Šta je pravi doktor za pacijenta?

Sta je pravi doktor za pacijenta
Šta je pravi doktor za pacijenta?

Činjenica da neko ima bilo kakav zdravstveni problem ili da njegovo dete, odnosno bilo koja bliska osoba ima potrebu da zatraži savet lekara, sasvim je dovoljna da ta osoba ne bude u potpunosti pribrana. Naravno da u takvim situacijama većina ljudi reaguje burno, ako im se bilo ko u određenoj zdravstvenoj ustanovi obrati na način, koji oni u tom momentu smatraju neprikladnim. Sve to isto može da se kaže i za one pojedince, koji idu na redovne kontrole kod svog izabranog lekara, te očekuju u najmanju ruku da u izabranoj zdravstvenoj ustanovi dobiju razumevanje, te osete da tako kažemo, normalan ljudski odnos sa medicinskim osobljem.

Po čemu se razlikuje dobar od "lošeg" lekara?

Nije nam namera da deklarišemo medicinske stručnjake na ovaj način, ali se ne može izgubiti iz vida da su mnogi pacijenti skloni da navode kako je neki lekar dobar, dok je onaj drugi loš. Zapitali smo se zbog čega ih tako razdvajaju i došli do vrlo jednostavnog zaključka - prvi utisak je svakako presudan u proceni ne samo medicinskog radnika, nego i svakoga sa kim dolazimo u dodir. Zato se pacijenti, u većini slučajeva odlučuju da lošim lekarom nazovu onoga, ko im ne posveti dovoljno pažnje, odnosno onoga ko ih ne sluša dok mu navode svoje tegobe, već možda razgovara telefonom ili sređuje neku dokumentaciju, a što se svakako može sresti u praksi. Nasuprot tim, da ih nazovemo lošim lekarima se nalaze oni, koji su u svakom trenutku spremni da sve svoje obaveze odlože kada pacijent zakuca na njihova vrata, te da strpljivo saslušaju svakoga od njih, upute mu određena pitanja i daju terapiju ili samo savet, koji bi trebalo da tom čoveku pomogne da otkloni tegobe zbog kojih je i došao u određenu medicinsku ustanovu.

Šta je pravi doktor za pacijenta?

Odgovor na ovo pitanje se ne može dati u jednoj rečenici, iz prostog razloga što su mišljenja pacijenata po tom pitanju vrlo podeljena i šarolika. Dakle, dok će jedni tvrditi da je pravi doktor onaj koji posvećuje pažnju svakom svom pacijentu i koji ne trči da pije kafu čim stigne na posao, već mu je prvo na umu da ode i obiđe svoje pacijente, dotle će drugi tvrditi da je pravi doktor onaj koji se trudi da bude neprekidno u toku sa novinama, koje se u njegovoj struci uvode. Isto tako se može čuti da pacijenti pod pojmom dobrog doktora smatraju onoga, kome nije telefon isključen čim napusti svoje radno mesto, već će po potrebi doći u bolnicu i van radnog vremena, a ako treba i vikendom. Jednom rečju, pravi doktor za pacijenta jeste stručnjak koji svoj posao obavlja u skladu sa Hipokratovom zakletvom i koji je na prvom mestu čovek, sa svim vrlinama i manama. Osoba koja će sa puno pažnje saslušati probleme svog pacijenta i potruditi se na najbolji mogući način da ih otkloni, a istovremeno će uliti poverenje onome koga leči, jer svoje znanje iz konkretne oblasti neprekidno nadograđuje i uvek je u toku sa novim dostignućima u medicini. Upravo takvom doktoru će skoro svaki pacijent da oprosti i ako, možda nema baš dobar dan, odnosno ako je opterećen nekim drugim problemima, pa ne posveti punu pažnju svom pacijentu, jer i doktori su, ipak samo ljudi!

PODELITE: