Laboratorijski tehničar za hematocitološke analize

Vrlo je važno da svako ko je zainteresovan da pohađa specijalizaciju u trajanju od jedne godine, a za obrazovni profil laboratorijski tehničar za hematocitološke analize ispuni precizno definisane zahteve. Naime, osobe koje su prethodno završile srednju medicinsku školu i stekle zvanje četvrtog stepena jedino imaju pravo da ovaj program, koji srednja škola Sveti Arhangel, Novi Sad organizuje, pohađaju.

Ipak, moramo napomenuti i to da kandidati, koji eventualno poseduju diplomu medicinske struke za obrazovni profil trećeg stepena, imaju mogućnost da pristupe programu dokvalifikacije za zanimanje višeg stepena, posle čega će im biti omogućeno da pohađaju specijalizaciju za pomenuti profil petog stepena.

Inače, osim programa dokvalifikacije, ova specijalizovana obrazovna institucija u ponudi ima i redovno školovanje za brojne obrazovne profile iz medicinske struke i ostalih, ali i vanredno, te stručno osposobljavanje i prekvalifikaciju.

A sem tog zahteva, kandidati moraju imati i radno iskustvo u navedenoj struci, koje mora trajati dve godine najmanje, o čemu će u trenutku upisa biti obavezni da dostave relevantan dokaz, a uz ostala dokumenta koja se zahtevaju.

Što se tiče nastavnog programa, u njemu se osim teorijskog dela, nalazi i praktičan, a celokupan program je sa pravilima Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja usklađen.

Izuzev obaveze da položi strani jezik, kao jedini opšti predmet, svako ko želi da se kvalifikuje za obrazovni profil laboratorijski tehničar za hematocitološke analize, peti stepen, mora položiti i četiri stručna predmeta, te u okviru svakog od njih pohađati i praktičnu nastavu u tačno definisanom trajanju. Pored predmeta histologija, zastupljeni su i stručni predmeti klinička hematologija, zatim histo - hemato - citološke analize, ali i predmet medicinska citologija.

Svaki kandidat će imati prilike da se upozna detaljno sa laboratorijskom dijagnostikom i to primarno hematoloških bolesti, te će nakon završenog teorijskog i praktičnog dela ove specijalizacije, biti u mogućnosti da samostalno obavlja sve poslove u specijalizovanim hematološkim laboratorijama.

Naravno da će se upoznati i sa utvrđivanjem patoloških promena na organima, ali i organskim sistemima, te će naučiti i da samostalno koristi brojne savremene aparate, koji se primenjuju u specijalizovanim laboratorijama. Isto tako je programom za sticanje zvanja laboratorijski tehničar za hematocitološke analize predviđeno da kandidati budu upoznati sa različitim vrstama promena u krvi, ali i u organima, a koje se javljaju kod određenih oboljenja. Podrazumeva se da će se upoznati i sa citohemijom i citomorfologijom, ali i sa različitim procesima takozvane hemostaze, te će po završetku jednogodišnje specijalizacije svaki kandidat biti u mogućnosti da mnogobrojne hematocitološke analize samostalno obavlja.

Trebalo bi svako od njih da nauči i da samostalno priprema rastvore, a koji se koriste prilikom ovih analiza, te da različite histološke preparate, takođe potpuno samostalno izrađuje. Naravno da će naučiti i da uzima materijal za specijalizovani pregled, a kasnije i da ga obrađuje, te će naravno sve vrste mikroskopa da nauči samostalno da koristi.

Budući da je izuzetno važno i da laboratorijski tehničar za hematocitološke analize bude upoznat sa vođenjem administracije na svom budućem poslu, to će ova specijalizacija kandidatima omogućiti da se i sa time detaljno upoznaju.

Podrazumeva se da sticanje diplome za zanimanje višeg stepena od prethodnog omogućuje kandidatima da svoje šanse za pronalaženje boljeg zaposlenje u struci poboljšaju, a tome treba dodati i informaciju da srednja škola Sveti Arhangel u Novom Sadu izdaje pravno validne i zakonski priznate diplome za konkretni obrazovni profil. Sa tim u vezi je dobro naglasiti da bi svaki kandidat u svoju radnu biografiju, to jest u takozvani CV trebalo podatak o posedovanju diplome za ovo zanimanje petog stepena obavezno da navede. Naravno da će se o postupku nostrifikacije u izabranoj zemlji informisati svako, ko želi da se van granica Srbije zaposli. A bez obzira gde želi kandidat da radi, savetuje mu se da se najpre nadležnima u Nacionalnoj službi za zapošljavanje obrati, te da od njih zvanično zahteva u svoj radni dosije da bude upisana diploma za zanimanje laboratorijski tehničar za hematocitološke analize.

Izuzev putem telefona, odnosno ličnim dolaskom u radno vreme ove škole, prijava za specijalizaciju može biti izvršena i elektronski. A od podataka su zainteresovani u obavezi da pored svog imena i prezimena, tom prilikom navedu i datum svog rođenja, ali i broj telefona.

Iako će ih zaposleni ove obrazovne institucije detaljno informisati o tome, moramo naglasiti da je njihovo prisustvo u trenutku upisa obavezno, te da moraju dostaviti sva potrebna dokumenta. Pored izvoda iz matične knjige rođenih, odnosno uverenja o državljanstvu, neophodno je da svi prijavljeni kandidati tom prilikom prilože i svedočanstva srednje škole, odnosno diplomu o prethodno stečenom nivou kvalifikacija. A da bi mogli da pristupe programu specijalizacije za ovo zanimanje petog stepena, od njih se zahteva i da validan dokaz o tome da su stekli radno iskustvo u navedenoj struci i to u trajanju od minimum dve godine, takođe u trenutku upisa dostave.

SPISAK PREDMETA

Opšti predmeti

  • Strani jezik

Stručni predmeti

  • Klinička hematologija
  • Histologija
  • Medicinska citologija
  • Histo - hemato - citološke analize
  • Praktična nastava u okviru sva 4 pomenuta predmeta
PODELITE:

Detaljnije informacije o srednjem vanrednom i redovnom obrazovanju

Ako sam vec zavrsio neku srednju skolu da li ce mi biti priznati ispiti beograd
Ako sam već završio neku srednju školu, da li će mi biti priznati ispiti?
Nakon upisa se utvrđuju diferencijalni ispiti koje kandidat ima obavezu da položi kako bi mogao da stekne diplomu za zanimanje željenog smera.
Pročitaj više
Da li je omoguceno online polaganje ispita beograd
Da li je omogućeno online polaganje ispita?
Srednja škola Sveti Arhangel u Novom Sadu ne dozvoljava polaganje ispita online, jer ne može da garantuje za kvalitet takve vrste polaganja.
Pročitaj više
Da li je praksa predvidena tokom vanrednog skolovanja beograd
Da li je praksa predviđena tokom vanrednog školovanja?
Prema odredbama nastavnog programa za brojne obrazovne profile koje u ponudi ima srednja škola Sveti Arhangel u Novom Sadu uglavnom je predviđeno pohađanje i praktične nastave.
Pročitaj više
Da li mogu skolarinu da platim na rate jagodina
Da li mogu školarinu da platim na rate?
U skladu sa zahtevom kandidata, srednja škola Sveti Arhangel u Novom Sadu dozvoljava i plaćanje školarine na više rata.
Pročitaj više
Da li su diploma drzavne i privatne skole u istom rangu beograd
Da li su diploma državne i privatne škole u istom rangu?
Diploma koju izdaje srednja škola Sveti Arhangel u Novom Sadu je u potpuno istom rangu kao i diploma svake državne srednje škole na teritoriji naše zemlje.
Pročitaj više
Da li su dozvoljene online konsultacije beograd
Da li su dozvoljene online konsultacije?
Srednja škola Sveti Arhangel kandidatima zainteresovanim za prekvalifikaciju, dokvalifikaciju, vanredno ili uporedno školovanje nudi i online konsultacije koje su uračunate u cenu konkretnog programa edukacije.
Pročitaj više
Da li vanredno skolovanje podrazumeva i pohadanje nastave beograd
Da li vanredno školovanje podrazumeva i pohađanje nastave?
Vanredno školovanje koje sprovodi srednja škola Sveti Arhangel u Novom Sadu se organizuje u skladu sa pravilima i ne uključuje obavezu pohađanja nastave.
Pročitaj više
Koja dokumenta treba da prilozim prilikom upisa beograd
Koja dokumenta treba da priložim prilikom upisa?
Svako koga interesuje uporedno ili vanredno školovanje, odnosno prekvalifikacija ili dokvalifikacija treba prilikom upisa da priloži obaveznu dokumentaciju.
Pročitaj više
Kome je namenjena vanredna nastava jagodina
Kome je namenjena vanredna nastava?
Srednja škola Sveti Arhangel u Novom Sadu organizuje i vanrednu nastavu za sve kandidate starosti iznad 17 godina, koji su završili najmanje osnovnu školu, odnosno prvi ili drugi razred bilo koje srednje škole.
Pročitaj više
Na koji nacin funkcionise vanredno srednje obrazovanje beograd
Na koji način funkcioniše vanredno srednje obrazovanje?
Po najpovoljnijim cenama u zemlji, srednja škola Sveti Arhangel u Novom Sadu organizuje vanredno školovanje u skladu sa odredbama zakona o obrazovanju Republike Srbije.
Pročitaj više
Na koji nacin je strancima omoguceno pohadanje vanredne nastave beograd
Na koji način je strancima omogućeno pohađanje vanredne nastave
Srednja škola Sveti Arhangel Novi Sad nudi mogućnost i stranim državljanima da pristupe pohađanju vanredne nastave po odličnim uslovima.
Pročitaj više
Postoji li ogranicenje u broju ispita koje smem da polazem u jednom roku beograd
Postoji li ograničenje u broju ispita koje smem da polažem u jednom roku
Najviše pet ispita u jednom ispitnom roku ima pravo pojedinačni kandidat da prijavi, a ako želi da prijavi više od tog broja mora da se zvanično obrati direktoru škole.
Pročitaj više
Sta je dokvalifikacija beograd
Šta je dokvalifikacija?
Srednja škola Sveti Arhangel u Novom Sadu po povoljnim cenama nudi dokvalifikaciju za veliki izbor obrazovnih profila iz različitih oblasti.
Pročitaj više
Sta je prekvalifikacija beograd
Šta je prekvalifikacija?
Prekvalifikacija za zanimanja trećeg i četvrtog stepena iz brojnih struka je u ponudi srednje škole Sveti Arhangel u Novom Sadu po odličnim cenama.
Pročitaj više
Sta je to uporedno skolovanje beograd
Šta je to uporedno školovanje?
Kroz uporedno školovanje škola Sveti Arhangel u Novom Sadu pruža priliku zainteresovanima da steknu još jednu priznatu diplomu.
Pročitaj više
Sta je uracunato u cenu jagodina
Šta je uračunato u cenu
Osim školarine, u cenu su uračunate i konsultacije i ispitna pitanja, a kandidat mora da plati utvrđenu nadoknadu za polaganje ispita, kao i literaturu.
Pročitaj više
U kojim terminima se organizuju ispiti jagodina
U kojim terminima se organizuju ispiti?
Svima koje interesuje uporedno i vanredno školovanje, kao i prekvalifikacija i dokvalifikacija, srednja škola Sveti Arhangal u Novom Sadu omogućuje da ispite polažu svakog meseca u toku kalendarske godine.
Pročitaj više