Fizioterapeutski tehničar

Audio

Fizioterapeut radi sa zdravim i bolesnim ljudima. Njegov rad sa obolelilma za polsedicu treba da ima ublažavanje tegoba i posledica izazvanih prelomima, povredama, uganućima i ostalim posledicama bilo nesrećnih slučajeva bilo okolnostima života. Zdravim ljudima pomaže u savladavanju tegoba koje izaziva savremeni način života.

Posao fizioterapeuta, zahteva velik rad, znatnu fizičku snagu, strepljenje i istrajnot. Rezulteti njegovog rada vidljivi su tek na duže staze. Zato je neophodno ovaj kadar kvalitetno iškolovati. Za fizioterapeutima, postoji ražnjana tržištu, i to je trend zadnjih nekoliko godina.

Školovanje fizioterapeuta je zahtevno, ukoliko se želi školovanje organizovati valjano i kvalitetno. Neophodno je tokom školovanja organizovati i praktičnu obuku polaznicima. Praktična obuka je obezbeđena i obavlja se u renomiranim zdravstvenim ustanovama.

Nakon završetka ovoga obrazovnog profila u našoj Školi, naši polaznici stiču četvrti stepen stručne spreme, te se osim zaposlenja nakon završetka Škole, mogu opredeliti za nastavak školovanja na nekom od fakulteta, kako u zemlji tako i u inostranstvu.

U saradnji sa drugim privatnim srednjim školama u Srbiji kod nas možete predati dokumentaciju za ovaj obrazovni profil.

Fiziotarapeutski tehničar - Predmeti po godinama:

1. Srpski jezik i književnost
2. Strani jezik
3. Istorija
4. Fizičko vaspitanje
5. Matematika
6. Likovna kultura
7. Biologija
8. Geografija
9. Hemija
10. Fizika
11. Prva pomoć
12. Latinski jezik
13. Računarstvo i informatika
14. Anatomija i fiziologija
15. Zdravstvena nega i rehabilitacija
16. Obavezan izborni predmet (Verska nastava ili Građansko vaspitanje)
1. Srpski jezik i književnost
2. Strani jezik
3. Matematika
4. Fizičko vaspitanje
5. Fizika
6. Biologija
7. Higijena i zdravstveno vaspitanje
8. Mikrobiologija sa epidemiologijom
9. Patologija
10. Zdravstvena psihologija
11. Farmakologija
12. Masaža
13. Medicinska etika
14. Kineziologija
15. Obavezan izborni predmet (Verska nastava ili Građansko vaspitanje)
1. Srpski jezik i književnost
2. Strani jezik
3. Fizičko vaspitanje
4. Matematika
5. Sociologija sa pravima građana
6. Muzička kultura – izborni predmet
7. Masaža
8. Fizikalna terapija
9. Kineziologija
10. Osnovi kliničke medicine
11. Medicinska biohemija
12. Obavezan izborni predmet (Verska nastava ili Građansko vaspitanje)
1. Srpski jezik i književnost
2. Strani jezik
3. Fizičko vaspitanje
4. Matematika
5. Istorija - izborni predmet
6. Preduzetništvo
7. Fizikalna terapija
8. Kineziterapija
9. Specijalna rehabilitacija
10. Obavezan izborni predmet (Verska nastava ili Građansko vaspitanje)

Preuzmite spisak predmeta po godinama:

Detaljnije informacije o srednjem vanrednom i redovnom obrazovanju

Nakon upisa se utvrđuju diferencijalni ispiti koje kandidat ima obavezu da položi kako bi mogao da stekne diplomu za zanimanje željenog smera.


Više →

Srednja škola Sveti Arhangel u Novom Sadu ne dozvoljava polaganje ispita online, jer ne može da garantuje za kvalitet takve vrste polaganja.


Više →

Prema odredbama nastavnog programa za brojne obrazovne profile koje u ponudi ima srednja škola Sveti Arhangel u Novom Sadu uglavnom je predviđeno pohađanje i praktične nastave.


Više →

U skladu sa zahtevom kandidata, srednja škola Sveti Arhangel u Novom Sadu dozvoljava i plaćanje školarine na više rata.


Više →

Diploma koju izdaje srednja škola Sveti Arhangel u Novom Sadu je u potpuno istom rangu kao i diploma svake državne srednje škole na teritoriji naše zemlje.


Više →

Srednja škola Sveti Arhangel kandidatima zainteresovanim za prekvalifikaciju, dokvalifikaciju, vanredno ili uporedno školovanje nudi i online konsultacije koje su uračunate u cenu konkretnog programa edukacije.


Više →

Vanredno školovanje koje sprovodi srednja škola Sveti Arhangel u Novom Sadu se organizuje u skladu sa pravilima i ne uključuje obavezu pohađanja nastave.


Više →

Svako koga interesuje uporedno ili vanredno školovanje, odnosno prekvalifikacija ili dokvalifikacija treba prilikom upisa da priloži obaveznu dokumentaciju.


Više →

Srednja škola Sveti Arhangel u Novom Sadu organizuje i vanrednu nastavu za sve kandidate starosti iznad 17 godina, koji su završili najmanje osnovnu školu, odnosno prvi ili drugi razred bilo koje srednje škole.


Više →

Po najpovoljnijim cenama u zemlji, srednja škola Sveti Arhangel u Novom Sadu organizuje vanredno školovanje u skladu sa odredbama zakona o obrazovanju Republike Srbije.


Više →

Srednja škola Sveti Arhangel Novi Sad nudi mogućnost i stranim državljanima da pristupe pohađanju vanredne nastave po odličnim uslovima.


Više →

Najviše pet ispita u jednom ispitnom roku ima pravo pojedinačni kandidat da prijavi, a ako želi da prijavi više od tog broja mora da se zvanično obrati direktoru škole.


Više →

Srednja škola Sveti Arhangel u Novom Sadu po povoljnim cenama nudi dokvalifikaciju za veliki izbor obrazovnih profila iz različitih oblasti.


Više →

Prekvalifikacija za zanimanja trećeg i četvrtog stepena iz brojnih struka je u ponudi srednje škole Sveti Arhangel u Novom Sadu po odličnim cenama.


Više →

Kroz uporedno školovanje škola Sveti Arhangel u Novom Sadu pruža priliku zainteresovanima da steknu još jednu priznatu diplomu.


Više →

Osim školarine, u cenu su uračunate i konsultacije i ispitna pitanja, a kandidat mora da plati utvrđenu nadoknadu za polaganje ispita, kao i literaturu.


Više →

Svima koje interesuje uporedno i vanredno školovanje, kao i prekvalifikacija i dokvalifikacija, srednja škola Sveti Arhangal u Novom Sadu omogućuje da ispite polažu svakog meseca u toku kalendarske godine.


Više →
Top