Blog

10/05/2018

Prema dostupnim podacima, konzumiranje duvana je prvi put zabeleženo u periodu između 5000. i 3000. godine pre naše ere.
Postoje indicije da osoba, koja se sa medicinskog stanovišta može okarakterisati kao pušač, obično potiče iz sredine u koj...

PROČITAJTE VIŠE

13/04/2018

Značaj Hipokratove zakletve je u njenoj istorijskoj i tradicionalnoj vrednosti. Većina lekarskih udruženja širom sveta prešla je na modernizovane verzije Zakletve, koje imaju veći stepen relevantnosti sa današnjim moralnim dilemama sa kojima...

PROČITAJTE VIŠE

10/02/2018

Zašto upisati medicinsku školu? Postoji mnogo razloga zbog kojih ljudi odlučuju da proučavaju medicinu i postanu medicinari, od one potrebe za ličnim pozivom do obračunavanja finansijske dobiti. Bez obzira da li je to prvi izbor učenje medici...

PROČITAJTE VIŠE

24/07/2017

Najpopularnije zanimanje u ovom periodu je svakako medicinska struka. Deficit u pogledu medicinskog osoblja evidentan je kako u našoj zemlji tako i u inostranstvu. Zbog toga i ne čudi što je i ove godine najoštrija konkurencija upravo vladala pri...

PROČITAJTE VIŠE

23/11/2015

Za uspeh u srednjoj školi preporučuje se usvajanje jednostavnih veština i navika, od kojih su neke veoma važne i za budući uspeh na fakultetu, radnom mestu, za uspeh u životu. Osobe koje ih poseduju probleme rešavaju brže i efikasnije, ostaje...

PROČITAJTE VIŠE

Top