Carinik - specijalista

Potrebno je da ispuni određene uslove svako ko je zainteresovan da pohađa program, kako bi mogao da stekne zvanje petog stepena carinik - specijalista. Najpre da napomenemo da svi koji su prethodno stekli diplomu za zvanje četvrtog stepena u ekonomsko - komercijalnoj struci imaju pravo da pristupe ovom programu, a ako poseduju diplomu ekonomske ili srednje trgovačke škole, te ukoliko su stekli minimalno dvogodišnje iskustvo na računovodstvenim poslovima.

Postoji mogućnost i da osobe koje imaju diplomu za zanimanje trećeg stepena ekonomsko - komercijalne struke takođe pristupe pohađanju programa specijalizacije za sticanje pomenutog zanimanja, ali samo ako imaju iskustvo na računovodstvenim poslovima, u trajanju od najmanje tri godine.

Za one osobe koje imaju diplomu za obrazovni profil trećeg stepena u oblasti trgovine i imaju minimum trogodišnje radno iskustvo na računovodstvenim poslovima važi pravilo da moraju polagati dopunske ispite i to iz predmeta osnove računovodstva, organizacija preduzeća i statistika, te iz predmeta ekonomika.

Još jedna grupa kandidata ima pravo da pohađa program, te da stekne zvanje carinik - specijalista, a to su osobe koje imaju diplomu za zanimanje trećeg ili četvrtog stepena iz neke druge struke, te minimum trogodišnje radno iskustvo na računovodstvenim poslovima, ali je tada njihova obaveza da polažu dopunske ispite iz pet stručnih predmeta i to statistika, ekonomika, matematika, računovodstvo i organizacija preduzeća. Sam program koji organizuje srednja škola Sveti Arhangel u Novom Sadu je usaglašen sa pravilima nadležnog Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije, te obuhvata zajedničke i stručne predmete.

Pored stranog jezika, u zajedničke, odnosno opšte predmete spada u osnovi radnog i privrednog prava.

A da bi kandidat, koji ispunjava navedene uslove mogao da stekne zvanje carinik - specijalista petog stepena, on je u obavezi da polaže i ukupno pet stručnih predmeta. Osim predmeta carinski postupak i osnove carinskog sistema, u programu se nalaze i predmeti međunarodni transport i špedicija osiguranja, zatim predmet carinska tarifa sa poznavanjem robe i predmet spoljnotrgovinski i devizni sistem.

Programom je zastupljena i praktična nastava, koja se organizuje u bloku i u skladu sa pravilima ove obrazovne institucije se može pohađati ili u okviru pravnih lica, sa kojim organizator ima saradnju ili u nekoj drugoj kompaniji. Naime, svaki kandidat koji se opredeli za prvu ponuđenu varijantu, od zvaničnog organizatora dobija sve neophodne garancije za kvalitet praktičnog dela edukacije. Međutim, ako odabere drugu opciju, to jest ako praktičnu nastavu koja je predviđena programom za sticanje zvanja carinik - specijalista, bude pohađao u okviru pravnog lica, sa kojim organizator nema neposrednu saradnju, garancije za kvalitet ne mogu biti date. S obzirom na to da je u pitanju škola koja je zvanično priznata od nadležnih, te poseduje sve dozvole koje su neophodne, to će kandidati nakon što završe specijalizaciju, postati vlasnici diplome koja je i zvanično priznata, te koju bi trebalo da upišu u svoj radni dosije, a ako ispunjavaju uslove koji su zakonom propisani. Naime, isključivo nadležna lica u poslovnicama Nacionalne službe za zapošljavanje vrše upis i sertifikata i stečenih diploma, te je iz tog razloga važno da kandidat njih kontaktira i raspita se o postupku upisa. Podrazumeva se da bi trebalo podatak da poseduje diplomu za obrazovni profil petog stepena carinik - specijalista da navede u svojoj radnoj biografiji svaki kandidat, a nakon završene specijalizacije.

Svakog radnog dana mogu direktno u prostorijama škole kandidati, zainteresovani za pohađanje programa specijalizacije da izvrše prijavu, odnosno putem telefona ili elektronski. Bez obzira da li se odluče za prve dve opcije ili žele da na mejl pošalju osnovne podatke o sebi, od njih se zahteva da navedu ime i prezime, kao i broj telefona i datum rođenja.

Potrebno je da svako ko izvrši prijavu u skladu sa pravilima prisustvuje i upisu u prostorijama škole. Tada je vrlo važno da dostavi najpre uverenje o državljanstvu i izvod iz matične knjige rođenih, ali i dokaz da je stekao radno iskustvo u trajanju od 2, odnosno najmanje tri godine, te dokaz o prethodno stečenim kvalifikacijama, što se odnosi na svedočanstva svakog razreda srednje škole i na diplomu.

A na osnovu priložene dokumentacije će stručni tim ove škole doneti odluku o tome da li i koje sve ispite taj kandidat treba da polaže, te će svakog prethodno prijavljenog naknadno o tome precizno i informisati.

SPISAK PREDMETA

Opšti predmeti

  • Strani jezik
  • Osnove radnog i privrednog prava

Stručni predmeti

  • Carinski postupak
  • Osnove carinskog sistema
  • Međunarodni transport i špedicija osiguranja
  • Spoljnotrgovinski i devizni sistem
  • Carinska tarifa sa poznavanjem robe

Praktična nastava

  • Praktična nastava u skladu sa programom za sticanje zvanja carinik - specijalista
PODELITE:

Detaljnije informacije o srednjem vanrednom i redovnom obrazovanju

Ako sam vec zavrsio neku srednju skolu da li ce mi biti priznati ispiti beograd
Ako sam već završio neku srednju školu, da li će mi biti priznati ispiti?
Nakon upisa se utvrđuju diferencijalni ispiti koje kandidat ima obavezu da položi kako bi mogao da stekne diplomu za zanimanje željenog smera.
Pročitaj više
Da li je omoguceno online polaganje ispita beograd
Da li je omogućeno online polaganje ispita?
Srednja škola Sveti Arhangel u Novom Sadu ne dozvoljava polaganje ispita online, jer ne može da garantuje za kvalitet takve vrste polaganja.
Pročitaj više
Da li je praksa predvidena tokom vanrednog skolovanja beograd
Da li je praksa predviđena tokom vanrednog školovanja?
Prema odredbama nastavnog programa za brojne obrazovne profile koje u ponudi ima srednja škola Sveti Arhangel u Novom Sadu uglavnom je predviđeno pohađanje i praktične nastave.
Pročitaj više
Da li mogu skolarinu da platim na rate jagodina
Da li mogu školarinu da platim na rate?
U skladu sa zahtevom kandidata, srednja škola Sveti Arhangel u Novom Sadu dozvoljava i plaćanje školarine na više rata.
Pročitaj više
Da li su diploma drzavne i privatne skole u istom rangu beograd
Da li su diploma državne i privatne škole u istom rangu?
Diploma koju izdaje srednja škola Sveti Arhangel u Novom Sadu je u potpuno istom rangu kao i diploma svake državne srednje škole na teritoriji naše zemlje.
Pročitaj više
Da li su dozvoljene online konsultacije beograd
Da li su dozvoljene online konsultacije?
Srednja škola Sveti Arhangel kandidatima zainteresovanim za prekvalifikaciju, dokvalifikaciju, vanredno ili uporedno školovanje nudi i online konsultacije koje su uračunate u cenu konkretnog programa edukacije.
Pročitaj više
Da li vanredno skolovanje podrazumeva i pohadanje nastave beograd
Da li vanredno školovanje podrazumeva i pohađanje nastave?
Vanredno školovanje koje sprovodi srednja škola Sveti Arhangel u Novom Sadu se organizuje u skladu sa pravilima i ne uključuje obavezu pohađanja nastave.
Pročitaj više
Koja dokumenta treba da prilozim prilikom upisa beograd
Koja dokumenta treba da priložim prilikom upisa?
Svako koga interesuje uporedno ili vanredno školovanje, odnosno prekvalifikacija ili dokvalifikacija treba prilikom upisa da priloži obaveznu dokumentaciju.
Pročitaj više
Kome je namenjena vanredna nastava jagodina
Kome je namenjena vanredna nastava?
Srednja škola Sveti Arhangel u Novom Sadu organizuje i vanrednu nastavu za sve kandidate starosti iznad 17 godina, koji su završili najmanje osnovnu školu, odnosno prvi ili drugi razred bilo koje srednje škole.
Pročitaj više
Na koji nacin funkcionise vanredno srednje obrazovanje beograd
Na koji način funkcioniše vanredno srednje obrazovanje?
Po najpovoljnijim cenama u zemlji, srednja škola Sveti Arhangel u Novom Sadu organizuje vanredno školovanje u skladu sa odredbama zakona o obrazovanju Republike Srbije.
Pročitaj više
Na koji nacin je strancima omoguceno pohadanje vanredne nastave beograd
Na koji način je strancima omogućeno pohađanje vanredne nastave
Srednja škola Sveti Arhangel Novi Sad nudi mogućnost i stranim državljanima da pristupe pohađanju vanredne nastave po odličnim uslovima.
Pročitaj više
Postoji li ogranicenje u broju ispita koje smem da polazem u jednom roku beograd
Postoji li ograničenje u broju ispita koje smem da polažem u jednom roku
Najviše pet ispita u jednom ispitnom roku ima pravo pojedinačni kandidat da prijavi, a ako želi da prijavi više od tog broja mora da se zvanično obrati direktoru škole.
Pročitaj više
Sta je dokvalifikacija beograd
Šta je dokvalifikacija?
Srednja škola Sveti Arhangel u Novom Sadu po povoljnim cenama nudi dokvalifikaciju za veliki izbor obrazovnih profila iz različitih oblasti.
Pročitaj više
Sta je prekvalifikacija beograd
Šta je prekvalifikacija?
Prekvalifikacija za zanimanja trećeg i četvrtog stepena iz brojnih struka je u ponudi srednje škole Sveti Arhangel u Novom Sadu po odličnim cenama.
Pročitaj više
Sta je to uporedno skolovanje beograd
Šta je to uporedno školovanje?
Kroz uporedno školovanje škola Sveti Arhangel u Novom Sadu pruža priliku zainteresovanima da steknu još jednu priznatu diplomu.
Pročitaj više
Sta je uracunato u cenu jagodina
Šta je uračunato u cenu
Osim školarine, u cenu su uračunate i konsultacije i ispitna pitanja, a kandidat mora da plati utvrđenu nadoknadu za polaganje ispita, kao i literaturu.
Pročitaj više
U kojim terminima se organizuju ispiti jagodina
U kojim terminima se organizuju ispiti?
Svima koje interesuje uporedno i vanredno školovanje, kao i prekvalifikacija i dokvalifikacija, srednja škola Sveti Arhangal u Novom Sadu omogućuje da ispite polažu svakog meseca u toku kalendarske godine.
Pročitaj više