Zdravstveni negovatelj

Ko god želi da se kvalifikuje za zanimanje zdravstveni negovatelj ima obavezu da nastavu prema pravilima pohađa ukupno tri godine. Najpre moramo napomenuti da srednja škola Sveti Arhangel Novi Sad, a u svom izdvojenom odeljenju u Sremskoj Mitrovici organizuje nastavu za sticanje navedenog zvanja i to isključivo uz poštovanje smernica, koje navodi Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije.

S obzirom na to da se radi o zakonski ovlašćenoj obrazovnoj instituciji, to je u ponudi kako redovno i vanredno školovanje, tako isto i dokvalifikacija, ali i prekvalifikacija za zanimanje zdravstveni negovatelj, s tim što se nudi mogućnost i stručnog osposobljavanja za taj obrazovni profil trećeg stepena.

U saradnji sa brojnim stručnim školama i relevantnim zdravstvenim institucijama širom naše zemlje se organizuje i praktična nastava, a prema programu obrazovnog profila se definiše precizno njeno trajanje.

Osoba koja je zainteresovana da se školuje za pomenuto zanimanje će biti u obavezi da bude na raspolaganju pacijentima koji se otežano ili uopšte ne kreću, a u njiene dužnosti spada i vođenje računa o higijeni sobe svakog pacijenta. Jednostavnije govoreći, lice koje stekne kvalifikacije za obrazovni profil zdravstveni negovatelj će pod nadzorom medicinskog osoblja, odnosno nadležnog doktora pomagati pacijentima sa teškoćama u kretanju, a od njega se u pojedinim slučajevima zahteva i prekovremeni rad, kao i rad noću, odnosno u dane vikenda.

Izuzev u okviru bolnica, lica sa diplomom za pomenuto zanimanje mogu da se zaposle i u specijalizovanim institucijama, kao što su starački domovi ili gerontološki centri.

Uzevši u obzir da je sa fizičkog aspekta ovo zanimanje prilično zahtevno, njega uglavnom obavljaju osobe koje su u odličnoj kondiciji, izdržljive i fizički jake.

Na osnovu pravila koja propisuje nadležno ministarstvo, u nastavnom programu su zastupljeni i opšti i stručni predmeti, a u toku svake školske godine postoji i jedan obavezni izborni predmet prema programu obrazovnog profila i jedan opšti izborni predmet. Potrebno je da se svake školske godine kandidati odluče da li žele da pohađaju opšti izborni predmet građansko vaspitanje ili verska nastava.

A što se stručnih predmeta tiče, neki se izučavaju samo jednu školsku godinu, a neki i više, o čemu će svi kandidati biti na vreme obavešteni. Osim predmeta zdravstvena nega, medicinska biohemija i anatomija i fiziologija, školovanje za obrazovni profil zdravstveni negovatelj uključuje i stručne predmete patologija, higijena i zdravstveno vaspitanje, te mikrobiologija sa epidemiologijom. Takođe su zastupljeni i stručni predmeti ishrana, neuropsihijatrija i farmakologija, zatim infektologija i zdravstvena psihologija. A u programu su i stručni predmeti medicinska rehabilitacija, zatim osnovi kliničke medicine i zdravstvena nega u kući, kao i stručni predmet preduzetništvo.

U toku sve tri školske godine su zastupljena četiri opšta predmeta i to fizičko vaspitanje, strani jezik i matematika, kao i predmet srpski jezik i književnost. Sem njih, u nastavnom programu se nalaze i opšti predmeti hemija i biologija, zatim istorija i geografija, kao i predmet računarstvo i informatika. Svakako da će kandidati, koji žele da steknu diplomu za zanimanje zdravstveni negovatelj trećeg stepena biti u obavezi da pohađaju i opšti predmet sociologija i prava građana, zatim latinski jezik i muzička kultura.

Važno je da svi zainteresovani bilo za stručno osposobljavanje ili prekvalifikaciju, odnosno dokvalifikaciju, kao i vanredno ili redovno školovanje za pomenuti obrazovni profil imaju na umu da je srednja škola Sveti Arhangel u Novom Sadu, od strane relevantnih institucija zvanično ovlašćena da sprovodi sve te programe, tako da će oni po završetku izabranog tipa edukacije postati vlasnici diplome, koja je zvanično priznata kako na području naše zemlje, tako i u brojnim zemljama regiona i sveta. Zato i naglašavamo da bi prvo trebalo podatak o posedovanju diplome za zanimanje zdravstveni negovatelj da navedu u svojoj radnoj biografiji, a zatim i da se obrate nadležnima u Nacionalnoj službi za zapošljavanje, te da zahtevaju zvaničan upis u radni dosije i to u skladu sa zakonom propisanom pravilima.

SPISAK PREDMETA

Opšti predmeti

 • Srpski jezik i književnost
 • Strani jezik
 • Fizičko vaspitanje
 • Matematika
 • Biologija
 • Istorija
 • Računarstvo i informatika
 • Hemija
 • Muzička kultura
 • Geografija
 • Sociologija i prava građana
 • Latinski jezik

Stručni predmeti

 • Zdravstvena nega
 • Anatomija i fiziologija
 • Higijena i zdravstveno vaspitanje
 • Medicinska biohemija
 • Patologija
 • Mikrobiologija sa epidemiologijom
 • Farmakologija
 • Zdravstvena psihologija
 • Ishrana
 • Osnovi kliničke medicine
 • Infektologija
 • Neuropsihijatrija
 • Medicinska rehabilitacija
 • Zdravstvena nega u kući
 • Preduzetništvo

IZBORNI PREDMETI PREMA PROGRAMU OBRAZOVNOG PROFILA:

 • Građansko vaspitanje/Verska nastava (obavezan izborni predmet)

Zdravstveni negovatelj - Predmeti po godinama:

1. Srpski jezik i književnost
2. Strani jezik
3. Matematika
4. Fizičko vaspitanje
5. Latinski jezik
6. Fizika
7. Biologija
8. Računarstvo i informatika
9. Istorija
10. Hemija
11. Zdravstvena nega
12. Anatomija i fiziologija
13. Higijena i zdravstveno vaspitanje
14. Obavezan izborni predmet (Građansko vaspitanje ili Verska nastava)
1. Srpski jezik i književnost
2. Strani jezik
3. Matematika
4. Fizičko vaspitanje
5. Geografija
6. Zdravstvena nega
7. Ishrana
8. Medicinska biohemija
9. Patologija
10. Mikrobiologija sa epidemiologijom
11. Farmakologija
12. Zdravstvena psihologija
13. Obavezan izborni predmet prema programu obrazovnog profila
14. Obavezan izborni predmet (Građansko vaspitanje ili Verska nastava)
1. Srpski jezik i književnost
2. Strani jezik
3. Fizičko vaspitanje
4. Sociologija i pravo građana
5. Osnovi kliničke medicine
6. Zdravstvena nega
7. Neuropsihijatrija
8. Preduzetništvo
9. Medicinska rehabilitacija
10. Zdravstvena nega u kući
11. Infektologija
12. Obavezan izborni predmet prema programu obrazovnog profila
13. Obavezan izborni predmet (Građansko vaspitanje ili Verska nastava)

Preuzmite spisak predmeta po godinama:

PODELITE:

Detaljnije informacije o srednjem vanrednom i redovnom obrazovanju

Ako sam vec zavrsio neku srednju skolu da li ce mi biti priznati ispiti beograd
Ako sam već završio neku srednju školu, da li će mi biti priznati ispiti?
Nakon upisa se utvrđuju diferencijalni ispiti koje kandidat ima obavezu da položi kako bi mogao da stekne diplomu za zanimanje željenog smera.
Pročitaj više
Da li je omoguceno online polaganje ispita beograd
Da li je omogućeno online polaganje ispita?
Srednja škola Sveti Arhangel u Novom Sadu ne dozvoljava polaganje ispita online, jer ne može da garantuje za kvalitet takve vrste polaganja.
Pročitaj više
Da li je praksa predvidena tokom vanrednog skolovanja beograd
Da li je praksa predviđena tokom vanrednog školovanja?
Prema odredbama nastavnog programa za brojne obrazovne profile koje u ponudi ima srednja škola Sveti Arhangel u Novom Sadu uglavnom je predviđeno pohađanje i praktične nastave.
Pročitaj više
Da li mogu skolarinu da platim na rate jagodina
Da li mogu školarinu da platim na rate?
U skladu sa zahtevom kandidata, srednja škola Sveti Arhangel u Novom Sadu dozvoljava i plaćanje školarine na više rata.
Pročitaj više
Da li su diploma drzavne i privatne skole u istom rangu beograd
Da li su diploma državne i privatne škole u istom rangu?
Diploma koju izdaje srednja škola Sveti Arhangel u Novom Sadu je u potpuno istom rangu kao i diploma svake državne srednje škole na teritoriji naše zemlje.
Pročitaj više
Da li su dozvoljene online konsultacije beograd
Da li su dozvoljene online konsultacije?
Srednja škola Sveti Arhangel kandidatima zainteresovanim za prekvalifikaciju, dokvalifikaciju, vanredno ili uporedno školovanje nudi i online konsultacije koje su uračunate u cenu konkretnog programa edukacije.
Pročitaj više
Da li vanredno skolovanje podrazumeva i pohadanje nastave beograd
Da li vanredno školovanje podrazumeva i pohađanje nastave?
Vanredno školovanje koje sprovodi srednja škola Sveti Arhangel u Novom Sadu se organizuje u skladu sa pravilima i ne uključuje obavezu pohađanja nastave.
Pročitaj više
Koja dokumenta treba da prilozim prilikom upisa beograd
Koja dokumenta treba da priložim prilikom upisa?
Svako koga interesuje uporedno ili vanredno školovanje, odnosno prekvalifikacija ili dokvalifikacija treba prilikom upisa da priloži obaveznu dokumentaciju.
Pročitaj više
Kome je namenjena vanredna nastava jagodina
Kome je namenjena vanredna nastava?
Srednja škola Sveti Arhangel u Novom Sadu organizuje i vanrednu nastavu za sve kandidate starosti iznad 17 godina, koji su završili najmanje osnovnu školu, odnosno prvi ili drugi razred bilo koje srednje škole.
Pročitaj više
Na koji nacin funkcionise vanredno srednje obrazovanje beograd
Na koji način funkcioniše vanredno srednje obrazovanje?
Po najpovoljnijim cenama u zemlji, srednja škola Sveti Arhangel u Novom Sadu organizuje vanredno školovanje u skladu sa odredbama zakona o obrazovanju Republike Srbije.
Pročitaj više
Na koji nacin je strancima omoguceno pohadanje vanredne nastave beograd
Na koji način je strancima omogućeno pohađanje vanredne nastave
Srednja škola Sveti Arhangel Novi Sad nudi mogućnost i stranim državljanima da pristupe pohađanju vanredne nastave po odličnim uslovima.
Pročitaj više
Postoji li ogranicenje u broju ispita koje smem da polazem u jednom roku beograd
Postoji li ograničenje u broju ispita koje smem da polažem u jednom roku
Najviše pet ispita u jednom ispitnom roku ima pravo pojedinačni kandidat da prijavi, a ako želi da prijavi više od tog broja mora da se zvanično obrati direktoru škole.
Pročitaj više
Sta je dokvalifikacija beograd
Šta je dokvalifikacija?
Srednja škola Sveti Arhangel u Novom Sadu po povoljnim cenama nudi dokvalifikaciju za veliki izbor obrazovnih profila iz različitih oblasti.
Pročitaj više
Sta je prekvalifikacija beograd
Šta je prekvalifikacija?
Prekvalifikacija za zanimanja trećeg i četvrtog stepena iz brojnih struka je u ponudi srednje škole Sveti Arhangel u Novom Sadu po odličnim cenama.
Pročitaj više
Sta je to uporedno skolovanje beograd
Šta je to uporedno školovanje?
Kroz uporedno školovanje škola Sveti Arhangel u Novom Sadu pruža priliku zainteresovanima da steknu još jednu priznatu diplomu.
Pročitaj više
Sta je uracunato u cenu jagodina
Šta je uračunato u cenu
Osim školarine, u cenu su uračunate i konsultacije i ispitna pitanja, a kandidat mora da plati utvrđenu nadoknadu za polaganje ispita, kao i literaturu.
Pročitaj više
U kojim terminima se organizuju ispiti jagodina
U kojim terminima se organizuju ispiti?
Svima koje interesuje uporedno i vanredno školovanje, kao i prekvalifikacija i dokvalifikacija, srednja škola Sveti Arhangal u Novom Sadu omogućuje da ispite polažu svakog meseca u toku kalendarske godine.
Pročitaj više