Knjigovođa - kontista

Uz maksimalno poštovanje svih smernica, koje navodi resorno Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, srednja škola Sveti Arhangel u Novom Sadu organizuje program specijalizacije, nakon koga kandidati postaju vlasnici diplome za zanimanje knjigovođa - kontista peti stepen.

S obzirom na to da je u pitanju specijalizacija, od kandidata se očekuje da su prethodno stekli zvanje IV stepena u oblasti ekonomije, odnosno administracije, te da su u konkretnoj struci radili minimum dve godine, a podrazumeva se da imaju i relevantan dokaz o tome.

Obavezan je svako, ko želi da pohađa ovaj program, prvo da kontaktira putem telefona pomenutu školu i tako izvrši prijavu, a može to učiniti i direktno u prostorijama škole ili elektronski. Od podataka mora navesti ime i prezime, zatim datum rođenja, te ostaviti svakako i broj telefona, a zarad budućeg kontakta sa nadležnima.

Posebno je važno da lično prisustvuje upisu svako, ko je pre toga u skladu sa važećim pravilima izvršio prijavu. Isto tako je bitno da svu neophodnu dokumentaciju dostavi, a koja osim već pomenutog dokaza o stečenom minimum dvogodišnjem radnom iskustvu, uključuje i dostavljanje diplome srednje škole, odnosno svedočanstava za svaki završeni razred, kao i izvoda iz matične knjige rođenih, ali i uverenja o državljanstvu.

Osim zajedničkih, odnosno opštih predmeta, program specijalizacije za sticanje zvanja knjigovođa - kontista V stepen uključuje i stručne predmete, ali i praktičnu nastavu, koja se organizuje u bloku i u skladu sa nastavnim programom za ovaj obrazovni profil.

Najpre da naglasimo da organizator nudi mogućnost pohađanja prakse u onim kompanijama, sa kojima je prethodno sarađivao i kada daje sve neophodne garancije za njen kvalitet. Druga opcija, koju takođe kandidati mogu odabrati podrazumeva da praktični deo ove edukacije pohađaju u okviru one firme, koju oni lično budu odabrali. Naravno da u tom slučaju organizator nije u mogućnosti da pruži pojedincima garancije za kvalitet prakse, uzevši u obzir da sa načinom poslovanja tog pravnog lica on nije prethodno upoznat.

U opšte predmete osim stranog jezika, spada i predmet osnove radnog i privrednog prava, dok je zastupljeno i četiri stručna predmeta. Obavezan je svako ko želi da stekne zvanje petog stepena knjigovođa - kontista da polaže predmet finansije, potom stručni predmet organizacija računovodstva i sredstava, te predmete računovodstvo sa poslovima likvidature i bilansiranje i poslovno informisanje.

Završni, odnosno specijalistički ispit se sastoji od dva dela, a kandidat postaje vlasnik diplome za ovaj obrazovni profil petog stepena samo ako položi teorijski deo i ako izvrši praktični zadatak, koji je predviđen programom.

Trebalo bi da nakon sticanja diplome za ovo zanimanje svaki pojedinac kontaktira nadležne u Nacionalnoj službi za zapošljavanje i od njih direktno zahteva da izvrše zvaničan upis te diplome u njihov radni dosije, jer je tako predviđeno trenutno aktuelnim pravilima. Podrazumeva se i da bi odmah trebalo u svoj CV, odnosno radnu biografiju da svako od njih unese informaciju o završenoj specijalizaciji, te o posedovanju diplome za pomenuti obrazovni profil.

SPISAK PREDMETA

Opšti predmeti

 • Strani jezik
  Kandidat bira između mogućnosti da polaže predmete:
  - engleski jezik
  - nemački jezik
  - ruski jezik
  - francuski jezik
 • Osnove radnog i privrednog prava

Stručni predmeti

 • Organizacija računovodstva i sredstava
 • Bilansiranje i poslovno informisanje
 • Finansije
 • Računovodstvo sa poslovima likvidature

Praktična nastava

 • Praktična nastava se organizuje u bloku u skladu sa pravilima obrazovnog profila
PODELITE:

Detaljnije informacije o srednjem vanrednom i redovnom obrazovanju

Ako sam vec zavrsio neku srednju skolu da li ce mi biti priznati ispiti beograd
Ako sam već završio neku srednju školu, da li će mi biti priznati ispiti?
Nakon upisa se utvrđuju diferencijalni ispiti koje kandidat ima obavezu da položi kako bi mogao da stekne diplomu za zanimanje željenog smera.
Pročitaj više
Da li je omoguceno online polaganje ispita beograd
Da li je omogućeno online polaganje ispita?
Srednja škola Sveti Arhangel u Novom Sadu ne dozvoljava polaganje ispita online, jer ne može da garantuje za kvalitet takve vrste polaganja.
Pročitaj više
Da li je praksa predvidena tokom vanrednog skolovanja beograd
Da li je praksa predviđena tokom vanrednog školovanja?
Prema odredbama nastavnog programa za brojne obrazovne profile koje u ponudi ima srednja škola Sveti Arhangel u Novom Sadu uglavnom je predviđeno pohađanje i praktične nastave.
Pročitaj više
Da li mogu skolarinu da platim na rate jagodina
Da li mogu školarinu da platim na rate?
U skladu sa zahtevom kandidata, srednja škola Sveti Arhangel u Novom Sadu dozvoljava i plaćanje školarine na više rata.
Pročitaj više
Da li su diploma drzavne i privatne skole u istom rangu beograd
Da li su diploma državne i privatne škole u istom rangu?
Diploma koju izdaje srednja škola Sveti Arhangel u Novom Sadu je u potpuno istom rangu kao i diploma svake državne srednje škole na teritoriji naše zemlje.
Pročitaj više
Da li su dozvoljene online konsultacije beograd
Da li su dozvoljene online konsultacije?
Srednja škola Sveti Arhangel kandidatima zainteresovanim za prekvalifikaciju, dokvalifikaciju, vanredno ili uporedno školovanje nudi i online konsultacije koje su uračunate u cenu konkretnog programa edukacije.
Pročitaj više
Da li vanredno skolovanje podrazumeva i pohadanje nastave beograd
Da li vanredno školovanje podrazumeva i pohađanje nastave?
Vanredno školovanje koje sprovodi srednja škola Sveti Arhangel u Novom Sadu se organizuje u skladu sa pravilima i ne uključuje obavezu pohađanja nastave.
Pročitaj više
Koja dokumenta treba da prilozim prilikom upisa beograd
Koja dokumenta treba da priložim prilikom upisa?
Svako koga interesuje uporedno ili vanredno školovanje, odnosno prekvalifikacija ili dokvalifikacija treba prilikom upisa da priloži obaveznu dokumentaciju.
Pročitaj više
Kome je namenjena vanredna nastava jagodina
Kome je namenjena vanredna nastava?
Srednja škola Sveti Arhangel u Novom Sadu organizuje i vanrednu nastavu za sve kandidate starosti iznad 17 godina, koji su završili najmanje osnovnu školu, odnosno prvi ili drugi razred bilo koje srednje škole.
Pročitaj više
Na koji nacin funkcionise vanredno srednje obrazovanje beograd
Na koji način funkcioniše vanredno srednje obrazovanje?
Po najpovoljnijim cenama u zemlji, srednja škola Sveti Arhangel u Novom Sadu organizuje vanredno školovanje u skladu sa odredbama zakona o obrazovanju Republike Srbije.
Pročitaj više
Na koji nacin je strancima omoguceno pohadanje vanredne nastave beograd
Na koji način je strancima omogućeno pohađanje vanredne nastave
Srednja škola Sveti Arhangel Novi Sad nudi mogućnost i stranim državljanima da pristupe pohađanju vanredne nastave po odličnim uslovima.
Pročitaj više
Postoji li ogranicenje u broju ispita koje smem da polazem u jednom roku beograd
Postoji li ograničenje u broju ispita koje smem da polažem u jednom roku
Najviše pet ispita u jednom ispitnom roku ima pravo pojedinačni kandidat da prijavi, a ako želi da prijavi više od tog broja mora da se zvanično obrati direktoru škole.
Pročitaj više
Sta je dokvalifikacija beograd
Šta je dokvalifikacija?
Srednja škola Sveti Arhangel u Novom Sadu po povoljnim cenama nudi dokvalifikaciju za veliki izbor obrazovnih profila iz različitih oblasti.
Pročitaj više
Sta je prekvalifikacija beograd
Šta je prekvalifikacija?
Prekvalifikacija za zanimanja trećeg i četvrtog stepena iz brojnih struka je u ponudi srednje škole Sveti Arhangel u Novom Sadu po odličnim cenama.
Pročitaj više
Sta je to uporedno skolovanje beograd
Šta je to uporedno školovanje?
Kroz uporedno školovanje škola Sveti Arhangel u Novom Sadu pruža priliku zainteresovanima da steknu još jednu priznatu diplomu.
Pročitaj više
Sta je uracunato u cenu jagodina
Šta je uračunato u cenu
Osim školarine, u cenu su uračunate i konsultacije i ispitna pitanja, a kandidat mora da plati utvrđenu nadoknadu za polaganje ispita, kao i literaturu.
Pročitaj više
U kojim terminima se organizuju ispiti jagodina
U kojim terminima se organizuju ispiti?
Svima koje interesuje uporedno i vanredno školovanje, kao i prekvalifikacija i dokvalifikacija, srednja škola Sveti Arhangal u Novom Sadu omogućuje da ispite polažu svakog meseca u toku kalendarske godine.
Pročitaj više