Peti stepen stručne spreme

Profili - Peti stepen stručne spreme

Lica koja su imala prilike prethodno da steknu diplomu za neko zanimanje u medicinskoj struci sada imaju mogućnost da izvrše dokvalifikaciju za obrazovni prof...

PROČITAJTE VIŠE

Jedan od posebnih tipova edukacija, a koje organizuje srednja škola Sveti Arhangel, Novi Sad jeste i dokvalifikacija za zanimanje medicinska sestra - tehničar...

PROČITAJTE VIŠE

Vrlo je važno da svako ko je zainteresovan da pohađa specijalizaciju u trajanju od jedne godine, a za obrazovni profil laboratorijski tehničar za hematocitol...

PROČITAJTE VIŠE

Ukoliko je neko prethodno stekao diplomu za zanimanje četvrtog stepena srednje zubotehničke škole, njemu je na raspolaganju specijalizacija za obrazovni prof...

PROČITAJTE VIŠE

Najosnovniji uslov koji je izuzetno značajno da ispuni apsolutno svako, ko je zainteresovan za sticanje diplome za zvanje zubni tehničar za ortodonciju, peti...

PROČITAJTE VIŠE

Program dokvalifikacije za obrazovni profil stomatološka sestra - tehničar za rad na oralnoj i maksilofacijalnoj hirurgiji, peti stepen je prvenstveno namenje...

PROČITAJTE VIŠE

Osnovni uslov koji mora biti ispoštovan ukoliko je neko zainteresovan za sticanje zvanja medicinska sestra - tehničar za rad u transfuziji krvi jeste posedova...

PROČITAJTE VIŠE

Jedan od načina za pronalazak boljeg zaposlenja jeste i dokvalifikacija, odnosno prekvalifikacija, s tim da srednja škola Sveti Arhangel Novi Sad i to u svom...

PROČITAJTE VIŠE

Neophodno je odmah napomenuti da apsolutno svako ko poseduje diplomu za zanimanje medicinske struke trećeg ili četvrtog stepena, ima pravo da pohađa dokvalif...

PROČITAJTE VIŠE

Svako ko završi srednju zubotehničku školu ima pravo da se specijalizuje za obrazovni profil zubni tehničar za mobilnu protetiku - skeletirana proteza, što...

PROČITAJTE VIŠE

Uopšteno govoreći, mogućnost dokvalifikacije za obrazovni profil stomatološka sestra - tehničar za dentalna i intraolarna snimanja imaju svi kandidati, koj...

PROČITAJTE VIŠE
Top