Laboratorijski tehničar za mikrobiološke analize

Lica koja su imala prilike prethodno da steknu diplomu za neko zanimanje u medicinskoj struci sada imaju mogućnost da izvrše dokvalifikaciju za obrazovni profil laboratorijski tehničar za mikrobiološke analize, te da na taj način imaju peti stepen stručne spreme. A da bi to mogli da učine, potrebno je da dostave dokaz o prethodnom školovanju, kao i uverenje o državljanstvu, izvod iz matične knjige rođenih i ono što je najbitnije, dokaz da su u struci stekli radno iskustvo u trajanju od 2 godine minimum.

Odmah moramo naglasiti da je srednja škola Sveti Arhangel, Novi Sad, a koja edukaciju za navedeni obrazovni profil organizuje i u svom izdvojenom odeljenju u Sremskoj Mitrovici, od strane relevantnih državnih institucija ovlašćena da taj program sprovodi. Iz tog razloga je bitna informacija za sve kandidate da će nakon položenih ispita postati vlasnici zakonski priznate diplome. Ne samo da bi trebalo informaciju o tome da su stekli diplomu za obrazovni profil laboratorijski tehničar za mikrobiološke analize da navedu u svojoj zvaničnoj radnoj biografiji, nego svakako kandidati koji imaju otvoren radni dosije u Nacionalnoj službi za zapošljavanje, odmah po sticanju konkretnog dokumenta treba da zahtevaju njegov zvaničan upis. Naravno da svako ko želi zaposlenje da pronađe van granica Republike Srbije ima mogućnost stečenu diplomu za pomenuto zanimanje da nostrifikuje, ali prethodno mora samostalno da se raspita o detaljima vezano za taj proces.

Kada kandidat bude dostavio sva neophodna dokumenta za upis, stručni tim ove obrazovne institucije će ga informisati o ispitima koje mora tokom jednogodišnje specijalizacije da polaže. A uopšteno rečeno, prema aktuelnom nastavnom programu, koji je usklađen sa pravilima Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije, kandidati zainteresovani za sticanje zvanja laboratorijski tehničar za mikrobiološke analize, osim stranog jezika, kao opšteg predmeta, izučavaju i pet stručnih predmeta. Uz predmete mikrobiološke tehnike i analize, odnosno medicinska parazitologija sa mikrologijom, u nastavnom programu se nalaze i predmeti medicinska bakteriologija, zatim infektologija i predmet medicinska virusologija i imunologija.

Trebalo bi istaći i informaciju da srednja škola Sveti Arhangel nudi mogućnost kako stručnog osposobljavanja za navedeno zanimanje petog stepena, tako isto i dokvalifikaciju, a inače je specijalizovana i za sprovođenje redovnog, odnosno vanrednog školovanja, kao i za program prekvalifikacije.

S obzirom na to da je praktična nastava izuzetno značajna, nju će u skladu sa pravilima programa kandidati pohađati u specijalizovanim medicinskim laboratorijama, a sa kojima pomenuta obrazovna institucija ima dugogodišnju uspešnu saradnju.

Tokom izabranog programa će kandidati imati prilike da se, pored ostalog upoznaju sa različitim tipovima bakterija, te sa njihovim osnovnim osobinama, a svakako će biti u mogućnosti da nauče i kako da razlikuju patogene i takozvane uslovno patogene bakterije. Akcenat će biti stavljen na različite tipove mikrobioloških analiza, odnosno na način njihovog sprovođenja, a bez obzira da li se analizira voda, određena namirnica ili bilo koji drugi predmet namenjen opštoj upotrebi.

Zahvaljujući pažljivo osmišljenim nastavnom programu, svako ko bude stekao diplomu za obrazovni profil laboratorijski tehničar za mikrobiološke analize, peti stepen će biti u prilici da pomenute poslove samostalno obavlja, zato što nastavni program uključuje i teoriju i praktičan rad.

Prijava se vrši kako elektronski, tako isto i telefonski, a dozvoljeno je i da se zainteresovani lično u školi prijave ako žele.

Od njih se očekuje da upisu lično prisustvuju te da svu zahtevanu dokumentaciju tada dostave. A izuzev uverenja o džavljanstvu i dokaza o prethodno stečenom obrazovanju (svedočanstva završene srednje škole i diploma), potrebno je da prilože o izvod iz matične knjige rođenih, te dokaz o dvogodišnjem radnom iskustvu u struci.

Po završetku ovoga obrazovnog profila, naši polaznici stiču peti stepen stručne spreme.

U saradnji sa drugim privatnim srednjim školama u Srbiji kod nas možete predati dokumentaciju za ovaj obrazovni profil.

SPISAK PREDMETA

Opšti predmeti

  • Strani jezika

Stručni predmeti

  • Medicinska bakteriologija
  • Medicinska parazitologija sa mikrologijom
  • Medicinska virusologija i imunologija
  • Infektologija
  • Mikrobiološke tehnike i analize
PODELITE:

Detaljnije informacije o srednjem vanrednom i redovnom obrazovanju

Ako sam vec zavrsio neku srednju skolu da li ce mi biti priznati ispiti beograd
Ako sam već završio neku srednju školu, da li će mi biti priznati ispiti?
Nakon upisa se utvrđuju diferencijalni ispiti koje kandidat ima obavezu da položi kako bi mogao da stekne diplomu za zanimanje željenog smera.
Pročitaj više
Da li je omoguceno online polaganje ispita beograd
Da li je omogućeno online polaganje ispita?
Srednja škola Sveti Arhangel u Novom Sadu ne dozvoljava polaganje ispita online, jer ne može da garantuje za kvalitet takve vrste polaganja.
Pročitaj više
Da li je praksa predvidena tokom vanrednog skolovanja beograd
Da li je praksa predviđena tokom vanrednog školovanja?
Prema odredbama nastavnog programa za brojne obrazovne profile koje u ponudi ima srednja škola Sveti Arhangel u Novom Sadu uglavnom je predviđeno pohađanje i praktične nastave.
Pročitaj više
Da li mogu skolarinu da platim na rate jagodina
Da li mogu školarinu da platim na rate?
U skladu sa zahtevom kandidata, srednja škola Sveti Arhangel u Novom Sadu dozvoljava i plaćanje školarine na više rata.
Pročitaj više
Da li su diploma drzavne i privatne skole u istom rangu beograd
Da li su diploma državne i privatne škole u istom rangu?
Diploma koju izdaje srednja škola Sveti Arhangel u Novom Sadu je u potpuno istom rangu kao i diploma svake državne srednje škole na teritoriji naše zemlje.
Pročitaj više
Da li su dozvoljene online konsultacije beograd
Da li su dozvoljene online konsultacije?
Srednja škola Sveti Arhangel kandidatima zainteresovanim za prekvalifikaciju, dokvalifikaciju, vanredno ili uporedno školovanje nudi i online konsultacije koje su uračunate u cenu konkretnog programa edukacije.
Pročitaj više
Da li vanredno skolovanje podrazumeva i pohadanje nastave beograd
Da li vanredno školovanje podrazumeva i pohađanje nastave?
Vanredno školovanje koje sprovodi srednja škola Sveti Arhangel u Novom Sadu se organizuje u skladu sa pravilima i ne uključuje obavezu pohađanja nastave.
Pročitaj više
Koja dokumenta treba da prilozim prilikom upisa beograd
Koja dokumenta treba da priložim prilikom upisa?
Svako koga interesuje uporedno ili vanredno školovanje, odnosno prekvalifikacija ili dokvalifikacija treba prilikom upisa da priloži obaveznu dokumentaciju.
Pročitaj više
Kome je namenjena vanredna nastava jagodina
Kome je namenjena vanredna nastava?
Srednja škola Sveti Arhangel u Novom Sadu organizuje i vanrednu nastavu za sve kandidate starosti iznad 17 godina, koji su završili najmanje osnovnu školu, odnosno prvi ili drugi razred bilo koje srednje škole.
Pročitaj više
Na koji nacin funkcionise vanredno srednje obrazovanje beograd
Na koji način funkcioniše vanredno srednje obrazovanje?
Po najpovoljnijim cenama u zemlji, srednja škola Sveti Arhangel u Novom Sadu organizuje vanredno školovanje u skladu sa odredbama zakona o obrazovanju Republike Srbije.
Pročitaj više
Na koji nacin je strancima omoguceno pohadanje vanredne nastave beograd
Na koji način je strancima omogućeno pohađanje vanredne nastave
Srednja škola Sveti Arhangel Novi Sad nudi mogućnost i stranim državljanima da pristupe pohađanju vanredne nastave po odličnim uslovima.
Pročitaj više
Postoji li ogranicenje u broju ispita koje smem da polazem u jednom roku beograd
Postoji li ograničenje u broju ispita koje smem da polažem u jednom roku
Najviše pet ispita u jednom ispitnom roku ima pravo pojedinačni kandidat da prijavi, a ako želi da prijavi više od tog broja mora da se zvanično obrati direktoru škole.
Pročitaj više
Sta je dokvalifikacija beograd
Šta je dokvalifikacija?
Srednja škola Sveti Arhangel u Novom Sadu po povoljnim cenama nudi dokvalifikaciju za veliki izbor obrazovnih profila iz različitih oblasti.
Pročitaj više
Sta je prekvalifikacija beograd
Šta je prekvalifikacija?
Prekvalifikacija za zanimanja trećeg i četvrtog stepena iz brojnih struka je u ponudi srednje škole Sveti Arhangel u Novom Sadu po odličnim cenama.
Pročitaj više
Sta je to uporedno skolovanje beograd
Šta je to uporedno školovanje?
Kroz uporedno školovanje škola Sveti Arhangel u Novom Sadu pruža priliku zainteresovanima da steknu još jednu priznatu diplomu.
Pročitaj više
Sta je uracunato u cenu jagodina
Šta je uračunato u cenu
Osim školarine, u cenu su uračunate i konsultacije i ispitna pitanja, a kandidat mora da plati utvrđenu nadoknadu za polaganje ispita, kao i literaturu.
Pročitaj više
U kojim terminima se organizuju ispiti jagodina
U kojim terminima se organizuju ispiti?
Svima koje interesuje uporedno i vanredno školovanje, kao i prekvalifikacija i dokvalifikacija, srednja škola Sveti Arhangal u Novom Sadu omogućuje da ispite polažu svakog meseca u toku kalendarske godine.
Pročitaj više