Na koji način je strancima omogućeno pohađanje vanredne nastave

Ko god je imao prilike da bude upoznat sa principom prema kome svoju delatnost obavlja srednja škola Sveti Arhangel u Novom Sadu, vrlo verovatno zna da ova akreditovana obrazovna institucija svima koji su zainteresovani omogućuje da odaberu jedan od brojnih programa edukacije koje ima u ponudi, te da pristupe pohađanju vanredne ili uporedne nastave, odnosno postupku prekvalifikacije za određeno zanimanje, ali i da izaberu onaj obrazovni profil za koji žele da se dokvalifikuju, bez obzira da li su u pitanju kandidati koji su državljani Republike Srbije ili oni koji poseduju državljanstvo bilo koje druge zemlje.

Za sve strance koji žive i rade na teritoriji naše zemlje, a koji imaju volju i želju da se vanredno školuju za zanimanje u okviru određene oblasti je otvorena mogućnost da to po najpovoljnijim uslovima učine upravo u našoj školi u ovom gradu.

U toj situaciji je najvažnije da zainteresovani strani državljani imaju na umu da je sam proces upisa jasno definisan, te da je neophodno da on u potpunosti bude ispoštovan, a kako bi mogli da pohađaju vanrednu nastavu, te se i kvalidikuju za žljeno zanimanje.

Osnovni uslov za kandidate koji ne poseduju državljanstvo naše zemlje, a koji žele da pristupe vanrednom školovanju jeste da u potpunosti ispoštuju postupak pripreme zahtevane dokumentacije. A to, na prvom mestu uključuje pristup takozvanom procesu nostrifikacije diplome koju su prethodno stekli u svojoj zemlji. Napominjemo da Akademija Oxford, u okviru koje srednja škola Sveti Arhangel u Novom Sadu funkcioniše, u tom slučaju može da im izađe u susret. Tačnije, proces nostrifikacije koji će na zahtev zainteresovanih da izvrše specijalizovani stručnjaci pomenute institucije uključuje prvo uslugu prevoda diplome sa odrđenog stranog jezika na srpski, a zatim i overu urađenog prevoda od strane ovlašćenog lica. Sve ovo smo u mogućnosti da ponudimo, jer tim naše institucije čine prevodioci i sudski tumači, koji su primarno specijalizovani za pružanje navedenih usluga, a budući da su oni usmereni i na kompletnu obradu dokumenata na različitim jezicima, sigurni smo da će naši klijenti biti u potpunosti zadovoljni ne samo kvalitetom pružene usluge, nego i njenom cenom.

U principu, postupak nostrifikacije iziskuje vreme, te se obično navodi da traje od 15 do 30 dana, to jest između 2 i 4 sedmice, ali će svaki zainteresovani kandidat pojedinačno biti precizno obavešten o potrebnim detaljima, odnosno o obavezama koje je potrebno da ispoštuje u toj situaciji.

Nakon što budu sa uspehom priveli kraju čitav proces koji se odnosi na nostrifikovanje konkretne diplome, svi strani državljani koji su zainteresovani za vanredno školovanje imaju obavezu da prilože i zahtevana dokumenta, a koja moraju biti prevedena na naš jezik, te overena pečatom zvanično ovlašćenog sudskog tumača. Ta dokumentacija uključuje kako validan lični dokument sa fotografijom (lična karta ili pasoš, te eventualno validna vozačka dozvola), tako i izvod iz matične knjige rođenih, kao i prevedenu i overenu diplomu one srednje škole koju su završili u svojoj zemlji. Ukoliko se odluče da nam predaju fotokoprije navedenih dokumenata, neophodno je da ispoštuju pravilo koje je vezano za njihovu overu u skladu sa zakonom, te da nam prilože i originalna dokumenta na uvid.

Zatim se pristupa procesu zvaničnog upisa, tako da svaki kandidat ima obavezu da se opredeli za jedan od brijnih obrazovnih profila koji je u ponudi naše institucije, a vrlo brzo posle toga će Nastavničko veće naše škole da izvrši potrebne korake kako bi uporedilo predmete koje je taj kandidat prethodno položio sa onima koje bi trebalo da položi da bi stekao validnu diplomu za određeni obrazovni profil. Kada članovi Nastavničkog veća budu ustanovili koji su diferencijalni ispiti, kandidati će biti zvanično informisani o tome, kako bi mogli da pristupe vanrednom obrazovanju.

Šta stranci mogu da rade po sticanju diplome za željeno zanimanje?

Uzevši u obzir da je srednja škola Sveti Arhangel, Novi Sad ovlašćena, to jest zvanično akreditovana za vanredno školovanje, ali i ostale vidove edukacije i to za mnogobrojne obrazovne profile, to znači da svaki kandidat koji bude pohađao izabranu vrstu nastave postaje vlasnik diplome koja je sasvim validna. Samim tim on imaj mogućnost da se opredeli da li će ostati u našoj zemlji i potražiti zaposlenje u okviru struke za koju se tom prilikom kvalifikovao, budući da je diploma koju naša institucija izdaje priznata kao i ona koju izdaje svaka državna, odnosno akreditovana obrazovna institucija u našoj zemlji.

Isto tako, strani državljani koji budu pohađali vanrednu nastavu u našoj školi imaju mogućnost i da se u bilo kom trenutku vrate u svoju zemlju, te da tamo pronađu zaposlenje. Gotovo u svakoj zemlji je postupak nostrifikacije diplome stečene na teritoriji neke druge zemlje istovetan, ali ako se opredele za ovu varijantu svakako im preporučujemo da se dodatno raspitaju, kako ne bi imali poteškoća tokom tog procesa.

Svakom stranom državljaninu koji ima interesovanje za vanrednu nastavu će srednja škola Sveti Arhangel u Novom Sadu izaći u susret i omogućiti mu da po najpovoljnijim cenama stekne diplomu za zanimanje koje bude odabrao!

PODELITE: