Blog

08/06/2018

Naravno da je kod težih oboljenja i samim lekarima nezgodno da saopšte istinu pacijentima, ali postoje situacije kada se to jednostavno ne može izbeći, što je svakako jedna od, ako tako možemo reći, negativnih strana ovog poziva.
Takođe je značajn...

PROČITAJTE VIŠE

04/06/2018

Kada dođemo u situaciju da moramo zatražiti lekarsku pomoć, prvo što očekujemo jeste razumevanje doktora kome se obraćamo za pomoć. Sve to je sasvim logično, zato što je potrebno prvo da nas lekar razume, te da ima strpljenja da nas sasluša...

PROČITAJTE VIŠE

17/05/2018

Verovatno je najčešće pitanje sa kojim se susreću srednjoškolci, koji je pohađaju upravo vezano za to kako će izgledati njihov život nakon završetka medicinske škole, odnosno gde mogu da potraže zaposlenje i šta, uopšteno mogu da rade, a...

PROČITAJTE VIŠE

10/05/2018

Prema dostupnim podacima, konzumiranje duvana je prvi put zabeleženo u periodu između 5000. i 3000. godine pre naše ere.
Postoje indicije da osoba, koja se sa medicinskog stanovišta može okarakterisati kao pušač, obično potiče iz sredine u koj...

PROČITAJTE VIŠE

13/04/2018

Značaj Hipokratove zakletve je u njenoj istorijskoj i tradicionalnoj vrednosti. Većina lekarskih udruženja širom sveta prešla je na modernizovane verzije Zakletve, koje imaju veći stepen relevantnosti sa današnjim moralnim dilemama sa kojima...

PROČITAJTE VIŠE

Top