Medicinska sestra - tehničar za pulmološku dijagnostiku

Jedan od posebnih tipova edukacija, a koje organizuje srednja škola Sveti Arhangel, Novi Sad jeste i dokvalifikacija za zanimanje medicinska sestra - tehničar za pulmološku dijagnostiku, a koje se tretira kao zanimanje petog stepena.

Samo određene kategorije lica imaju pravo da ovom programu pristupe, odnosno oni koji poseduju diplomu za obrazovni profil trećeg stepena ili četvrtog samo medicinske, a uz uslov da imaju relevantan dokaz o radnom iskustvu i to u trajanju od minimum dve godine.

Ako je kandidat prethodno stekao diplomu u medicinskoj struci za obrazovni profil trećeg stepena, on mora prvo proći kroz postupak dokvalifikacije za zanimanje četvrtog stepena, posle čega ima pravo da upiše specijalizaciju za konkretno zanimanje, a o čemu će precizno biti obavešten od strane nadležnih u ovoj obrazovnoj instituciji.

S obzirom na to da se radi o specijalizovanom tipu obrazovanja, mada srednja škola Sveti Arhangel, u Novom Sadu nudi i mogućnost redovnog i vanrednog školovanja, kao i prekvalifikacije i stručnog osposobljavanja, neophodno je naglasiti da kandidati treba da se upoznaju sa oblašću fiziologije i anatomije disajnog sistema, kao i sa različitim oboljenjima sistema organa za disanje. Isto tako će naučiti i koje se sve dijagnostičke metode primenjuju u oblasti pulmologije, ali i kako se manifestuju određena oboljenja, odnosno koje se sve terapije moraju u konkretnom slučaju propisati i kako uopšte treba da izgleda ceo tok lečenja.

Kako sa invanzivnim metodama u oblasti pulmologije, tako će kandidati koji su zainteresovani za sticanje diplome za zanimanje medicinska sestra - tehničar za pulmološku dijagnostiku, peti stepen, imati priliku da se upoznaju i sa brojnim neinvanzivnim metodama, ali će isto tako naučiti i koji se sve instrumenti i aparati primenjuju u toj oblasti, odnosno na koji način se njima pravilno rukuje.

Jednostavnije rečeno, nakon završene edukacije će biti u prilici da potpuno samostalno obavljaju sve poslove, jer je programom predviđeno da pohađaju i praksu i to u okviru predmeta pulmološka dijagnostika.

Naglašavamo da je program ove edukacije usaglašen sa pravilnikom Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, te osim već pomenute praktične nastave, kandidati imaju obavezu da polažu i stručni predmet osnovi pulmologije, kao i predmet pulmološka dijagnostika.

A izuzev pomenutih stručnih predmeta, u programu se nalazi i jedan obavezan opšti predmeti i to strani jezik.

Trebalo bi vrlo brzo da nakon što zvanično steknu diplomu za obrazovni profil medicinska sestra - tehničar za pulmološku dijagnostiku, kandidati pronađu zaposlenje u konkretnoj struci, jer je u pitanju deficitarno zanimanje.

O kvalitetu praktične nastave naročito vodi računa ova obrazovna institucija, te iz tog razloga omogućuje kandidatima da od vrhunskih stručnjaka u oblasti pulmologije stiču praktična znanja.

Svakako je naročito važno za svakog pojedinca, koji je zainteresovan da zvanično postane vlasnik diplome za navedeno zanimanje petog stepena da sSrednja škola Sveti Arhangel, Novi Sad sve neophodne dozvole za obavljanje ove edukacije poseduje. A zapravo to dalje podrazumeva da će diploma koju stekne biti u potpunosti pravno validna, odnosno priznata i to ne samo na teritoriji naše zemlje, nego isto tako i u brojnim zemljama regiona i sveta. Svako ko bude pomenuti program završio bi trebalo prvo da stečenu diplomu zvanično upiše u radni dosije, a ukoliko ga prethodno već ima otvorenog u Nacionalnoj službi za zapošljavanje. Takođe se preporučuje da podatak o posedovanju diplome za zanimanje medicinska sestra - tehničar za pulmološku dijagnostiku unese u svoj CV, a ukoliko želi da van granica Srbije potraži zaposlenje, trebalo bi svakako da se o postupku nostrifikacije diplome u toj zemlji detaljno raspita.

Neophodno je prilikom upisa priložiti propisanu dokumentaciju, a o čemu će zaposleni škole precizno informisati svakoga ko bude izvršio prijavu. U principu se osim dokaza o prethodno stečenom obrazovanju, odnosno svedočanstava i diplome, zahteva da prijavljeni priliži i validno uverenje o državljanstvu, te izvod iz matične knjige rođenih. Takođe se podrazumeva da svi kandidati moraju prilikom zvaničnog upisa i da prilože relevantan dokaz o radnom iskustvu u struci, a u trajanju od najmanje dve godine.

U toku cele godine kandidati mogu prijavu lično da izvrše ili putem telefona, a dozvoljeno je i da zahtevane podatke, to jest ime i prezime, zatim datum rođenja i broj telefona za kontakt na mejl adresu organizatora pošalju.

Po završetku školovanja, polaznici stiču peti stepen stručne spreme.

U saradnji sa drugim privatnim srednjim školama u Srbiji kod nas možete predati dokumentaciju za ovaj obrazovni profil.

SPISAK PREDMETA

Opšti predmeti

  • Strani jezik

Stručni predmeti

  • Osnovi pulmologije
  • Pulmološka dijagnostika
  • Praktična nastava u okviru predmeta pulmološka dijagnostika
PODELITE:

Detaljnije informacije o srednjem vanrednom i redovnom obrazovanju

Ako sam vec zavrsio neku srednju skolu da li ce mi biti priznati ispiti beograd
Ako sam već završio neku srednju školu, da li će mi biti priznati ispiti?
Nakon upisa se utvrđuju diferencijalni ispiti koje kandidat ima obavezu da položi kako bi mogao da stekne diplomu za zanimanje željenog smera.
Pročitaj više
Da li je omoguceno online polaganje ispita beograd
Da li je omogućeno online polaganje ispita?
Srednja škola Sveti Arhangel u Novom Sadu ne dozvoljava polaganje ispita online, jer ne može da garantuje za kvalitet takve vrste polaganja.
Pročitaj više
Da li je praksa predvidena tokom vanrednog skolovanja beograd
Da li je praksa predviđena tokom vanrednog školovanja?
Prema odredbama nastavnog programa za brojne obrazovne profile koje u ponudi ima srednja škola Sveti Arhangel u Novom Sadu uglavnom je predviđeno pohađanje i praktične nastave.
Pročitaj više
Da li mogu skolarinu da platim na rate jagodina
Da li mogu školarinu da platim na rate?
U skladu sa zahtevom kandidata, srednja škola Sveti Arhangel u Novom Sadu dozvoljava i plaćanje školarine na više rata.
Pročitaj više
Da li su diploma drzavne i privatne skole u istom rangu beograd
Da li su diploma državne i privatne škole u istom rangu?
Diploma koju izdaje srednja škola Sveti Arhangel u Novom Sadu je u potpuno istom rangu kao i diploma svake državne srednje škole na teritoriji naše zemlje.
Pročitaj više
Da li su dozvoljene online konsultacije beograd
Da li su dozvoljene online konsultacije?
Srednja škola Sveti Arhangel kandidatima zainteresovanim za prekvalifikaciju, dokvalifikaciju, vanredno ili uporedno školovanje nudi i online konsultacije koje su uračunate u cenu konkretnog programa edukacije.
Pročitaj više
Da li vanredno skolovanje podrazumeva i pohadanje nastave beograd
Da li vanredno školovanje podrazumeva i pohađanje nastave?
Vanredno školovanje koje sprovodi srednja škola Sveti Arhangel u Novom Sadu se organizuje u skladu sa pravilima i ne uključuje obavezu pohađanja nastave.
Pročitaj više
Koja dokumenta treba da prilozim prilikom upisa beograd
Koja dokumenta treba da priložim prilikom upisa?
Svako koga interesuje uporedno ili vanredno školovanje, odnosno prekvalifikacija ili dokvalifikacija treba prilikom upisa da priloži obaveznu dokumentaciju.
Pročitaj više
Kome je namenjena vanredna nastava jagodina
Kome je namenjena vanredna nastava?
Srednja škola Sveti Arhangel u Novom Sadu organizuje i vanrednu nastavu za sve kandidate starosti iznad 17 godina, koji su završili najmanje osnovnu školu, odnosno prvi ili drugi razred bilo koje srednje škole.
Pročitaj više
Na koji nacin funkcionise vanredno srednje obrazovanje beograd
Na koji način funkcioniše vanredno srednje obrazovanje?
Po najpovoljnijim cenama u zemlji, srednja škola Sveti Arhangel u Novom Sadu organizuje vanredno školovanje u skladu sa odredbama zakona o obrazovanju Republike Srbije.
Pročitaj više
Na koji nacin je strancima omoguceno pohadanje vanredne nastave beograd
Na koji način je strancima omogućeno pohađanje vanredne nastave
Srednja škola Sveti Arhangel Novi Sad nudi mogućnost i stranim državljanima da pristupe pohađanju vanredne nastave po odličnim uslovima.
Pročitaj više
Postoji li ogranicenje u broju ispita koje smem da polazem u jednom roku beograd
Postoji li ograničenje u broju ispita koje smem da polažem u jednom roku
Najviše pet ispita u jednom ispitnom roku ima pravo pojedinačni kandidat da prijavi, a ako želi da prijavi više od tog broja mora da se zvanično obrati direktoru škole.
Pročitaj više
Sta je dokvalifikacija beograd
Šta je dokvalifikacija?
Srednja škola Sveti Arhangel u Novom Sadu po povoljnim cenama nudi dokvalifikaciju za veliki izbor obrazovnih profila iz različitih oblasti.
Pročitaj više
Sta je prekvalifikacija beograd
Šta je prekvalifikacija?
Prekvalifikacija za zanimanja trećeg i četvrtog stepena iz brojnih struka je u ponudi srednje škole Sveti Arhangel u Novom Sadu po odličnim cenama.
Pročitaj više
Sta je to uporedno skolovanje beograd
Šta je to uporedno školovanje?
Kroz uporedno školovanje škola Sveti Arhangel u Novom Sadu pruža priliku zainteresovanima da steknu još jednu priznatu diplomu.
Pročitaj više
Sta je uracunato u cenu jagodina
Šta je uračunato u cenu
Osim školarine, u cenu su uračunate i konsultacije i ispitna pitanja, a kandidat mora da plati utvrđenu nadoknadu za polaganje ispita, kao i literaturu.
Pročitaj više
U kojim terminima se organizuju ispiti jagodina
U kojim terminima se organizuju ispiti?
Svima koje interesuje uporedno i vanredno školovanje, kao i prekvalifikacija i dokvalifikacija, srednja škola Sveti Arhangal u Novom Sadu omogućuje da ispite polažu svakog meseca u toku kalendarske godine.
Pročitaj više