O našim školskim profilima

Škola je deo sistema obrazovanja Republike Srbije. Akreditovana je od strane Pokrajinskog sekretarijata za obrazovanje, propise, upravu, nacionalne manjine - nacionalne zajednice broj 128-022-379/2016-01 od 27.decembra 2016.

Škola ispunjava sve propisane uslove u pogledu prostora, opreme,nastavnih sredstava i stručnog kadra za ostvarivanje nastavnih planova i programa:

Detaljnije o profilima

Top