Ako sam već završio neku srednju školu, da li će mi biti priznati ispiti?

Kada se neko opredeljuje da pristupi prekvalifikaciji za željeno zanimanje ili hoće da se dokvalifikuje, a kako bi stekao zvanje višeg stepena, odnosno ima nameru da pristupi uporednom ili vanrednom školovanju, očekivano je da ga zanima i kako koja vrsta edukacije funkcioniše, ali i da želi da sazna da li će mu određeni ispiti biti priznati, ukoliko je pre toga imao prilike da završi neku srednju školu i stekne diplomu za konkretni obrazovni profil.

A samim tim što srednja škola Sveti Arhangel u Novom Sadu u svom programu ima sve navedene mogućnosti za edukaciju, zainteresovanima je omogućeno da se opredele za onu koja će u potpunosti dobro da odgovori na njihove zahteve.

Da bi kandidat koji želi da sazna da li će mu i koji ispiti biti priznati ako je već završio neku srednju školu, on mora precizno da bude i upoznat sa vrstama edukacije koje naša škola ima dozvolu da obavlja.

Za koje tipove edukacije je akreditovana srednja škola Sveti Arhangel, Novi Sad?

Najčešće se kandidati opredeljuju za vanredno školovanje, ali srednja škola Sveti Arhangel u Novom Sadu nudi i mnoge druge vrste dukacije.

Najpre da kažemo da svako ko je imao prilike da završi osnonu školu ili, pak prvi, odnosno drugi razred neke srednje škole, a uz to je starosti 17 godina, minimalno, ima pravo da se opredeli za pohađanje vanredne nastave. Tačnije, on nema obavezu da prisustvuje predavanjima, nego samo da polaže ispite koji su predviđeni nastavnim programom za obrazovni profil koji bude odabrao, te da eventualno ima konsultacije sa profesorom na za to predviđen način, to jest lično ili online.

Uporedno školovanje je drugi tip edukacije za koji je pomenuta institucija akreditovana, a način na koji se ono sprovodi je vrlo sličan prethodno pomenutom tipu edukacije. U načelu, uporedna nastava je namenjena svakom učeniku koji u tom trenutku pohađa određenu srednju školu i to prvenstveno muzičku ili baletsku, a ko hoće da se istovremeno kvalifikuje za neko drugo zanimanje.

Naša škola omogućuje zainteresovanim licima koja su stekla diplomu za apsolutno bilo koje zanimanje trećeg ili četvrtog stepena da se prekvalifikuju za neko drugo, a pod uslovom da je istog stepena. Takođe, nudimo i dokvalifikaciju, koja je namenjena svim onim kandidatima koji žele da poboljšaju svoje zvanje. Tačnije, svako ko poseduje diplomu određenog obrazovnog profila III ili IV stepena, kroz ovaj proces ima priliku da postane vlasnik diplome za zanimanje iz bilo koje oblasti, a koje u ponudi ima srednja škola Sveti Arhangel u Novom Sadu i koje je za jedan stepen više, to jest koje se tretira kao zanimanje IV ili V stepena.

Ako sam već završio neku srednju školu, da li će mi biti priznati ispiti?

Pomenuto pitanje je sasvim sigurno jedno od najčeščih koje postavljaju kandidati zainteresovani za jednu od prethodno pomenutih vrsta edukacije za koje je srednja škola Sveti Arhangel, Novi Sad i ovlašćena.

Iako se način na koji se svi programi sprovode, u načelu razlikuje, postoji jedna stvar koja je istovetna u svakom slučaju. Nakon što se pojedinačni kandidat bude opredelio za prekvalifikaciju ili vanredno, te uporedno školovanje, odnosno dokvalifikaciju, Nastavnično veće naše škole vrši upoređivanje programa po kome se on kvalifikovao za neko zanimanje i onoga za koji želi da se dokvalifikuje ili prekvalifikuje. Sličan princip se sprovodi i kada je u pitanju uporedno ili, pak vanredno školovanje, te se precizno utvrđuju takozvani diferencijalni ispiti.

Zapravo, tom prilikom se utvrđuje i koje sve ispite taj kandidat treba da položi da bi bio u mogućnosti da postane vlasnik diplome za onaj obrazovni profil u okviru oblasti koju lično bude izabrao, a čiji stepen zavisi upravo od toga da li želi da se dokvalifikuje ili prekvalifikuje, odnosno da se za njega vanredno školuje ili da pristupi uporednom školovanju.

Kako je zakonom definisano, uslov za priznavanje ispita kao položenog jeste da se gradivo poklapa u 70 procenata, a upravo o tome brine Nastavničko veće ove obrazovne institucije kada vrši analizu dostavljenih dokumenata, odnosno njihovo upoređivanje sa nastavnim planom i programom za izabrani obrazovni profil.

Svakako vam srednja škola Sveti Arhangel u Novom Sadu stoji na raspolaganju za sva pitanja koja se odnose na priznavanje ispita, tako da će vam naši zaposleni dati sve potrebne informacije vezano za diferencijalne ispite, a nakon što stručni tim ove obrazovne institucije bude izvršio predviđenu analizu!

PODELITE: