Trgovac

Budući da je reč o sticanju kvalifikacija za zanimanje trećeg stepena, to svako ko bude pohađao školu Sveti Arhangel, te ko bude stekao diplomu za obrazovni profil trgovac, ima mogućnost odmah da se u struci zaposli. A ako želi da upiše neku višu školu ili fakultet, biće obavezan da izvrši ili prekvalifikaciju ili dokvalifikaciju, odnosno stručno osposobljavanje za neko od zanimanja četvrtog stepena, što isto pomenuta obrazovna institucija ima u ponudi.

Svako ko je zainteresovan za školovanje u okviru ove struke treba da zna da je obaveza trgovca da prezentuje određeni proizvod potencijalnim potrošačima, što znači da mora biti u potpunosti upoznat i sa asortimanom konkretne prodavnice. Takođe će brinuti i o poslovima prijema robe, zatim o njenom skladištenju, kao i o održavanju, a njegova obaveza je i da brine kako o postupku razvrstavanja primljene robe, tako i o pravilnom izlaganju proizvoda. Naravno da će voditi računa i o održavanju proizvoda, odnosno o poštovanju proizvođačke specifikacije, a kako bi kvalitet proizvoda bio održan.

U zavisnosti od toga koju robu prodaju i u kom trgovinskom objektu su zaposleni, kvalifikovani trgovci imaju obavezu i da rade na kasi, odnosno da konkretne proizvode naplaćuju, a ponekad su oni zaduženi i za prodaju na terenu.

Školovanje za zanimanje trgovac uključuje i praktičnu nastavu, a koja se prema programu organizuje u toku svake od tri školske godine. Isključivo u zavisnosti od odluke svakog kandidata, zavisi i gde će biti organizovana praksa, a srednja škola Sveti Arhangel Novi Sad nudi mogućnost da to bude u firmama, sa kojima sarađuje i koje spadaju među najuspešnije u svojoj delatnosti.

Svakako je važno napomenuti da svako ko bude stekao zvanično diplomu za ovo zanimanje trećeg stepena ima veliku mogućnost zaposlenja, tako da može raditi u prodavnicama prehrambene robe, zatim mešovite robe i uopšteno, u različitim maloprodajnim objektima, a može obavljati i posao komercijaliste, te biti angažovan u veleprodajnim centrima.

Važno je informisati sve zainteresovane da je srednja škola Sveti Arhangel od strane nadležnih institucija Republike Srbije ovlašćena da vrši kako redovno i vanredno školovanje za obrazovni profil trgovac, tako isto i da sprovodi stručno osposobljavanje, a ko god želi može izvršiti i dokvalifikaciju, odnosno prekvalifikaciju za pomenuto zanimanje.

U nastavnom programu su zastupljeni i opšti i stručni predmeti, a maksimalno se poštuju sva pravila koja podrazumeva Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja naše zemlje. Sa tim u vezi treba naglasiti i da u toku svake školske godine kandidat bira između obaveznih izbornih predmeta verske nastave i građanskog vaspitanja.

A tokom svake školske godine se izučavaju 4 opšta predmeta i to matematika i srpski jezik i književnost, zatim fizičko vaspitanje i strani jezik. Što se tiče ostalih opštih predmeta, zastupljeni su ustav i pravo građana, ekologija i zaštita životne sredine i psihologija, zatim likovna kultura, fizika i hemija, kao i muzička umetnost, te istorija, računarstvo i informatika, kao i opšti predmet geografija.

Vezano za struku, izučavaju se predmeti osnovi ekonomike trgovine, ekonomika trgovine i komercijalno poznavanje robe, kao i predmeti trgovinsko poslovanje i poznavanje robe.

Pored svega navedenog, moramo istaći i da srednja škola Sveti Arhangel Novi Sad, a u svom izdvojenom odeljenju u Sremskoj Mitrovici izdaje zakonom priznate diplome po završetku izabranog načina školovanja za obrazovni profil trgovac.

S obzirom na to da se radi o pravno validnom i potpuno priznatom dokumentu, to bi trebalo svaki kandidat koji u Nacionalnoj službi za zapošljavanje ima otvoren radni dosije da prvo zahteva zvaničan upis tog dokumenta. Takođe se savetuje da u svoj CV, odnosno radnu biografiju uvrsti podatak da je postao vlasnik diplome za navedeno zanimanje trećeg stepena, a svakako će uz pomoć tog dokumenta prilikom konkurisanja za posao u struci dokazati nivo svoje kvalifikovanosti. Ukoliko, pak želi da posao traži u drugoj zemlji, trebalo bi da se raspita o postupku nostrifikacije konkretne diplome.

U saradnji sa drugim privatnim srednjim školama u Srbiji kod nas možete predati dokumentaciju za ovaj obrazovni profil.

SPISAK PREDMETA:

Opšti predmeti:

 • Srpski jezik i književnost
 • Strani jezik
 • Fizičko vaspitanje
 • Matematika
 • Istorija
 • Geografija
 • Muzička umetnost
 • Likovna kultura
 • Računarstvo i informatika
 • Fizika
 • Hemija
 • Ekologija i zaštita životne sredine
 • Psihologija
 • Ustav i prava građana

Stručni predmeti:

 • Osnovi ekonomike trgovine
 • Trgovinsko poslovanje
 • Ekonomika trgovine
 • Komercijalno poznavanje robe
 • Poznavanje robe
 • Praktična nastava

IZBORNI PREDMETI PREMA PROGRAMU OBRAZOVNOG PROFILA

 • Građansko vaspitanje/Verska nastava (obavezan izborni predmet)

Trgovac - Predmeti po godinama:

1. Srpski jezik i književnost
2. Strani jezik
3. Istorija
4. Fizičko i zdravstveno vaspitanje
5. Matematika
6. Računarstvo i informatika
7. Muzička umetnost
8. Hemija
9. Fizika
10. Ekologija i zaštita životne sredine
11. Osnovi ekonomike trgovine
12. Trgovinsko poslovanje
13. Praktična nastava
14. Obavezan izborni predmet (Veronauka ili Građansko vaspitanje)
1. Srpski jezik i književnost
2. Strani jezik
3. Likovna kultura
4. Fizičko i zdravstveno vaspitanje
5. Matematika
6. Ekonomika trgovine
7. Komercijalno poznavanje robe
8. Trgovinsko poslovanje
9. Praktična nastava
10. Obavezan izborni predmet (Veronauka ili Građansko vaspitanje)
1. Srpski jezik i književnost
2. Strani jezik
3. Fizičko i zdravstveno vaspitanje
4. Matematika
5. Trgovinsko poslovanje
6. Poznavanje robe
7. Psihologija
8. Ustav i prava građana
9. Praktična nastava
10. Obavezan izborni predmet (Veronauka ili Građansko vaspitanje)

Preuzmite spisak predmeta po godinama:

PODELITE:

Detaljnije informacije o srednjem vanrednom i redovnom obrazovanju

Ako sam vec zavrsio neku srednju skolu da li ce mi biti priznati ispiti beograd
Ako sam već završio neku srednju školu, da li će mi biti priznati ispiti?
Nakon upisa se utvrđuju diferencijalni ispiti koje kandidat ima obavezu da položi kako bi mogao da stekne diplomu za zanimanje željenog smera.
Pročitaj više
Da li je omoguceno online polaganje ispita beograd
Da li je omogućeno online polaganje ispita?
Srednja škola Sveti Arhangel u Novom Sadu ne dozvoljava polaganje ispita online, jer ne može da garantuje za kvalitet takve vrste polaganja.
Pročitaj više
Da li je praksa predvidena tokom vanrednog skolovanja beograd
Da li je praksa predviđena tokom vanrednog školovanja?
Prema odredbama nastavnog programa za brojne obrazovne profile koje u ponudi ima srednja škola Sveti Arhangel u Novom Sadu uglavnom je predviđeno pohađanje i praktične nastave.
Pročitaj više
Da li mogu skolarinu da platim na rate jagodina
Da li mogu školarinu da platim na rate?
U skladu sa zahtevom kandidata, srednja škola Sveti Arhangel u Novom Sadu dozvoljava i plaćanje školarine na više rata.
Pročitaj više
Da li su diploma drzavne i privatne skole u istom rangu beograd
Da li su diploma državne i privatne škole u istom rangu?
Diploma koju izdaje srednja škola Sveti Arhangel u Novom Sadu je u potpuno istom rangu kao i diploma svake državne srednje škole na teritoriji naše zemlje.
Pročitaj više
Da li su dozvoljene online konsultacije beograd
Da li su dozvoljene online konsultacije?
Srednja škola Sveti Arhangel kandidatima zainteresovanim za prekvalifikaciju, dokvalifikaciju, vanredno ili uporedno školovanje nudi i online konsultacije koje su uračunate u cenu konkretnog programa edukacije.
Pročitaj više
Da li vanredno skolovanje podrazumeva i pohadanje nastave beograd
Da li vanredno školovanje podrazumeva i pohađanje nastave?
Vanredno školovanje koje sprovodi srednja škola Sveti Arhangel u Novom Sadu se organizuje u skladu sa pravilima i ne uključuje obavezu pohađanja nastave.
Pročitaj više
Koja dokumenta treba da prilozim prilikom upisa beograd
Koja dokumenta treba da priložim prilikom upisa?
Svako koga interesuje uporedno ili vanredno školovanje, odnosno prekvalifikacija ili dokvalifikacija treba prilikom upisa da priloži obaveznu dokumentaciju.
Pročitaj više
Kome je namenjena vanredna nastava jagodina
Kome je namenjena vanredna nastava?
Srednja škola Sveti Arhangel u Novom Sadu organizuje i vanrednu nastavu za sve kandidate starosti iznad 17 godina, koji su završili najmanje osnovnu školu, odnosno prvi ili drugi razred bilo koje srednje škole.
Pročitaj više
Na koji nacin funkcionise vanredno srednje obrazovanje beograd
Na koji način funkcioniše vanredno srednje obrazovanje?
Po najpovoljnijim cenama u zemlji, srednja škola Sveti Arhangel u Novom Sadu organizuje vanredno školovanje u skladu sa odredbama zakona o obrazovanju Republike Srbije.
Pročitaj više
Na koji nacin je strancima omoguceno pohadanje vanredne nastave beograd
Na koji način je strancima omogućeno pohađanje vanredne nastave
Srednja škola Sveti Arhangel Novi Sad nudi mogućnost i stranim državljanima da pristupe pohađanju vanredne nastave po odličnim uslovima.
Pročitaj više
Postoji li ogranicenje u broju ispita koje smem da polazem u jednom roku beograd
Postoji li ograničenje u broju ispita koje smem da polažem u jednom roku
Najviše pet ispita u jednom ispitnom roku ima pravo pojedinačni kandidat da prijavi, a ako želi da prijavi više od tog broja mora da se zvanično obrati direktoru škole.
Pročitaj više
Sta je dokvalifikacija beograd
Šta je dokvalifikacija?
Srednja škola Sveti Arhangel u Novom Sadu po povoljnim cenama nudi dokvalifikaciju za veliki izbor obrazovnih profila iz različitih oblasti.
Pročitaj više
Sta je prekvalifikacija beograd
Šta je prekvalifikacija?
Prekvalifikacija za zanimanja trećeg i četvrtog stepena iz brojnih struka je u ponudi srednje škole Sveti Arhangel u Novom Sadu po odličnim cenama.
Pročitaj više
Sta je to uporedno skolovanje beograd
Šta je to uporedno školovanje?
Kroz uporedno školovanje škola Sveti Arhangel u Novom Sadu pruža priliku zainteresovanima da steknu još jednu priznatu diplomu.
Pročitaj više
Sta je uracunato u cenu jagodina
Šta je uračunato u cenu
Osim školarine, u cenu su uračunate i konsultacije i ispitna pitanja, a kandidat mora da plati utvrđenu nadoknadu za polaganje ispita, kao i literaturu.
Pročitaj više
U kojim terminima se organizuju ispiti jagodina
U kojim terminima se organizuju ispiti?
Svima koje interesuje uporedno i vanredno školovanje, kao i prekvalifikacija i dokvalifikacija, srednja škola Sveti Arhangal u Novom Sadu omogućuje da ispite polažu svakog meseca u toku kalendarske godine.
Pročitaj više