Medicinska sestra-tehničar

Medicinska sestra tehnicar 720x300
Medicinska sestra-tehničar

Medicinske sestre-tehničari sve se više u svetu počinju shvatati kao oni koji imu prepoznatljiv program delovanja i koji su nezavisni od drugih disciplina u sastavu zdravstvene zaštite.

Neki ih shvataju kao zanimanje, neki kao naučnu disciplinu, a oni umereniji kažu da je to profesija koja će napokon dobiti svoj legitimni status. Za one koji prate rad medicinskih sestara i njegov razvoj tokom 20.veka, nagovestavaju napore da se sestrinstvo obogati saznanjima iz drugih naučnih disciplina samo su logičan nastavak razvoja same medicine i samog procesa zdravstvene nege.

Biti medicinska sestra je jedinstven poziv koji traži ono najlepše u ljudskom biću-humanost i predanost pozivu. Nesebičnost je veoma važna, ali ipak nije dovoljna da bi osoba bila vrsna medicinska sestra-tehničar. Dobroj medicinskoj sestri-tehničaru takođe treba temeljno školovanje i poprilično radno iskustvo. Jedan od osnovnih zahteva je četiri ili više godina školovanja i prakse. No koja bi svojstva trebala imati dobra medicinska sestra?

Opšte je poznato da lekar leči pacijenta, a medicinska sestra ga neguje. To često zahteva hrabrenje pacijenata koje muči kako telesna tako i duševna bol, primera radi onih koji znaju da boluju od neke hronične bolesti. Medicinska sestra-tehničar mora biti požrtvovana, humana, saosećajna.

Važno je da se može uživeti kako bi osetila pacijentovu bol i teskobu i da mu želi pomoći. Potrebna je obzirnost i strpljivost. Uvek mora imati želju da nauče još više o bolesnika i o medicini. Poslednjih godina od medicinskih sestara zahteva se sve veći nivo stručnog znanja. Stoga je neobično važno imati želju za učenjem i biti u stanju razumeti ono što se uči. Osim toga, medicinske sestre treba brzo donositi odluke i hitno intervenirati kad situacija to zahteva.

Dobra medicinska sestra mora biti savesna, imati moć zapažanja i vladati se krajnje profesionalno. Ako medicinska sestra nema samopožrtvovan duh — ako je pomalo sebična ili nerado prima savete od nadređenog medicinskog osoblja — neće moći dobro sarađivati niti s pacijentima niti s radnim kolegama.

Postoji više neophodnih svojstava, kao što su prilagodljivost, tolerancija i strpljivost. Takođe, medicinska sestra-tehničar treba biti bez predrasuda, slagati se s kolegama i uklopiti se u medicinsku hijerarhiju. Mora brzo usvajati nova znanja kako bi ostali uspešni u poslu.

PODELITE: