžio životni vek građana, smanjila smrtnost dece i odrasli…

Ocena
Cena: od 1500€
Stomatološka sestra - tehničar

Praktično je nemoguće da doktor stomatologije svoj posao obavlja bez profesionalnog asistenta, odnosno one osobe koja ima validnu diplomu za zanima…

Ocena
Cena: od 1500€
Medicinska sestra - vaspitač

Mladi su najveći potencijal naše države i šansa ove države, za povećanje prosperiteta i blagostanja. Kažu da se čoveka ličnost u najvećoj meri form…

Ocena
Cena: od 1500€
Pedijatrijska sestra – tehničar

Pedijatrijska sestra – tehničar obavlja poslove vezane za rad sa decom i njihovim zdravstvenim potrebama. Poslove iz svoje struke može obavljati u …

Ocena
Cena: od 1500€
Zubni tehničar

Možda će nekome zvučati čudno što se od osoba koje žele da steknu diplomu za zanimanje zubni tehničar, obično traži da imaju naročitu sklonost ka u…

Ocena
Cena: od 1500€
Ginekološko - akušerska sestra

Smatra se da je zanimanje babice jedno od, možda i najstarijih na teritoriji naše zemlje, jer postoje podaci da je pre više od sto godina uvršteno …

Ocena
Cena: od 1500€