Vreme za pacijente

Vreme za pacijente
Vreme za pacijente

Od kada je papirologija u gotovo svim oblastima zamenjena vođenjem elektronske evidencije, sve je manje vremena za stvarno obavljanje poslova, pa ne čudi što se vrlo često postavlja pitanje da li zaista lekari imaju vreme za svoje pacijente, odnosno da li mogu svakome ponaosob da posvete dovoljno pažnje.

Naravno da je sve to teoretski moguće, ali u praksi stvari izgledaju malo drugačije. Mnogi od nas su bili u situaciji da žele svom izabranom doktoru ili specijalisti kod koga su otišli na pregled da kažu sve ono što ih muči, ali se onda susretnu sa suvoparnim ispitivanjem o simptomima, načinu života i sličnim temama, te često ne dođu do suštine.

Upravo iz tih razloga, brojne zdravstvene ustanove koje drže do svog ugleda vrlo često šalju svoje osoblje na specijalizovane treninge, tokom kojih ih uče kako da vreme za pacijente kvalitetno popune, odnosno na koji način treba da sa svakim od njih pojedinačno komuniciraju da bi došli do pronalaženja najboljeg mogućeg rešenja.

Nije zanemarljiva ni uloga svakog pacijenta u svemu tome, jer baš od njega u velikoj meri i zavisi da li će sa određenim medicinskim stručnjakom uspeti da razvije kvalitetnu komunikaciju ili ne. Naravno, ne treba zaboraviti ni to da vrlo važnu ulogu ima i sam lekar, kao i njegov način komuniciranja i ponašanja.

Dakle, da bi svako ko se bilo kom medicinskom stručnjaku obrati za pomoć, tu pomoć i mogao da dobije, prvo mora da ima poverenja u izabranog lekara, a kako bi mu otvoreno ispričao sve što ga muči i zbog čega mu se, u krajnjoj liniji i obratio za pomoć. Poznato je da niko ne ide kod lekara tek tako, već obično onda kad sam sebi ne uspeva da pomogne, pa mu je potreban ili samo savet ili pomoć konkretnog stručnjaka. Upravo iz tog razloga se i preporučuje svakom pacijentu da se za pregled dobro pripremi, u smislu da bude otvoren prema doktoru, pa ako treba i da prethodno zapiše sve što ga muči, kako nešto ne bi zaboravio da kaže.

Takođe je naročito značajno da i lekar i pacijent budu što koncizniji u izlaganju i precizniji, jer će samo na taj način moći da zajedno sa uspehom dođu do odgovarajućeg rešenja i konkretni problem otklone.

Što se samih pacijenata tiče, njima se preporučuje da ne budu zatvoreni, već naprotiv da se ne stide da pitaju izabranog stručnjaka sve što im nije jasno, kako bi shvatili šta je potrebno da učine da bi se stanje njihhovog zdravlja poboljšalo, te da bi određene tegobe u što kraćem vrmenskom periodu nestale.

Ne treba zaboraviti ni to da je najvažnije da vreme za pacijente, koje svaki stručnjak ima na raspolaganju, bude kvalitetno iskorišćeno, pa bi sa svoje strane trebalo svaki pacijent da se potrudi da pomogne svom doktoru da ostvari što bolju komunikaciju sa njim, jer će jedino zajedničkim snagama moći da pronađu rešenje, koje je za konkretnog pacijenta i njegove tegobe u datom momentu najbolje.

PODELITE: