U kojim terminima se organizuju ispiti?

Sasvim je očekivano da svaka osoba koja ima želju da se dokvalifikuje u okviru naše institucije za neko zanimanje višeg stepena, to jest da se prekvalifikuje za određeni obrazovni profil koji je u istom rangu kao i onaj za koji je prethodno stekao adekvatne kvalifikacije, želi da sazna u kojim terminima se organizuju ispiti. A podrazumeva se da srednja škola Sveti Arhangel u Novom Sadu, pored pomenutih načina edukacije, svima koji su zainteresovani nudi priliku da pristupe i vanrednom školovanju, a ako im takav pristup najviše odgovara, dok je u zvaničnoj ponudi ove obrazovne institucije i takozvano uporedno školovanje i to za zaista veliki broj obrazovnih profila različitog stepena.

Dobro je istaći i činjenicu da naša škola teži da adekvatno odgovori na zahteve brojnih kandidata i to bez obzira za koju vrstu edukacije da se opredele, a to svakako čini uz maksimalno poštovanje standarda koje oblast obrazovanja poštuje i to na svetskom nivou.

Upravo iz tog razloga i možemo da budemo sigurni da će svako koga interesuje vanredno ili uporedno školovanje, te dokvalifikacija ili prekvalifikacija, biti vrlo zadovoljan uslovima koje nudimo, odnosno činjenicom da se prilikom organizovanja ispitnih rokova posebno obraća pažnja na potrebe kandidata, tako da su i termini u kojima se organizuju ispiti brojni, te istovremeno pokazuju u kojoj meri srednja škola Sveti Arhangel, Novi Sad vrednuje i vreme svojih polaznika.

U kojim terminima se organizuju ispitni rokovi?

Poštujući visoke standarde kvaliteta, a u želji da svakome ko je zainteresovan pruži priliku da relativno brzo i na što jednostavniji račun dođe do validne diplome za onaj obrazovni profil za koji ima interesovanje, srednja škola Sveti Arhangel u Novom Sadu može da se pohvali činjenicom da u toku jedne godine nudi mogućnost svakom pojedinačnom kandidatu da ispite polaže u okviru 12 ispitnih rokova. Praktično, termini u kojima se ispiti održavaju se precizno definišu za svaki mesec pojedinačno, a svi prijavljeni na vreme dobijanju obaveštenje o tome.

Dakle, svakog meseca u toku jedne kalendarske godine, svi koji imaju interesovanje i potrebu za jednim od ponuđenih tipova školovanja imaju mogućnost da se prijave za polaganje željenog ispita. A sve što je pomenuto se odnosi kako na uporedno školovanje, odnosno vanredno obrazovanje, isto tako i na dokvalifikaciju, ali i prekvalifikaciju i to za apsolutno svaki obrazovni profil koji je trenutno u ponudi ove institucije.

Prijavu za polaganje konkretnog ispita je potrebno da kandidat izvrši do 5 - og u konkretnom mesecu, na za to propisan način, dok se polaganje ispita oganizuje za oko tri nedelje, a tačnije polaganja zvanično počinju od 25-og u određenom mesecu i traju sve do samog kraja meseca.

Treba naglasiti da su prethodno pomenute informacije opšteg tipa, uzevši u obzir da u pojedinim situacijama može doći do neznatnog pomeranja navedenih datuma, tako da će svaki pojedinačni kandidat biti na vreme informisan o svim potrebnim detaljima koji se odnose na polaganje željenog ispita, a u za to propisanom roku i na tačno definisan način.

Uzevši u obzir da, praktično gledano postoji čak 12 ispitnih rokova, to jest da u toku svakog meseca za vreme trajanja kalendarske godine, zainteresovani kandidat ima pravo da polaže ispite, to se i dokvalifikacija i uporedno školovanje, odnosno prekvalifikacija, kao i vanredna nastava organizuju dinamikom koju svakako određuje pojedinačni kandidat samostalno.

Informišite se na vreme u kojim terminima se organizuju ispiti! Srednja škola Sveti Arhangel u Novom Sadu je otvorena za sva vaša pitanja!

PODELITE: