Stomatološka sestra - tehničar za rad na oralnoj i maksilofacijalnoj hirurgiji

Program dokvalifikacije za obrazovni profil stomatološka sestra - tehničar za rad na oralnoj i maksilofacijalnoj hirurgiji, peti stepen je prvenstveno namenjen onim kandidatima, koji su do tog trenutka već stekli diplomu za obrazovni profil stomatološka sestra - tehničar, koji je četvrtog stepena. Naravno da osobe sa diplomom drugih obrazovnih profila iz medicinske struke, takođe mogu pristupiti postupku dokvalifikacije za navedeno zanimanje, a moramo naglasiti da srednja škola Sveti Arhangel, Novi Sad nudi i mogućnost kako vanrednog i redovnog školovanja, tako isto i stručno osposobljavanje, te organizuje i program prekvalifikacije.

Bitno je istaći i to da se od svakog zainteresovanog očekuje da poseduje relevatno radno iskustvo u struci, a koje mora trajati minimalno dve godine, o čemu je dužan da u momentu upisa dostavi validan dokaz.

Na osnovu pravila Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja se organizuje ovaj program, a u njega je uvršten jedan opšti predmet i to strani jezik, kao i tri stručna i praktična nastava.

Od stručnih predmeta je predviđeno da svako, ko želi da se dokvalifikuje za zanimanje stomatološka sestra - tehničar za rad na oralnoj i maksilofacijalnoj hirurgiji treba da položi predmet interna medicina sa negom, kao i predmete maksilofacijalna hirurgija i oralna hirurgija.

U okviru dva stručna predmeta će svaki kandidat morati da pohađa i praktičnu nastavu u precizno određenom trajanju, tako da će sve informacije o tome koliko traje praksa za predmet maksilofacijalna hirurgija, odnosno za predmet oralna hirurgija biti svakom od njih pojedinačno na raspolaganju prilikom zvaničnog upisa.

Podrazumeva se da će svi kandidati imati mogućnost da i teorijska i praktična znanja iz konkretnih oblasti dobiju na najvišem mogućem nivou, a uzevši u obzir da srednja škola Sveti Arhangel, u Novom Sadu isključivo ima saradnju sa vrhunskim stručnjacima za navedenu oblast.

Svaki kandidat će imati priliku da se upozna tokom pohađanja pomenutog programa sa različitim oboljenjima, koja se u praksi javljaju, zatim sa njihovim dijagnostikovanjem, a podrazumeva se da će naučiti i kako bi trebalo pristupiti lečenju.

Isto tako će imati prilike da se upozna sa postupkom vađenja i lečenja zuba, ali i sa njihovom transplantacijom. A tom prilikom će naučiti da koristi specijalni alati i pribor, sa kojim će u budućem radu neprekidno dolaziti u dodir.

Biće upoznati i sa deformitetima lica i vilice, zatim sa povredama mekih tkiva i kostiju, odnosno sa različitim infekcijama i oboljenjima pljuvačnih žlezda, te sa postupkom utvrđivanja postojanja tih oboljenja i njihovim adekvatnim lečenjem. Naravno da će svako ko odluči da se kvalifikuje za obrazovni profil stomatološka sestra - tehničar za rad na oralnoj i maksilofacijalnoj hirurgiji imati priliku da kako teorijski, tako i praktično nauči na koji način se mora pristupiti lečenju konkretnog oboljenja, te da će saznati i kako će teći oporavak pacijenta u tom slučaju.

Budući da se radi o specijalizaciji, nema sumnje da će kandidati nakon sticanja zvanične diplome za navedeni obrazovni profil petog stepena imati mnogo veću mogućnost da pronađu u konkretnoj struci zaposlenje. Moramo napomenuti da je svaki kandidat u obavezi prijavu da izvrši, odnosno da osnovne informacije o sebi, a koje moraju sadržati prezime i ime, zatim njegov datum rođenja i broj telefona, dostavi na mejl adresu ove škole. Isto tako prijava može izvršiti i putem telefona, a u radno vreme organizatora, odnosno ličnim dolaskom u prostorije navedene obrazovne institucije.

Zvaničan upis se organizuje isključivo uz prisustvo svakog prethodno prijavljenog kandidata, a neposredno pre toga će on biti detaljno informisan i o dokumentima koja ima obavezu da pripremi, te o celokupnom postupku upisa, a biće mu predočena i pravila školovanja. Naime, potrebno je da tom prilikom dostavi kako svedočanstva, odnosno diplomu završene srednje škole, tako isto i dokaz o radnom iskustvu u trajanju od dve godine minimalno, te uverenje o državljanstvu i izvod iz matične knjige rođenih.

Nakon što položi sve ispite predviđene programom, kandidat postaje vlasnik diplome za konkretno zanimanje, a koja je pravno apsolutno validna i priznata ne samo na području naše zemlje, nego i u brojnim okolnim zemljama, te širom sveta. Stvar je u tome da srednja škola Sveti Arhangel, Novi Sad kako redovno i vanredno školovanje, tako i stručno osposobljavanje, te program prekvalifikacije i dokvalifikacije za zanimanje stomatološka sestra - tehničar za rad na oralnoj i maksilofacijalnoj hirurgiji organizuje u skladu sa pravilima i na osnovu dozvola, koje su izdate od strane relevantnih državnih institucija.

Ukoliko kandidat ima otvoren radni dosije u Nacionalnoj službi za zapošljavanje, svakako bi trebalo od nadležnih te službe da zatraži upis konkretne diplome u svoj radni dosije.

Valjalo bi, isto tako da u svoj CV navede informaciju da diplomu za pomenuti obrazovni profil petog stepena poseduje, a u slučaju da je zainteresovan za pronalaženje zaposlenja u struci van granica naše zemlje, potrebno je da od relevantnih institucija odabrane države zahteva informacije o postupku nostrifikacije diplome za zanimanje stomatološka sestra - tehničar za rad na oralnoj i maksilofacijalnoj hirurgiji.

SPISAK PREDMETA

Opšti predmeti

  • Strani jezik

Stručni predmeti

  • Interna medicina sa negom
  • Oralna hirurgija
  • Maksilofacijalna hirurgija
  • Praktična nastava u okviru predmeta Oralna hirurgija i Maksilofacijalna hirurgija
PODELITE:

Detaljnije informacije o srednjem vanrednom i redovnom obrazovanju

Ako sam vec zavrsio neku srednju skolu da li ce mi biti priznati ispiti beograd
Ako sam već završio neku srednju školu, da li će mi biti priznati ispiti?
Nakon upisa se utvrđuju diferencijalni ispiti koje kandidat ima obavezu da položi kako bi mogao da stekne diplomu za zanimanje željenog smera.
Pročitaj više
Da li je omoguceno online polaganje ispita beograd
Da li je omogućeno online polaganje ispita?
Srednja škola Sveti Arhangel u Novom Sadu ne dozvoljava polaganje ispita online, jer ne može da garantuje za kvalitet takve vrste polaganja.
Pročitaj više
Da li je praksa predvidena tokom vanrednog skolovanja beograd
Da li je praksa predviđena tokom vanrednog školovanja?
Prema odredbama nastavnog programa za brojne obrazovne profile koje u ponudi ima srednja škola Sveti Arhangel u Novom Sadu uglavnom je predviđeno pohađanje i praktične nastave.
Pročitaj više
Da li mogu skolarinu da platim na rate jagodina
Da li mogu školarinu da platim na rate?
U skladu sa zahtevom kandidata, srednja škola Sveti Arhangel u Novom Sadu dozvoljava i plaćanje školarine na više rata.
Pročitaj više
Da li su diploma drzavne i privatne skole u istom rangu beograd
Da li su diploma državne i privatne škole u istom rangu?
Diploma koju izdaje srednja škola Sveti Arhangel u Novom Sadu je u potpuno istom rangu kao i diploma svake državne srednje škole na teritoriji naše zemlje.
Pročitaj više
Da li su dozvoljene online konsultacije beograd
Da li su dozvoljene online konsultacije?
Srednja škola Sveti Arhangel kandidatima zainteresovanim za prekvalifikaciju, dokvalifikaciju, vanredno ili uporedno školovanje nudi i online konsultacije koje su uračunate u cenu konkretnog programa edukacije.
Pročitaj više
Da li vanredno skolovanje podrazumeva i pohadanje nastave beograd
Da li vanredno školovanje podrazumeva i pohađanje nastave?
Vanredno školovanje koje sprovodi srednja škola Sveti Arhangel u Novom Sadu se organizuje u skladu sa pravilima i ne uključuje obavezu pohađanja nastave.
Pročitaj više
Koja dokumenta treba da prilozim prilikom upisa beograd
Koja dokumenta treba da priložim prilikom upisa?
Svako koga interesuje uporedno ili vanredno školovanje, odnosno prekvalifikacija ili dokvalifikacija treba prilikom upisa da priloži obaveznu dokumentaciju.
Pročitaj više
Kome je namenjena vanredna nastava jagodina
Kome je namenjena vanredna nastava?
Srednja škola Sveti Arhangel u Novom Sadu organizuje i vanrednu nastavu za sve kandidate starosti iznad 17 godina, koji su završili najmanje osnovnu školu, odnosno prvi ili drugi razred bilo koje srednje škole.
Pročitaj više
Na koji nacin funkcionise vanredno srednje obrazovanje beograd
Na koji način funkcioniše vanredno srednje obrazovanje?
Po najpovoljnijim cenama u zemlji, srednja škola Sveti Arhangel u Novom Sadu organizuje vanredno školovanje u skladu sa odredbama zakona o obrazovanju Republike Srbije.
Pročitaj više
Na koji nacin je strancima omoguceno pohadanje vanredne nastave beograd
Na koji način je strancima omogućeno pohađanje vanredne nastave
Srednja škola Sveti Arhangel Novi Sad nudi mogućnost i stranim državljanima da pristupe pohađanju vanredne nastave po odličnim uslovima.
Pročitaj više
Postoji li ogranicenje u broju ispita koje smem da polazem u jednom roku beograd
Postoji li ograničenje u broju ispita koje smem da polažem u jednom roku
Najviše pet ispita u jednom ispitnom roku ima pravo pojedinačni kandidat da prijavi, a ako želi da prijavi više od tog broja mora da se zvanično obrati direktoru škole.
Pročitaj više
Sta je dokvalifikacija beograd
Šta je dokvalifikacija?
Srednja škola Sveti Arhangel u Novom Sadu po povoljnim cenama nudi dokvalifikaciju za veliki izbor obrazovnih profila iz različitih oblasti.
Pročitaj više
Sta je prekvalifikacija beograd
Šta je prekvalifikacija?
Prekvalifikacija za zanimanja trećeg i četvrtog stepena iz brojnih struka je u ponudi srednje škole Sveti Arhangel u Novom Sadu po odličnim cenama.
Pročitaj više
Sta je to uporedno skolovanje beograd
Šta je to uporedno školovanje?
Kroz uporedno školovanje škola Sveti Arhangel u Novom Sadu pruža priliku zainteresovanima da steknu još jednu priznatu diplomu.
Pročitaj više
Sta je uracunato u cenu jagodina
Šta je uračunato u cenu
Osim školarine, u cenu su uračunate i konsultacije i ispitna pitanja, a kandidat mora da plati utvrđenu nadoknadu za polaganje ispita, kao i literaturu.
Pročitaj više
U kojim terminima se organizuju ispiti jagodina
U kojim terminima se organizuju ispiti?
Svima koje interesuje uporedno i vanredno školovanje, kao i prekvalifikacija i dokvalifikacija, srednja škola Sveti Arhangal u Novom Sadu omogućuje da ispite polažu svakog meseca u toku kalendarske godine.
Pročitaj više