Medicinska sestra - tehničar za rad u nefrologiji

Svako ko želi da pohađa specijalizaciju za sticanje zvanja medicinska sestra - tehničar za rad u nefrologiji ima tu mogućnost u okviru srednje škole Sveti Arhangel u Novom Sadu, ali samo ako ispunjava dva osnovna uslova.

Radi se o tome da se program ove specijalizacije sprovodi u skladu sa pravilima, koja na području naše zemlje određuje Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, te je naveden zahtev da kandidat ima diplomu za zanimanje IV stepena iz oblasti zdravstva i socijalne zaštite, a prvenstveno se misli na obrazovni profil pedijatrijska sestra - tehničar ili medicinska sestra - tehničar.

Takođe je vrlo važno da svi koji žele da pohađaju ovu edukaciju prilikom zvaničnog upisa dostave i pravno važeći dokaz o tome da su stekli radno iskustvo u oblasti nefrologije i to u trajanju od dve godine najmanje.

Svakog radnog dana u prostorijama ove škole zainteresovani mogu izvršiti prijavu, odnosno imaju pravo da i putem telefona iz diktiraju zahtevane podatke (prezime, ime, broj telefona i datum rođenja), s tim što imaju pravo i da na zvaničnu mejl adresu sve te informacije pošalju.

S obzirom na to da je lično prisustvo svakog prijavljenog obavezno prilikom upisa, to će oni biti na vreme o tome informisani. Bitno je da u trenutku upisa svaki prijavljeni kandidat dostavi najpre krštenicu, to jest izvod iz matične knjige rođenih i uverenje o državljanstvu. Isto tako se od njega očekuje i da dostavi pravno validan dokaz o obrazovanju, koji je prethodno stekao, a u smislu da tom prilikom priloži diplome srednje škole za navedene obrazovne profile i svedočanstvo. Podrazumeva se da je obavezan svaki prijavljeni kandidat u momentu upisa i da priloži dokaz o radnom iskustvu u oblasti nefrologije i to u trajanju od minimum dve godine. Uz to što će analizirati uspeh u toku prethodnog školovanja, nadležni u instituciji organizatora će prilikom rangiranja voditi računa i o ocenama iz predmeta interna medicina (pedijatrija), odnosno anatomija i fiziologija, te iz predmeta zdravstvena nega (nega bolesnika) i biohemija.

Važno je da apsolutno svako ko želi da pohađa specijalizaciju za obrazovni profil petog stepena medicinska sestra - tehničar za rad u nefrologiji ima na umu da ova škola izdaje diplome, koje su pravno validne, uzevši u obzir da je ona od strane nadležnih akreditovana za sprovođenje pomenutog programa. Iz tog razloga i napominjemo da bi stečenu diplomu svaki kandidat trebalo u skladu sa pravilima da upiše u svoj radni dosije, otvoren u okviru konkretne poslovnice Nacionalne službe za zapošljavanje.

Izuzev jednog zajedničkog predmeta, a koji se odnosi na strani jezik, u kom slučaju svaki kandidat ima mogućnost izbora između nekoliko ponuđenih opcija, programom su zastupljena i dva stručna predmeta, kao i praktična nastava. Jednostavnije govoreći, kandidati moraju da polože teorijski deo iz stručnog predmeta osnovni nefrologije i predmeta specijalna nega u nefrologiji, a zatim i da pohađaju po 180 časova praktične nastave iz oba ta predmeta.

U skladu sa pravilima, praksa se odvija u onim specijalizovanim institucijama, sa kojima ova škola sarađuje, u kom slučaju kandidati dobijaju sve neophodne garancije da će praksa biti kvalitetno sprovedena. Ipak, postoji i druga mogućnost, a koja podrazumeva da svaki kandidat pronađe potpuno samostalno instituciju, koja je odgovarajuća i u okviru koje će pohađati praksu, ali tada neće biti garantovano od strane organizatora za kvalitet tog dela edukacije.

Nakon što bude pohađao i teorijski i praktični deo ove edukacije, svaki kandidat je u obavezi da polaže specijalistički ispit. A taj ispit se sastoji od dva dela, odnosno teorijskog i praktičnog, gde se podrazumeva da će diplomu za obrazovni profil petog stepena medicinska sestra - tehničar za rad u nefrologiji dobiti isključivo onaj kandidat, koji sa uspehom bude položio oba dela specijalističkog ispita.

SPISAK PREDMETA

Opšti predmeti

 • Strani jezik
  Kandidat bira između mogućnosti da polaže predmete:
  - engleski jezik
  - nemački jezik
  - ruski jezik
  - francuski jezik

Stručni predmeti

 • Intenzivna nega
 • Urgentna stanja u medicini
 • Anestezija i reanimacija

Praktična nastava

 • Intenzivna nega
 • Anestezija i reanimacija
PODELITE:

Detaljnije informacije o srednjem vanrednom i redovnom obrazovanju

Ako sam vec zavrsio neku srednju skolu da li ce mi biti priznati ispiti beograd
Ako sam već završio neku srednju školu, da li će mi biti priznati ispiti?
Nakon upisa se utvrđuju diferencijalni ispiti koje kandidat ima obavezu da položi kako bi mogao da stekne diplomu za zanimanje željenog smera.
Pročitaj više
Da li je omoguceno online polaganje ispita beograd
Da li je omogućeno online polaganje ispita?
Srednja škola Sveti Arhangel u Novom Sadu ne dozvoljava polaganje ispita online, jer ne može da garantuje za kvalitet takve vrste polaganja.
Pročitaj više
Da li je praksa predvidena tokom vanrednog skolovanja beograd
Da li je praksa predviđena tokom vanrednog školovanja?
Prema odredbama nastavnog programa za brojne obrazovne profile koje u ponudi ima srednja škola Sveti Arhangel u Novom Sadu uglavnom je predviđeno pohađanje i praktične nastave.
Pročitaj više
Da li mogu skolarinu da platim na rate jagodina
Da li mogu školarinu da platim na rate?
U skladu sa zahtevom kandidata, srednja škola Sveti Arhangel u Novom Sadu dozvoljava i plaćanje školarine na više rata.
Pročitaj više
Da li su diploma drzavne i privatne skole u istom rangu beograd
Da li su diploma državne i privatne škole u istom rangu?
Diploma koju izdaje srednja škola Sveti Arhangel u Novom Sadu je u potpuno istom rangu kao i diploma svake državne srednje škole na teritoriji naše zemlje.
Pročitaj više
Da li su dozvoljene online konsultacije beograd
Da li su dozvoljene online konsultacije?
Srednja škola Sveti Arhangel kandidatima zainteresovanim za prekvalifikaciju, dokvalifikaciju, vanredno ili uporedno školovanje nudi i online konsultacije koje su uračunate u cenu konkretnog programa edukacije.
Pročitaj više
Da li vanredno skolovanje podrazumeva i pohadanje nastave beograd
Da li vanredno školovanje podrazumeva i pohađanje nastave?
Vanredno školovanje koje sprovodi srednja škola Sveti Arhangel u Novom Sadu se organizuje u skladu sa pravilima i ne uključuje obavezu pohađanja nastave.
Pročitaj više
Koja dokumenta treba da prilozim prilikom upisa beograd
Koja dokumenta treba da priložim prilikom upisa?
Svako koga interesuje uporedno ili vanredno školovanje, odnosno prekvalifikacija ili dokvalifikacija treba prilikom upisa da priloži obaveznu dokumentaciju.
Pročitaj više
Kome je namenjena vanredna nastava jagodina
Kome je namenjena vanredna nastava?
Srednja škola Sveti Arhangel u Novom Sadu organizuje i vanrednu nastavu za sve kandidate starosti iznad 17 godina, koji su završili najmanje osnovnu školu, odnosno prvi ili drugi razred bilo koje srednje škole.
Pročitaj više
Na koji nacin funkcionise vanredno srednje obrazovanje beograd
Na koji način funkcioniše vanredno srednje obrazovanje?
Po najpovoljnijim cenama u zemlji, srednja škola Sveti Arhangel u Novom Sadu organizuje vanredno školovanje u skladu sa odredbama zakona o obrazovanju Republike Srbije.
Pročitaj više
Na koji nacin je strancima omoguceno pohadanje vanredne nastave beograd
Na koji način je strancima omogućeno pohađanje vanredne nastave
Srednja škola Sveti Arhangel Novi Sad nudi mogućnost i stranim državljanima da pristupe pohađanju vanredne nastave po odličnim uslovima.
Pročitaj više
Postoji li ogranicenje u broju ispita koje smem da polazem u jednom roku beograd
Postoji li ograničenje u broju ispita koje smem da polažem u jednom roku
Najviše pet ispita u jednom ispitnom roku ima pravo pojedinačni kandidat da prijavi, a ako želi da prijavi više od tog broja mora da se zvanično obrati direktoru škole.
Pročitaj više
Sta je dokvalifikacija beograd
Šta je dokvalifikacija?
Srednja škola Sveti Arhangel u Novom Sadu po povoljnim cenama nudi dokvalifikaciju za veliki izbor obrazovnih profila iz različitih oblasti.
Pročitaj više
Sta je prekvalifikacija beograd
Šta je prekvalifikacija?
Prekvalifikacija za zanimanja trećeg i četvrtog stepena iz brojnih struka je u ponudi srednje škole Sveti Arhangel u Novom Sadu po odličnim cenama.
Pročitaj više
Sta je to uporedno skolovanje beograd
Šta je to uporedno školovanje?
Kroz uporedno školovanje škola Sveti Arhangel u Novom Sadu pruža priliku zainteresovanima da steknu još jednu priznatu diplomu.
Pročitaj više
Sta je uracunato u cenu jagodina
Šta je uračunato u cenu
Osim školarine, u cenu su uračunate i konsultacije i ispitna pitanja, a kandidat mora da plati utvrđenu nadoknadu za polaganje ispita, kao i literaturu.
Pročitaj više
U kojim terminima se organizuju ispiti jagodina
U kojim terminima se organizuju ispiti?
Svima koje interesuje uporedno i vanredno školovanje, kao i prekvalifikacija i dokvalifikacija, srednja škola Sveti Arhangal u Novom Sadu omogućuje da ispite polažu svakog meseca u toku kalendarske godine.
Pročitaj više