Možda nisu doktori, ali bez njih medicina ne bi mogla opstati

Mozda nisu doktori ali bez njih medicina ne bi mogla opstati
Možda nisu doktori, ali bez njih medicina ne bi mogla opstati

Kada ne bi imali svoju pomoćnike, lekari specijalisti bilo koje oblasti medicine gotovo da ne bi mogli da funkcionišu. Ipak, neretko se značaj koji medicinske sestre imaju ne primećuje, iako je njihova uloga u procesu lečenja izuzetno značajna.               

Možda nisu doktori, ali bez njih medicina ne bi mogla opstati

U suštini je najbitnije da kada neko za traži pomoć lekara ima makar ljudski tretman u dodiru sa medicinskim osobljem. A tu na scenu svakako stupaju medicinske sestre, koje i imaju prvi kontakt sa pacijentima. Upravo od njihovog odnosa sa pacijentima i zavisi u velikoj meri i celokupan tok lečenja, a u onom ljudskom smislu. Naime, ako je medicinska sestra ljubazna, vrlo je verovatno da će i pacijentu biti mnogo lakše da prođe kroz celokupan tok lečenja. Sa druge strane, ako je medicinsko osoblje neljubazno i gordo, to dodatno otežava svakom pacijentu.

Baš iz tog razloga već i tokom srednje škole se osobe, koje žele da se kvalifikuju za zanimanje medicinska sestra, uče prvenstveno strpljenju, jer je to od izuzetnog značaja za njihov budući rad. Naime, samo ako imaju u sebi dovoljno empatije, one će sasvim sigurno svoj posao u budućnosti obavljati na najbolji mogući način.

Zato bi svako ko želi da se redovno školuje za ovo zanimanje četvrtog stepena ili da izvrši prekvalifikaciju, dokvalifikaciju, te stručno osposobljavanje za medicinske sestre, trebalo prvenstveno da radi na sebi, te da obavlja svoj posao što je bolje moguće. Na taj način će prvo pomoći pacijentima, zatim će se ta osoba na ličnom planu bolje osećati, jer zna da je uradila sve što je bilo do nje da pomogne nekome, kome je ta pomoć bila neophodna. A uz sve to će ispuniti osnovni cilj ovog zanimanja, te biti od koristi drugim ljudima i to u trenutku kada im je to neophodno.

Ipak treba imati u vidu činjenicu da su i medicinske sestre ljudi od krvi i mesa, te da imaju svoje dobre i loše dane. Naravno da to nije nikakvo opravdanje za, možda neljudski odnos koji imaju neke od njih prema svojim pacijentima, pa im svakako treba oprostiti. Ne sumnjamo da osobe koje pohađaju srednju medicinsku školu četiri godine, te se propisno kvalifikuju za ovo zanimanje mogu da obavljaju taj posao loše.

Zato sledeći put ako možda naiđete na medicinsku sestru u zdravstvenoj ustanovi, koja nije dobre volje, trebalo bi da je podsetite na osnovna načela zanimanja medicinske struke. Možda joj to pomogne da povede računa o svom budućem odnosu prema pacijentima i da se pridržava osnovnog pravila ne samo te struke, nego i lepog ponašanja.

PODELITE: