Da li su dozvoljene online konsultacije?

Uzevši u obzir činjenicu da u današnje vreme pripadnici gotovo svih generacija koriste računare, te da bi svaki savremeni čovek trebalo da bude svestan koliku prednost ima njihovo korišćenje u različitim oblastima života, očekivano je da se oni primenjuju i u domenu obrazovanja.

Osnovni cilj koji korišćenje računara u ovoj oblasti ima jeste ušteda vremena kako nadležnog profesora, tako i kandidata koji se odluči da izvrši dokvalifikaciju za zanimanje željenog smera, odnosno prekvalifikaciju, ali i za onoga čija je želja da pristupi kako vanrednom, tako i uporednom školovanju. Primenom dostignuća koja nude informacione tehnologije se uz njihovo vreme, svakako štede i značajna novčana sredstva, pošto tom prilikom nema potrebe da razmišljaju kako će stići do prostorija naše škole, odnosno ne brinu da li će stići na vreme ili ne, već je jednostavno dovoljno samo da poseduju računar, te da znaju da ga koriste.

Najvažnije je da svi kandidati znaju da srednja škola Sveti Arhangel na prvo mesto stavlja ispunjenje njihovih zahteva, te da se u svakom trenutku trudi da unapredi usluge za koje je specijalizovana.

Da li srednja škola Sveti Arhangel primenje informacione tehnologije?

Do sada bi svaki kandidat zainteresovan za vanredno ili uporedno školovanje, kao i dokvalifikaciju ili prekvalifikaciju trebalo da je shvatio u kojoj meri srednja škola Sveti Arhangel, Novi Sad ide u korak sa savremenim trendovima u oblasti obrazovanja, a sa ciljem da maksimalno pojednostavi pomenute vrste edukacija za koje je akreditovana od strane nadležnih institucija u zemlji.

Samim tim možemo da se pohvalimo činjenicom da su informacione tehnologije itetako zastupljene u našoj instituciji, tako da su svi naši učenici naročito zadovoljni činjenicom da mogu da nas kontaktiraju i mejlom, a da istovremeno znaju da ćemo im omogućiti da na najbrži način dođu do željenih informacija.

Ipak, moramo da naglasimo da polaganje ispita preko interneta, to jest online za sada nije dozvoljeno odredbama aktuelnog Zakona o obrazovanju naše zemlje, tako da naša institucija nastoji da informacione tehnologije primeni u svakom segmentu gde je to moguće i dozvoljeno.

Da li su dozvoljene online konsultacije?

U situaciji koja je svima dobro poznata, a vezana je za hronični nedostatak slobodnog vremena, sasvim je logično i da nam kandidati koje interesuje prekvalifikacija ili vanredno, te uporedno školovanje u našoj instituciji, odnosno oni koji imaju želju da se dokvalifikuju za konkretno zanimanje, često upućuju pitanje da li su dozvoljene online konsultacije?

Baš zato što je srednja škola Sveti Arhangel u Novom Sadu, odnosno njen menadžment svestan činjenice da ljudi u savremenom svetu ne mogu sebi da dozvole bespotreban gubitak vremena, slobodno možemo da kažemo ne da su online konsultacije dozvoljene, već i da je poželjno pristupati im upravo na takav način. Jedino što je obaveza svakog kandidata u tom slučaju jeste da poseduje lični računar, te da on na internet bude spojen putem stabilne veze, a kako bi konsultacije mogle neometano da se obavljaju.

Princip po kome se one sprovode je istovetan kao da kandidat i profesor razgovaraju u prostorijama naše škole, ali su oboje u toj situaciji pošteđeni vožnje gradskim prevozom ili automobilom, ne bi li stigli do odredišta, kao i brige da li će stiči na vreme ili ne. Uz sve to, oni u velikoj meri štede novac, jer neće imati troškove koji su vezani za prevoz do mesta na kome će biti održane konsultacije, odnosno svih onih dodatnih davanja koje izlazak iz kuće neosporno sa sobom povlači.

Svakako je dobro da istaknemo vrlo bitan podatak koji se odnosi generalno na konsultacije, te da sve zainteresovane obavestimo da naša institucija nudi mogućnost kandidatima kojima iz nekog razloga konsultacije online ne odgovaraju, da se opredeli za klasičan način njihovog spovođenja, to jest da im pristupi u okviru prostorija naše škole u Novom Sadu.

Online konsultacultacije - prednosti i mane

Ako bismo rekli da online konsultacije nemaju aposlutno niti jednu manu, to ni u kom slučaju ne bi bilo preterano ni neistinito. Ali su zato prednosti koje ovakav tip konsultacija ima zaista brojne, pa ćemo navesti samo one najznačajnije.

Na prvom mestu, kandidati i profesori štede svoje vreme, a imaju i manje obaveza, u smislu da ne moraju da se opterećuju kako će stići do prostorija naše škole na zakazane konsultacije, odnosno nema potrebe da brinu da li će moći da dođu u određeno vreme. Biće dovoljno da imaju sopstveni računar, to jest da on koristi stabilnu konekciju sa internetom, pa da jednostavno, a uz samo par klikova mišem, pristupe programu za online konsultacije.

Takođe naglašavamo i da su ovakve konsultacije potpuno besplatne, uzevši u obzir da su one uračunate u cenu odabrane vrste školovanja.

Pored toga, ovakav vid komunikacije ne iziskuje apsolutno nikakve dodatne troškove, jer se pretpostavlja da danas gotovo svako ima pristup računaru, te je dobro poznata činjenica i da većina domaćinstava na teritoriji naše zemlje koristi usluge nekog operatera, tako da ima pristup internetu.

Samim tim što su omogućene i online konsultacije, to podrazumeva da kandidat može da živi i van Novog Sada, te da u ovaj grad dolazi samo kada bude trebalo da polaže ispite, odnosno onog trenutka kada odluči da se upiše za pohađanje vanrednog ili redovnog školovanja u našoj instituciji, to jest kada se opredeli da pristupi prekvalifikaciji, ali i dokvalifikaciji za odabrani obrazovni profil.

Opšta je preporuka za svakog kandidata koji se opredeli da pristupi ovakvom vidu konsultacija da prethodno izvrši kratku pripremu, to jest da napravi spisak pitanja koja će da uputi profesoru, a kako ne bi rizikovao da bez potrebe izgubi vreme ili da, eventualno zaboravi da postavi pitanje koje želi.

Srednja škola Sveti Arhangel Novi Sad će obavestiti svakog kandidata o terminima u kojima se mogu organizovati online konsultacije, kao i o svim detaljima vezanim za korišćenje konkretnog programa uz čiju primenu se one sprovode.

PODELITE: