Kome je namenjena vanredna nastava?

Činjenica je da je precizno definisano pravilnikom kome je namenjena, na prvom mestu vanredna nastava, ali je isto tako poznato da mnogi koji su za takvu vrstu edukacije zainteresovani zapravo i ne poseduju dovoljno podataka, pa se neretko događa da ni ne pokušaju da kontaktiraju institucije koje se time bave, a kako bi saznali da li oni mogu da pristupe ovakvom tipu školovanja, te postanu vlasnici diplome za zanimanje koje žele. Isto tako je poznata činjenica i da na teritoriji naše zemlje posluju različite vrste obrazovnih institucija, te da nažalost postoje i one koje zapravo uopšte nisu ovlašćene za sprovođenje konkretnih obrazovnih programa, pa se zato svima koji su zainteresovani preporučuje da prvo zatraže sve potrebne informacije, odnosno da saznaju da li izabrana obrazovna institucija poseduje adekvatna ovlašćenja, a kako ne bi bili dovedeni u neprijatnu situaciju.

Upravo zato što smo svesni svih prethodno pomenutih činjenica, nastojali smo da srednja škola Sveti Arhangel u Novom Sadu bude dostupna svakome ko je zainteresovan i to ne samo za vanredno školovanje, nego i za proces dokvalifikacije, te prekvalifikacije, odnosno za uporedno školovanje, sobzirom na činjenicu da smo za sve te tipove edukacije i zvanično ovlašćeni.

Koju srednju školu izabrati?

Iako je u današnje vreme ponuda obrazovnih profila zaista bogata, te se neprekidno formiraju novi smerovi, koji u potpunosti prate aktuelne trendove na tržištu rada, činjenica je da svršeni osnovci više nego pre imaju problem da donesu odluku čime žele da se bave u budućnosti, to jest koju srednju školu žele da upišu.

Zato se i vrlo često događa da poslušaju svoje roditelje, te upišu onu školu koju su praktično roditelji i odabrali, iako u većini slučajeva uopšte nemaju interesovanja za taj smer. A tu je i vrlo važan detalj koji je vezan za broj osvojenih poena na prijemnom ispitu, koji takođe ima uticaja na izbor srednje škole, to jest smera u ovkiru nje. Nažalost, deca u osnovnoj školi mahom ne shvate ozbiljno sve ovo, pa se neretko događa da nemaju dovoljno poena ni iz osnovne škole ni na prijemnom, te bivaju prinuđeni da upišu onu srednju školu koju sa toliko poena mogu, a to gotovo nikada nije ona koju su i želeli da upišu.

Sve pomenuto neosporno vodi do učenika koji nisu zadovoljni izabranim smerom, pa po završetku neke srednje škole nemaju želju ni da traže posao u struci, odnosno ne žele ni da nastave školovanje. Zato se treba pridržavati pravila da se priprema za upis željene srednje škole vrši već od početka petog razreda osnovne i to je činjenica na koju roditelji treba da ukažu svakom detetu, da se ne bi susreli sa njegovim konstantnim nezadovoljstvom u vezi sa izborom zanimanja.

Šta ako vaše dete pohađa srednju školu koju ne želi?

Na samom početku da naglasimo da niko od roditelja ne želi da njegovo dete pohađa srednju školu koju nije izabralo, to jest koju uopšte nije želelo. Ali svi znamo da postoje situacije kada se tako nešto teško može izbeći.

Ako je vaše dete ipak uspelo da se nađe u takvoj situaciji, te trenutno pohađa upravo onu srednju školu koju ni u kom slučaju nije želelo, vi mu možete pomoći na vrlo jednostavan način. Na raspolaganju vam je srednja škola Sveti Arhangel u Novom Sadu, koja u svom programu nudi i vanredno školovanje, a kroz koje deca minimalne starosti od 17 godina, koja su prethodno završila najmanje osnovnu školu ili eventualno prvi, odnosno drugi razred bilo koje srednje škole, imaju priliku da steknu diplomu baš za zanimanje za koje su zainteresovani.

Kome je namenjena vanredna nastava?

Upravo je takvim učenicima, primarno i namenjena vanredna nastava koja se prema aktuelnim pravilima i odredbama važećeg zakona organizuje u pomenutoj instituciji.

Da budemo precizniji, osnovni uslov koji mora da ispuni svaki kandidat koga interesuje vanredna nastava jeste da ima najmanje 17 godina, te da je do trenutka prijavljivanja završio minimum osnovnu školu, a o čemu mora da priloži validan dokaz (svedočanstvo završene osnovne škole).

Zatim, vanrednu nastavu može da pohađa i osoba koja je uz osnovnu, završila i prvi ili drugi razred ma koje srednje škole, te takođe treba o tome da dostavi važeći dokaz, to jest overenu fotokopiju svedočanstva o završenom konkretnom razredu srednje škole, odnosno originalan dokument, koji ima obavezu da priloži na uvid prilikom upisa.

Kome su namenjeni programi edukacije srednje škole Sveti Arhangel, Novi Sad?

Kada se uzme u pbzir neosporna činjenica da je od strane nadležnih državnih institucija srednja škola Sveti Arhangel u Novom Sadu ovlašćena kako za sprovođenje vanrednog školovanja, tako i prekvalifikacije, ali i uporedne nastave, odnosno dokvalifikacije, jasno je i da se profil kandidata kojima su ovi tipovi edukacije omogućeni razlikuje.

Najvažnije je da osobe koje žele da se vanredno školuju imaju najmanje 17 godina, te da su pre toga završile barem osnovnu školu ili prvi, odnosno drugi razred neke srednje, a za to svakako imaju obavezu da prilože odgovarajuće dokaze. Uporedno školovanje može da pohađa učenik bilo koje srednje škole, a najpre baletske ili muzičke, a koji želi da u isto vreme stekne kvalifikacije za obrazovni profil u nekoj drugoj oblasti. Tu su u programi dokvalifikacije i prekvalifikacije, a u kojima se očekuje da svi zainteresovani prethodno imaju stečenu diplomu za bilo koje zanimanje III ili IV stepena. Kod dokvalifikacije, oni biraju obrazovni profil višeg stepena za koji hoće da steknu diplomu, dok se proces prekvalifikacije vrši isključivo za zanimanje istog stepena, ali koje je u okviru neke druge oblasti.

Svaki kandidat koga interesuje kako vanredno, tako i uporedno školovanje, odnosno koji ima želju i volju da se prekvalifikuje za neko zanimanje ili da se dokvalifikuje, a ima bilo kakvu nejasnoću u vezi sa konkretnim obrazovnim programom, ima slobodu da nas kontaktira, jer je srednja škola Sveti Arhangel, Novi Sad na raspolaganju svima koji su zainteresovani da steknu željeni nivo kvalifikacija za obrazovni profil u bilo kojoj oblasti!

PODELITE: