Medicinska sestra - tehničar za rad u opštoj medicini

Jedan od programa koji izuzetno često žele da pohađaju kandidati podrazumeva i sticanje zvanja petog stepena medicinska sestra - tehničar za rad u opštoj medicini. Međutim, budući da srednja škola Sveti Arhangel u Novom Sadu isključivo sprovodi program specijalizacije prema smernicama Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije, to je i vrlo važno da budu ispoštovana dva osnovna zahteva od strane kandidata.

Naime, od njih se očekuje da imaju minimum dvogodišnje radno iskustvo u oblasti opšte medicine, ali i da su pre toga stekli jedno od zvanja iz oblasti zdravstvo i socijalna zaštita. Ne samo da specijalizaciju za pomenuti obrazovni profil imaju pravo da pohađaju lica, koja imaju diplomu za zanimanje medicinska sestra - tehničar četvrtog stepena, nego i svi oni koji su se prethodno školovali i stekli zvanje ginekološko akušerska sestra, zatim pedijatrijska sestra - tehničar ili medicinska sestra - vaspitač.

Prijava za pohađanje ovog programa je obavezna i može biti izvršena ili elektronski ili preko telefona, odnosno direktno u samoj školi, a tokom radnog vremena. Sasvim svejedno koju od pomenutih opcija će zainteresovani odabrati, jer je u svakom slučaju važno da zaposlenima u instituciji organizatora navedu osnovne informacije o sebi, a koje osim imena i prezimena, moraju uključivati i datum rođenja svakog kandidata, te broj njegovog telefona.

A zvaničan upis prethodno prijavljenih se vrši isključivo uz njihovo lično prisustvo, te uz obavezno dostavljanje propisane dokumentacije. Osim dokaza o prethodno stečenom obrazovanju u konkretnoj oblasti, odnosno diplome za jedno od zanimanja i svedočanstava, od kandidata se zahteva da dostave i izvod iz matične knjige rođenih, potom dokaz o tome da imaju najmanje dvogodišnje iskustvo u oblasti opšte medicine, te svakako moraju dostaviti i uverenje o državljanstvu.

Specijalna komisija ima obavezu da izvrši uvid u opšti uspeh iz srednje škole za svaku školsku godinu, a naročita pažnja će biti usmerena na ocene iz 4 stručna predmeta i to hirurgija sa negom, ginekologija sa negom i interna medicina sa negom, te iz predmeta pedijatrija sa negom.

Ističemo da svaki kandidati, koji je zainteresovan za pohađanje specijalizacije, a zarad sticanja validne diplome za zanimanje petog stepena medicinska sestra - tehničar za rad u opštoj medicini ima obavezu da pohađa i teorijski i praktični deo ove edukacije.

Sem predmeta strani jezik, u kom slučaju ima pravo da svako od njih pojedinačno odabere koji će strani jezik od ponuđenih polagati, svakom prijavljenom je obaveza i da položi stručni predmet osnovi opšte medicine. Isto tako je bitno naglasiti i da je prema programu ovog obrazovnog profila predviđena i praktična obuka u opštoj medicini, odnosno praktična nastava u bloku. Svaki prijavljeni će dobiti informacije od zaposlenih o tome gde će praksu pohađati, a to je obično u okviru onih institucije, sa kojima pomenuta škola već ima saradnju. Dostupna je i mogućnost da kandidat odabere samostalno u kojoj će specijalizovanoj instituciji pohađati praksu, ali u tom slučaju organizator nema pravo da daje nikakve garancije za njen kvalitet, prosto zato što sa principom rada te institucije nije upoznat, a što će sve biti predočeno kandidatima.

Pravilnikom je predviđeno da svako ko želi da dobije diplomu za zanimanje medicinska sestra - tehničar za rad u opštoj medicini, a koju kasnije u skladu sa pravilima ima pravo da upiše u svoj radni dosije, pri Nacionalnoj službi za zapošljavanje, mora da polaže specijalistički ispit. A on se sastoji od dva dela i to teorijskog i praktičnog, te se podrazumeva da nakon položenog usmenog dela i izvršenog praktičnog zadatka, kandidat stiče pravo da postane vlasnik diplome za pomenuti obrazovni profil petog stepena.

SPISAK PREDMETA

Opšti predmeti

 • Strani jezik
  Kandidat bira između mogućnosti da polaže predmete:
  - engleski jezik
  - nemački jezik
  - ruski jezik
  - francuski jezik

Stručni predmeti

 • Osnovi opšte medicine

Praktična nastava

 • Praktična obuka u opštoj medicini
 • Praktična nastava u bloku
PODELITE:

Detaljnije informacije o srednjem vanrednom i redovnom obrazovanju

Ako sam vec zavrsio neku srednju skolu da li ce mi biti priznati ispiti beograd
Ako sam već završio neku srednju školu, da li će mi biti priznati ispiti?
Nakon upisa se utvrđuju diferencijalni ispiti koje kandidat ima obavezu da položi kako bi mogao da stekne diplomu za zanimanje željenog smera.
Pročitaj više
Da li je omoguceno online polaganje ispita beograd
Da li je omogućeno online polaganje ispita?
Srednja škola Sveti Arhangel u Novom Sadu ne dozvoljava polaganje ispita online, jer ne može da garantuje za kvalitet takve vrste polaganja.
Pročitaj više
Da li je praksa predvidena tokom vanrednog skolovanja beograd
Da li je praksa predviđena tokom vanrednog školovanja?
Prema odredbama nastavnog programa za brojne obrazovne profile koje u ponudi ima srednja škola Sveti Arhangel u Novom Sadu uglavnom je predviđeno pohađanje i praktične nastave.
Pročitaj više
Da li mogu skolarinu da platim na rate jagodina
Da li mogu školarinu da platim na rate?
U skladu sa zahtevom kandidata, srednja škola Sveti Arhangel u Novom Sadu dozvoljava i plaćanje školarine na više rata.
Pročitaj više
Da li su diploma drzavne i privatne skole u istom rangu beograd
Da li su diploma državne i privatne škole u istom rangu?
Diploma koju izdaje srednja škola Sveti Arhangel u Novom Sadu je u potpuno istom rangu kao i diploma svake državne srednje škole na teritoriji naše zemlje.
Pročitaj više
Da li su dozvoljene online konsultacije beograd
Da li su dozvoljene online konsultacije?
Srednja škola Sveti Arhangel kandidatima zainteresovanim za prekvalifikaciju, dokvalifikaciju, vanredno ili uporedno školovanje nudi i online konsultacije koje su uračunate u cenu konkretnog programa edukacije.
Pročitaj više
Da li vanredno skolovanje podrazumeva i pohadanje nastave beograd
Da li vanredno školovanje podrazumeva i pohađanje nastave?
Vanredno školovanje koje sprovodi srednja škola Sveti Arhangel u Novom Sadu se organizuje u skladu sa pravilima i ne uključuje obavezu pohađanja nastave.
Pročitaj više
Koja dokumenta treba da prilozim prilikom upisa beograd
Koja dokumenta treba da priložim prilikom upisa?
Svako koga interesuje uporedno ili vanredno školovanje, odnosno prekvalifikacija ili dokvalifikacija treba prilikom upisa da priloži obaveznu dokumentaciju.
Pročitaj više
Kome je namenjena vanredna nastava jagodina
Kome je namenjena vanredna nastava?
Srednja škola Sveti Arhangel u Novom Sadu organizuje i vanrednu nastavu za sve kandidate starosti iznad 17 godina, koji su završili najmanje osnovnu školu, odnosno prvi ili drugi razred bilo koje srednje škole.
Pročitaj više
Na koji nacin funkcionise vanredno srednje obrazovanje beograd
Na koji način funkcioniše vanredno srednje obrazovanje?
Po najpovoljnijim cenama u zemlji, srednja škola Sveti Arhangel u Novom Sadu organizuje vanredno školovanje u skladu sa odredbama zakona o obrazovanju Republike Srbije.
Pročitaj više
Na koji nacin je strancima omoguceno pohadanje vanredne nastave beograd
Na koji način je strancima omogućeno pohađanje vanredne nastave
Srednja škola Sveti Arhangel Novi Sad nudi mogućnost i stranim državljanima da pristupe pohađanju vanredne nastave po odličnim uslovima.
Pročitaj više
Postoji li ogranicenje u broju ispita koje smem da polazem u jednom roku beograd
Postoji li ograničenje u broju ispita koje smem da polažem u jednom roku
Najviše pet ispita u jednom ispitnom roku ima pravo pojedinačni kandidat da prijavi, a ako želi da prijavi više od tog broja mora da se zvanično obrati direktoru škole.
Pročitaj više
Sta je dokvalifikacija beograd
Šta je dokvalifikacija?
Srednja škola Sveti Arhangel u Novom Sadu po povoljnim cenama nudi dokvalifikaciju za veliki izbor obrazovnih profila iz različitih oblasti.
Pročitaj više
Sta je prekvalifikacija beograd
Šta je prekvalifikacija?
Prekvalifikacija za zanimanja trećeg i četvrtog stepena iz brojnih struka je u ponudi srednje škole Sveti Arhangel u Novom Sadu po odličnim cenama.
Pročitaj više
Sta je to uporedno skolovanje beograd
Šta je to uporedno školovanje?
Kroz uporedno školovanje škola Sveti Arhangel u Novom Sadu pruža priliku zainteresovanima da steknu još jednu priznatu diplomu.
Pročitaj više
Sta je uracunato u cenu jagodina
Šta je uračunato u cenu
Osim školarine, u cenu su uračunate i konsultacije i ispitna pitanja, a kandidat mora da plati utvrđenu nadoknadu za polaganje ispita, kao i literaturu.
Pročitaj više
U kojim terminima se organizuju ispiti jagodina
U kojim terminima se organizuju ispiti?
Svima koje interesuje uporedno i vanredno školovanje, kao i prekvalifikacija i dokvalifikacija, srednja škola Sveti Arhangal u Novom Sadu omogućuje da ispite polažu svakog meseca u toku kalendarske godine.
Pročitaj više