Privatna srednja medicinska škola

Kada se posmatraju rezultati istraživanja, jasno je da svršeni osnovci najradije žele da upišu neko od zanimanja iz medicinske struke, što je donekle i očekivano. Naime, pretpostavlja se da je osnovni razlog za to činjenica da sa stečenom diplomom određenog zanimanja medicinske struke, oni imaju otvorenu mogućnost da se najpre zaposle u ovoj struci i to na teritoriji naše zemlje. Ali, isto tako im je otvorena mogućnost, ako to žele da pristupe procesu nostrifikacije stečene diplome, te da zaposlenje potraže u nekoj od država na teritoriji Evrope ili sveta. Naravno, svim vlasnicima diploma medicinske struke se nudi mogućnost da nastave školovanje na bilo kom državnom ili privatnom fakultetu.

Budući da srednja škola “Sveti Arhangel” u Novom Sadu ima saradnju sa mnogobrojnim obrazovnim institucijama iz ove struke koje se nalaze širom Srbije, to će svi kandidati koji se odluče bilo za redovno, bilo za vanredno školovanje u okviru naše institucije, sigurno imati praksu na najvišem nivou kvaliteta.

Dobro je da znate i to da se često navodi da svako ko je zainteresovan da upiše upravo neki smer u okviru ove branše, svakako treba da na prvom mestu bude human, odnosno da ima dosta strpljenja i da ima želju da na najbolji mogući način pomogne ljudima kojima je pomoć potrebna. Iako sve pomenuto nije navedeno nigde kao osnovni uslov za upis ove škole, definitivno se smatra imperativom, budući da je u pitanju vrlo specifično zanimanje.

Svi obrazovni profili koje srednja škola “Sveti Arhangel” ima u ponudi u okviru medicinske struke podrazumevaju da kandidati stiču IV stepen obrazovanja, a to zapravo znači da kandidat koji bude završio pohađanje smera medicinska sestra - tehničar, odnosno laboratorijski ili farmaceutski tehničar ili se, pak odluče da se kvalifikuju za zanimanje pedijatrijska sestra - tehničar ili medicinska sestra - vaspitač odnosno bilo za koji drugi obrazovni profil koji imamo u ponudi, stiče diplomu četvrtog stepena. Samim tim on ima mogućnost da se dokvalifikuje ili prekvalifikuje, a pod tim se misli da svako ko se ne odluči za redovno školovanje u našoj instituciji, već prethodno stekne diplomu bilo koje medicinske škole u našoj zemlji, ima mogućnost da pristupi postupku dokvalifikacije, to jest da podigne nivo svojih kvalifikacija na peti stepen. A isto tako, on može i da se prekvalifikuje, to jest praktično rečeno, može da promeni zanimanje i da završi specijalizovanu obuku i kurs za neko drugo zanimanje četvrtog stepena. Uz sve pomenuto, dobro je naglasiti i to da naša škola nudi i redovno školovanje za pomenuta zanimanja u okviru medicinske škole, pa samim tim i zainteresovanim učenicima omogućuje da steknu pravno validne diplome.

Radi se o tome da je rešenjem broj 205/2016, dana 09. novembra 2016. godine doneta odluka od strane Privrednog suda, da je srednja škola “Sveti Arhangel”, Novi Sad osposobljena za obavljanje kako redovnog, tako i vanrednog školovanja u okviru medicinske struke. Samim tim će svako ko bude završio ovu školu da dobije diplomu koja je potpuno ekvivalentna onoj diplomi koju izdaje apsolutno bilo koja državna srednja škola, a to dalje podrazumeva da taj kandidat može da se upiše na ma koji fakultet, bez obzira da li je u pitanju državni ili privatni, ali ma mogućnost da upiše i svaku višu školu. Naravno, on ima mogućnost i da zahteva da mu diploma za navedeno zvanje bude upisana u radni dosije, a što se vrši prema trenutno aktuelnim pravilima.

Napominjemo da medicinska škola upisuje na redovno školovanje one kandidate koji su prethodno završili osmogodišnju školu, dok vanredno školovanje može da pohađa svako ko ima minimum 17 godina i ko želi da se dokvalifikuje ili prekvalifikuje, stim da mora prethodno da ima minimum završenu osnovnu školu.

Kada je u pitanju nastavni program, srednja medicinska škola je primarno fokusirana na praktičan deo, ali svakako su zastupljeni i opšteobrazovni predmeti, a prema pravilima koja navodi Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, koji inače naša institucija u potpunosti poštuje. A to znači da učenici imaju obavezu za vreme sve četiri godine školovanja da pohađaju nastavu iz 4 opšte obrazovna predmeta, to jest matematike, stranog jezika, srpskog jezika i književnosti i fizičke kulture. Isto tako, u toku četvorogodišnjeg školovanja su prisutni i ostali opšti predmeti koji se izučavaju jednu, dve ili tri godine, a pod tim se misli na geografiju, latinski jezik i računarstvo i informatiku, te na istoriju, hemiju, biologiju i sociologiju, a izučava se i fizika, likovna kultura i filozofija, te muzička umetnost i ustav i prava građana. Podrazumeva se da je, kao i u svakoj drugoj srednjoj školi, tako i u ovoj zastupljen i po jedan izborni predmet u toku svake školske godine, što znači da učenici svake godine iznova biraju da li će pratiti versku nastavu ili građansko vaspitanje.

Praktični deo koji podrazumeva medicinska škola i to za bilo koji smer, srednja škola “Sveti Arhangel” u Novom Sadu organizuje u saradnji sa vodećim institucijama i to kako državnim, tako i privatnim, a koje primarno posluju u oblasti medicine, ali i farmacije i ostalih oblasti koje se izučavaju u ovoj školi. Tačnije rečeno, svi učenici će imati priliku da praksu obavljaju kako u bolnicama i domovima zdravlja, tako i u specijalizovanim institutima i laboratorijama, te u apotekama, predškolskim ustanovama i ostalim institucijama koje su za konkretnu oblast specijalizovane.

Profesori koji čine nastavni kadar naše institucije su dokazano dobri u svom poslu, te svi imaju sasvim dovoljno iskustva, da sa sigurnošću možemo da tvrdimo da će nastojati što bolje da prenesu znanja koja predviđa važeći nastavni program apsolutno svakom polazniku. A tim pre, što redovno školovanje podrazumeva i manje učenika u okviru jednog odeljenja, čime se kvalitet nastave podiže na visok nivo.

Medicinska škola je otvorena u toku cele godine za sva pitanja i nedoumice koje imaju zainteresovani učenici, odnosno njihovi roditelji ili staratelji. A do 31. avgusta tekuće godine se vrši upis za redovno školovanje za narednu školsku godinu, dok je mogućnost za upisivanje vanrednog školovanja, to jest prijava za prekvalifikaciju ili dokvalifikaciju, otvorena u toku cele godine.

Vaše je samo da odaberete jedan od ponuđenih obrazovnih profila, a na nama je da vam ponudimo najkvalitetniju nastavu i to uz najbolje uslove, odnosno najpovoljnije cene!

Najčešća pitanja o redovnoj nastavi

PODELITE:

Profili: Privatna srednja medicinska škola

Farmaceutski tehničar

Farmaceutski tehničar u okviru svoga posla obavlja radnje vezane za pripremu i izdavanje lekova, manipulaciju materijama neophodnim za pripremu lek…

Ocena
Cena: od 1500€
Fizioterapeutski tehničar

Fizioterapeut radi sa zdravim i bolesnim ljudima. Njegov rad sa obolelilma za polsedicu treba da ima ublažavanje tegoba i posledica izazvanih prelo…

Ocena
Cena: od 1500€
Laboratorijski tehničar

Posao laboratorijskog tehničara, obuhvata pre svega rad sa biološim materijalom, usled toga što je njegovo zadatak analiza toga materijala, bez obz…

Ocena
Cena: od 1500€
Medicinska sestra - tehničar

Medicina i zdravstvo su oblast društvau koje je neophodno stalno ulaganje kako bi se produžio životni vek građana, smanjila smrtnost dece i odrasli…

Ocena
Cena: od 1500€
Stomatološka sestra - tehničar

Praktično je nemoguće da doktor stomatologije svoj posao obavlja bez profesionalnog asistenta, odnosno one osobe koja ima validnu diplomu za zanima…

Ocena
Cena: od 1500€
Medicinska sestra - vaspitač

Mladi su najveći potencijal naše države i šansa ove države, za povećanje prosperiteta i blagostanja. Kažu da se čoveka ličnost u najvećoj meri form…

Ocena
Cena: od 1500€
Pedijatrijska sestra – tehničar

Pedijatrijska sestra – tehničar obavlja poslove vezane za rad sa decom i njihovim zdravstvenim potrebama. Poslove iz svoje struke može obavljati u …

Ocena
Cena: od 1500€
Zubni tehničar

Možda će nekome zvučati čudno što se od osoba koje žele da steknu diplomu za zanimanje zubni tehničar, obično traži da imaju naročitu sklonost ka u…

Ocena
Cena: od 1500€
Ginekološko - akušerska sestra

Smatra se da je zanimanje babice jedno od, možda i najstarijih na teritoriji naše zemlje, jer postoje podaci da je pre više od sto godina uvršteno …

Ocena
Cena: od 1500€