Blog

18/02/2020

Kako je u pitanju obrazovni profil trećeg stepena, to najpre podrazumeva da kandidat ima obavezu tri školske godine nastavu da pohađa. Međutim, neretko se događa da mnogi misle da zanimanja trećeg stepena nisu toliko interesantna u pogledu budu...

PROČITAJTE VIŠE

07/02/2020

Situacija u oblasti prosvete i obrazovanja je znatno drugačija nego ranije, pa je sve više i roditelja i dece, koji razmišljaju o upisivanju privatnih srednjih škola i fakulteta. Mora se priznati da je ranije to bila misaona imenica za ljude sa o...

PROČITAJTE VIŠE

27/01/2020

Idealnim kandidatima za sticanje diplome za zvanje ekonomski tehničar, četvrti stepen se smatraju osobe koje se odlično snalaze u matematici, zatim koje su precizne, pedantne i snalažljive, te imaju razvijene veštine pisane i usmene komunikacije...

PROČITAJTE VIŠE

20/01/2020

Skloni su mnogi da misle da je školovanje u okviru medicinske struke prilično jednostavno i da su osobe, koje steknu diplomu za zanimanje medicinska sestra - tehničar, zatim pedijatrijska sestra - tehničar ili ginekološko - akušerska sestra, od...

PROČITAJTE VIŠE

13/01/2020

Ranije je specijalizacija bila isključivo vezana za fakultete, odnosno primarno za studije medicine, posle čega su se studenti specijalizirati za određenu oblast. A danas se pojam specijalizacija koristi i kada je u pitanju takozvani peti stepen s...

PROČITAJTE VIŠE

Top