Strpljenje za pacijente

Strpljenje za pacijente
Strpljenje za pacijente

Prvo i osnovno što očekuje apsolutno svaki pacijent, a bez obzira da li se obraća lekaru samo za savet ili je u pitanju neko lakše ili teže oboljenje, svakako je razumevanje medicinskog stručnjaka, odnosno njegovo strpljenje i razumevanje za pacijente.

Da li zaista u medicinskim ustanovama postoji strpljenje za pacijente?

Na ovo pitanje će vam mnogi, sasvim sigurno odgovoriti da su imali prilike već prilikom ulaska u neku medicinsku ustanovu da se susretnu sa ne tako prijatnim ponašanjem medicinskih sestara, ali naravno ima i časnih izuzetaka, koji nastoje na najbolji mogući način da objasne pacijentu sve što je potrebno i da mu maksimalno olakšaju tu, ni malo prijatnu činjenicu da mora da zatraži medicinsku pomoć iz bilo kog razloga. Ipak, svaka priča ima dve strane, pa tako i ova. Ukoliko upitate medicinske sestre i drugo medicinsko osoblje zbog čega nemaju više strpljenja za pacijente, odnosno zbog čega se često neprijatno ponašaju u različitim situacijama, oni će se sigurno braniti time da ljudi dolaze sa nebrojenim zahtevima, koji su ponekad i prilično nelogični. Iako je većina toga istina, činjenica je da ko god se odluči za bavljenje ovim, nadasve plemenitim pozivom, prvo i osnovno što mora da ima jeste razumevanje za sve ljude, koji dolaze u određenu medicinsku ustanovu, ma kako to u određenim slučajevima bilo teško. Sa druge strane su pacijenti, koji često od medicinskih radnika traže ono što je nedozvoljeno, odnosno žale se na dugo čekanje u redovima, recimo kao i na ulazak, kako oni misle "preko veze". Međutim, ono što mnogi ne znaju jeste da svaki doktor ima pravo po prioritetu da primi pacijente, što znači da on na osnovu procene njihovog stanja ima apsolutno svako pravo i da ne ispoštuje redosled prijavljenih. Zato i ne treba pacijenti da se ljute, jer sasvim sigurno svaki lekar može adekvatno da proceni da li je potrebno da prekrši utvrđeni redosled ili ne. Svakako se moraju sagledati obe strane, da bi se došlo do zaključka da li strpljenje za pacijente i razumevanje njihovih potreba postoji u medicinskim ustanovama na teritoriji naše zemlje. Sve dok i jedna i druga strana, odnosno i lekari i ostalo medicinsko osoblje, kao i pacijenti ne budu nastojali da razumeju jedni druge, ovaj problem će se javljati. Zato prilikom sledeće posete određenoj medicinskoj ustanovi imajte na umu da su i lekari ljudi, te da medicinske sestre, kao i doktori i ostalo medicinsko osoblje, svi imaju svoje probleme, koje nastoje da zaborave kada dođu na svoje radno mesto, ali jednostavno u nekim slučajevima to je nemoguće učiniti. Isto tako bi trebalo celokupno medicinsko osoblje da bude svesno činjenice koliko je njihovo zanimanje plemenito i koji je njegov primarni cilj, te da se osvrnu na podsete čuvene Hipokratove zakletve, na koju su se obavezali prilikom stupanja u službu. A pored ostalog, u njoj je navedeno da će svoj poziv obavljati savesno i dostojanstveno, odnosno da će svoj život staviti u službu humanosti. A humanost se ne ogleda samo u prepisivanju odgovarajućih lekova i terapije za pacijente, već i u činjenici da stručnjak kome se oni obrate za pomoć, za njih svakako treba da ima i strpljenja i razumevanja.

PODELITE: