Medicinska sestra - vaspitač

Audio

Mladi su najveći potencijal naše države i šansa ove države, za povećanje prosperiteta i blagostanja. Kažu da se čoveka ličnost u najvećoj meri formira u ranom detinjstu, usled toga je neophodno da sa najmlađima rade pravi potpuno obučeni i osposobljeni profesionalci. Obrazovni profil medicinska sestra vaspitač, pored rada vezanog za zdravlje dece, nosi sa sobom i dodatnu težinu vezanu za pedagoški aspekt ovoga posla.

Medicinska sestra vaspitač, pored brige o zdravlju dece brine i o njihovom vaspitanju. Usled toga ovaj posaoje jako zahtevan i ogovoran. Zato je neophodno da školovanje lica koja će se baviti ovim poslom, bude kvalitetno i sadržajno obogaćeno prksom. Usled toga smo mi angažovali profesore sa odgovarajućim iskustvom i znanjem u ovoj oblasti, pri čemu smo praksu obezbedili u renomiranim državnim i privatnim predškolskim ustanovam.

Po završetku ovogobrazovnog profila u našoj Školi, polaznici mogu odmah početi sa radom u odgovarajućoj predškolskoj ustanovi ili nastaviti školovanje na nekom od fakulteta, usled toga što im završetak ovog obrazovnog profila, omogućava sticanje četvrtog stepena stručne spreme.

Cena za redovno školovanje u Novom Sadu

Cena po godini je od 1200€ (u zavisnosti od proseka).
• Uniforma je ukljucena u cenu.


U saradnji sa drugim privatnim srednjim školama u Srbiji kod nas možete predati dokumentaciju za ovaj obrazovni profil.

Medicinska sestra - vaspitač - Predmeti po godinama:

1. Srpski jezik i književnost
2. Strani jezik
3. Istorija
4. Fizičko i zdravstveno vaspitanje
5. Matematika
6. Muzička umetnost
7. Likovna kultura
8. Geografija
9. Hemija
10. Fizika
11. Biologija
12. Latinski jezik
13. Računarstvo i informatika
14. Anatomija i fiziologija
15. Zdravstvena nega dece ranog uzrasta
16. Izborni predmet (Veronauka ili Građansko vaspitanje)
1. Srpski jezik i književnost
2. Strani jezik
3. Istorija
4. Fizičko i zdravstveno vaspitanje
5. Matematika
6. Hemija
7. Fizika
8. Biologija
9. Higijena sa zdravstvenim vaspitanjem
10. Mikrobiologija sa epidemiologijom
11. Patologija
12. Psihologija
13. Zdravstvena nega dece ranog uzrasta
14. Predškolska pedagogija
15. Izborni predmet (Veronauka ili Građansko vaspitanje)
1. Srpski jezik i književnost
2. Strani jezik
3. Fizičko i zdravstveno vaspitanje
4. Fizika
5. Socijologija
6. Hemija
7. Biologija
8. Dečija psihologija
9. Pedijatrija sa negom
10. Vaspitanje i nega dece
11. Književnost za decu
12. Izborni predmet (Veronauka ili Građansko vaspitanje)
1. Srpski jezik i književnost
2. Strani jezik
3. Fizičko i zdravstveno vaspitanje
4. Fizika
5. Filozofija
6. Ustav i prava gradjana
7. Medicinska biohemija
8. Infektologija sa negom
9. Pedijatrija sa negom
10. Vaspitanje i nega dece
11. Muzičko vaspitanje dece ranog uzrasta
12. Prva pomoć
13. Izborni predmet (Veronauka ili Građansko vaspitanje)

Preuzmite spisak predmeta po godinama:

Detaljnije informacije o srednjem vanrednom i redovnom obrazovanju

Nakon upisa se utvrđuju diferencijalni ispiti koje kandidat ima obavezu da položi kako bi mogao da stekne diplomu za zanimanje željenog smera.


Više →

Srednja škola Sveti Arhangel u Novom Sadu ne dozvoljava polaganje ispita online, jer ne može da garantuje za kvalitet takve vrste polaganja.


Više →

Prema odredbama nastavnog programa za brojne obrazovne profile koje u ponudi ima srednja škola Sveti Arhangel u Novom Sadu uglavnom je predviđeno pohađanje i praktične nastave.


Više →

U skladu sa zahtevom kandidata, srednja škola Sveti Arhangel u Novom Sadu dozvoljava i plaćanje školarine na više rata.


Više →

Diploma koju izdaje srednja škola Sveti Arhangel u Novom Sadu je u potpuno istom rangu kao i diploma svake državne srednje škole na teritoriji naše zemlje.


Više →

Srednja škola Sveti Arhangel kandidatima zainteresovanim za prekvalifikaciju, dokvalifikaciju, vanredno ili uporedno školovanje nudi i online konsultacije koje su uračunate u cenu konkretnog programa edukacije.


Više →

Vanredno školovanje koje sprovodi srednja škola Sveti Arhangel u Novom Sadu se organizuje u skladu sa pravilima i ne uključuje obavezu pohađanja nastave.


Više →

Svako koga interesuje uporedno ili vanredno školovanje, odnosno prekvalifikacija ili dokvalifikacija treba prilikom upisa da priloži obaveznu dokumentaciju.


Više →

Srednja škola Sveti Arhangel u Novom Sadu organizuje i vanrednu nastavu za sve kandidate starosti iznad 17 godina, koji su završili najmanje osnovnu školu, odnosno prvi ili drugi razred bilo koje srednje škole.


Više →

Po najpovoljnijim cenama u zemlji, srednja škola Sveti Arhangel u Novom Sadu organizuje vanredno školovanje u skladu sa odredbama zakona o obrazovanju Republike Srbije.


Više →

Srednja škola Sveti Arhangel Novi Sad nudi mogućnost i stranim državljanima da pristupe pohađanju vanredne nastave po odličnim uslovima.


Više →

Najviše pet ispita u jednom ispitnom roku ima pravo pojedinačni kandidat da prijavi, a ako želi da prijavi više od tog broja mora da se zvanično obrati direktoru škole.


Više →

Srednja škola Sveti Arhangel u Novom Sadu po povoljnim cenama nudi dokvalifikaciju za veliki izbor obrazovnih profila iz različitih oblasti.


Više →

Prekvalifikacija za zanimanja trećeg i četvrtog stepena iz brojnih struka je u ponudi srednje škole Sveti Arhangel u Novom Sadu po odličnim cenama.


Više →

Kroz uporedno školovanje škola Sveti Arhangel u Novom Sadu pruža priliku zainteresovanima da steknu još jednu priznatu diplomu.


Više →

Osim školarine, u cenu su uračunate i konsultacije i ispitna pitanja, a kandidat mora da plati utvrđenu nadoknadu za polaganje ispita, kao i literaturu.


Više →

Svima koje interesuje uporedno i vanredno školovanje, kao i prekvalifikacija i dokvalifikacija, srednja škola Sveti Arhangal u Novom Sadu omogućuje da ispite polažu svakog meseca u toku kalendarske godine.


Više →
Top