Medicinska sestra - tehničar za rad u radiologiji

Pored toga što ima obavezu da dostavi pravno priznati dokaz o tome da je stekao minimum dvogodišnje radno iskustvo u svojoj struci, svaki kandidat koji je zainteresovan da pohađa specijalizaciju za obrazovni profil petog stepena medicinska sestra - tehničar za rad u radiologiji neizostavno mora posedovati i dokaz o prethodnom školovanju u struci.

Zapravo se zahteva da prilikom upisa dostavi svedočanstva za svaki razred srednje škole, kao i diplomu za obrazovni profil iz područja rada zdravstvo i socijalna zaštita, a za jedno od sledećih zanimanja: medicinska sestra - tehničar, pedijatrijska sestra - tehničar, laboratorijski tehničar ili ginekološko akušerska sestra - tehničar.

Sva ta dokumenta kandidat mora dostaviti prilikom zvaničnog upisa, kome mora takođe lično da prisustvuje, prema pravilniku srednje škole Sveti Arhangel Novi Sad. Takođe je važno da priloži i validan izvod iz matične knjige rođenih, odnosno krštenicu, kao i uverenje o državljanstvu.

Neposredno pre zvaničnog upisa bi trebalo svako, ko je zainteresovan da pohađa specijalizaciju za zanimanje petog stepena medicinska sestra - tehničar za rad u radiologiji da izvrši prijavu. Uopšteno rečeno, prijava podrazumeva dostavljanje osnovnih informacija o svakom zainteresovanom, a koje uključuju kako prezime i ime, tako isto i datum rođenja, te broj telefona. Sve te podatke kandidati mogu poslati ili na zvaničnu mejl adresu škole ili izdiktirati zaposlenima putem telefona, odnosno lično.

Kada zainteresovani budu dostavili svu neophodnu dokumentaciju, članovi stručne komisije imaju obavezu da za upis rangiraju prijavljene najpre prema opštim uspehu, koji su postigli u srednjoj školi, a zatim i na osnovu ocena iz tri predmeta, odnosno fizike, patologije i iz predmeta anatomija i fiziologija.

Na osnovu važećeg nastavnog programa za sticanje zvanja medicinska sestra - tehničar za rad u radiologiji, predviđeno je da svaki kandidat ima obavezu da polaže jedan opšti predmet, odnosno strani jezik. Tom prilikom se svakome od njih nudi mogućnost izbora između nekoliko stranih jezika, a zaposleni u ovoj školi će ih detaljno informisati o svemu tome.

Kada su u pitanju stručni predmeti, njih je ukupno pet u teorijskom delu i podrazumeva da kandidati polažu najpre predmet osnovi radiologije, a zatim i stručne predmete nuklearna medicina, te radiološka dijagnostika i radiološka zaštita, kao i predmet radiološka terapija.

U okviru tri predmeta je predviđeno pohađanje praktične nastave u bloku, a njeno trajanje je precizno određeno programom. Trebalo bi da kandidati praksu obave u okviru predmeta nuklearna medicina, kao i u okviru predmeta radiološka terapija i radiološka dijagnostika.

Sticanje diplome za obrazovni profil petog stepena medicinska sestra - tehničar za rad u radiologiji je uslovljeno polaganjem specijalističkog ispita, koji je sastavljen od teorijskog i od praktičnog dela. Napominjemo ovom prilikom da je nastavni program ove specijalizacije u potpunosti usaglašen sa pravilima, koja su određena od strane Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, kao jedina relevantne institucije u našoj zemlji. Sa tim u vezi moramo napomenuti i to da se praktična nastava organizuje prema tom programu i to u okviru onih specijalizovanih institucija, sa kojima pomenuta škola ima vrlo uspešno saradnju. Uzevši u obzir da je upoznata sa načinom funkcionisanja tih institucija, škola pruža maksimalne garancije za kvalitet praktične nastave u tom slučaju. Međutim, postoji mogućnost i da kandidati pohađaju praksu u okviru institucije, koju budu oni lično odabrali, a sa kojom škola ne mora imati neposrednu saradnju. Naravno da u tom slučaju ne postoje zvanične garancije za kvalitet praktičnog dela specijalizacije za zanimanje medicinska sestra - tehničar za rad u radiologiji.

Trebalo bi da kontaktiraju nadležne u Nacionalnoj službi za zapošljavanje svi koji budu zvanično stekli diplomu za konkretno zanimanje, uzevši u obzir da je ona priznata, te kao takva u potpunosti upisiva u radni dosije svakog kandidata. Ističemo da je zakon po tom pitanju izmenjen, te da isključimo nadležna lica u jednoj od poslovnica te institucije imaju pravo da vrše upis kako diploma za različita zanimanja, tako isto i sertifikata, pa je zato i važno da se kandidati njima obrate, kako bi sve neophodne informacije o postupku upisa dobili.

SPISAK PREDMETA

Opšti predmeti

 • Strani jezik
  Kandidat bira između mogućnosti da polaže predmete:
  - engleski jezik
  - nemački jezik
  - ruski jezik
  - francuski jezik

Stručni predmeti

 • Radiološka dijagnostika
 • Osnovi radiologije
 • Nuklearna medicina
 • Radiološka terapija
 • Radiološka zaštita

Praktična nastava

 • Radiološka dijagnostika
 • Nuklearna medicina
 • Radiološka terapija
PODELITE:

Detaljnije informacije o srednjem vanrednom i redovnom obrazovanju

Ako sam vec zavrsio neku srednju skolu da li ce mi biti priznati ispiti beograd
Ako sam već završio neku srednju školu, da li će mi biti priznati ispiti?
Nakon upisa se utvrđuju diferencijalni ispiti koje kandidat ima obavezu da položi kako bi mogao da stekne diplomu za zanimanje željenog smera.
Pročitaj više
Da li je omoguceno online polaganje ispita beograd
Da li je omogućeno online polaganje ispita?
Srednja škola Sveti Arhangel u Novom Sadu ne dozvoljava polaganje ispita online, jer ne može da garantuje za kvalitet takve vrste polaganja.
Pročitaj više
Da li je praksa predvidena tokom vanrednog skolovanja beograd
Da li je praksa predviđena tokom vanrednog školovanja?
Prema odredbama nastavnog programa za brojne obrazovne profile koje u ponudi ima srednja škola Sveti Arhangel u Novom Sadu uglavnom je predviđeno pohađanje i praktične nastave.
Pročitaj više
Da li mogu skolarinu da platim na rate jagodina
Da li mogu školarinu da platim na rate?
U skladu sa zahtevom kandidata, srednja škola Sveti Arhangel u Novom Sadu dozvoljava i plaćanje školarine na više rata.
Pročitaj više
Da li su diploma drzavne i privatne skole u istom rangu beograd
Da li su diploma državne i privatne škole u istom rangu?
Diploma koju izdaje srednja škola Sveti Arhangel u Novom Sadu je u potpuno istom rangu kao i diploma svake državne srednje škole na teritoriji naše zemlje.
Pročitaj više
Da li su dozvoljene online konsultacije beograd
Da li su dozvoljene online konsultacije?
Srednja škola Sveti Arhangel kandidatima zainteresovanim za prekvalifikaciju, dokvalifikaciju, vanredno ili uporedno školovanje nudi i online konsultacije koje su uračunate u cenu konkretnog programa edukacije.
Pročitaj više
Da li vanredno skolovanje podrazumeva i pohadanje nastave beograd
Da li vanredno školovanje podrazumeva i pohađanje nastave?
Vanredno školovanje koje sprovodi srednja škola Sveti Arhangel u Novom Sadu se organizuje u skladu sa pravilima i ne uključuje obavezu pohađanja nastave.
Pročitaj više
Koja dokumenta treba da prilozim prilikom upisa beograd
Koja dokumenta treba da priložim prilikom upisa?
Svako koga interesuje uporedno ili vanredno školovanje, odnosno prekvalifikacija ili dokvalifikacija treba prilikom upisa da priloži obaveznu dokumentaciju.
Pročitaj više
Kome je namenjena vanredna nastava jagodina
Kome je namenjena vanredna nastava?
Srednja škola Sveti Arhangel u Novom Sadu organizuje i vanrednu nastavu za sve kandidate starosti iznad 17 godina, koji su završili najmanje osnovnu školu, odnosno prvi ili drugi razred bilo koje srednje škole.
Pročitaj više
Na koji nacin funkcionise vanredno srednje obrazovanje beograd
Na koji način funkcioniše vanredno srednje obrazovanje?
Po najpovoljnijim cenama u zemlji, srednja škola Sveti Arhangel u Novom Sadu organizuje vanredno školovanje u skladu sa odredbama zakona o obrazovanju Republike Srbije.
Pročitaj više
Na koji nacin je strancima omoguceno pohadanje vanredne nastave beograd
Na koji način je strancima omogućeno pohađanje vanredne nastave
Srednja škola Sveti Arhangel Novi Sad nudi mogućnost i stranim državljanima da pristupe pohađanju vanredne nastave po odličnim uslovima.
Pročitaj više
Postoji li ogranicenje u broju ispita koje smem da polazem u jednom roku beograd
Postoji li ograničenje u broju ispita koje smem da polažem u jednom roku
Najviše pet ispita u jednom ispitnom roku ima pravo pojedinačni kandidat da prijavi, a ako želi da prijavi više od tog broja mora da se zvanično obrati direktoru škole.
Pročitaj više
Sta je dokvalifikacija beograd
Šta je dokvalifikacija?
Srednja škola Sveti Arhangel u Novom Sadu po povoljnim cenama nudi dokvalifikaciju za veliki izbor obrazovnih profila iz različitih oblasti.
Pročitaj više
Sta je prekvalifikacija beograd
Šta je prekvalifikacija?
Prekvalifikacija za zanimanja trećeg i četvrtog stepena iz brojnih struka je u ponudi srednje škole Sveti Arhangel u Novom Sadu po odličnim cenama.
Pročitaj više
Sta je to uporedno skolovanje beograd
Šta je to uporedno školovanje?
Kroz uporedno školovanje škola Sveti Arhangel u Novom Sadu pruža priliku zainteresovanima da steknu još jednu priznatu diplomu.
Pročitaj više
Sta je uracunato u cenu jagodina
Šta je uračunato u cenu
Osim školarine, u cenu su uračunate i konsultacije i ispitna pitanja, a kandidat mora da plati utvrđenu nadoknadu za polaganje ispita, kao i literaturu.
Pročitaj više
U kojim terminima se organizuju ispiti jagodina
U kojim terminima se organizuju ispiti?
Svima koje interesuje uporedno i vanredno školovanje, kao i prekvalifikacija i dokvalifikacija, srednja škola Sveti Arhangal u Novom Sadu omogućuje da ispite polažu svakog meseca u toku kalendarske godine.
Pročitaj više