Medicinska sestra – tehničar za rad u gerijatriji

Jedan od načina za pronalazak boljeg zaposlenja jeste i dokvalifikacija, odnosno prekvalifikacija, s tim da srednja škola Sveti Arhangel Novi Sad i to u svom izdvojenom odeljenju u Sremskoj Mitrovici nudi i vanredno i redovno školovanje, te stručno osposobljavanje za obrazovni profil medicinska sestra - tehničar za rad u gerijatriji.

U pitanju je zanimanje petog stepena, a osobe koje su već stekle kvalifikacije u oblasti zdravstva, za obrazovne profile četvrtog stepena i to medicinska sestra - tehničar, zatim pedijatrijska sestra - tehničar, te medicinska sestra - vaspitač i ginekološko - akušerska sestra, odnosno stomatološka sestra - tehničar i fizioterapeutski tehničar imaju pravo da pohađaju ovaj specijalizovani program. Takođe je dozvoljeno i onim kandidatima, koji su imali prilike da se kvalifikuju za zanimanje trećeg stepena zdravstveni negovatelj, odnosno za zanimanje maser da pristupe ovoj edukaciji, ali samo ukoliko su pre toga stekli minimum dvogodišnje radno iskustvo u obavljanju poslova iz oblasti zdravstva i socijalne zaštite. Sve detalje o tome šta je potrebno da učine kandidati, koji imaju diplomu za zanimanje trećeg stepena će saznati na vreme od nadležnih u ovoj obrazovnoj instituciji.

Nakon što budu stekli diplomu za navedeni obrazovni profil, kandidati će naučiti kako se primenjuju principi zaštite kako starih i iznemoglih lica, tako isto i hroničnih starijih bolesnika, odnosno onih koji se otežano kreću i to u specijalizovanim zdravstvenim i socijalnim ustanovama, kao i u kućnim uslovima

Svako ko bude stekao kvalifikacije za zanimanje medicinska sestra - tehničar za rad u gerijatriji će biti u prilici da samostalno zbrine starije pacijente, te da sa njima na odgovarajući način komunicira, ali i da pruži sve neophodne informacije kako svojim kolegama, tako i rodbini pacijenta o njegovom zdravstvenom stanju i eventualnim zahtevima. Naravno da će biti u obavezi da neguje pacijente, bez obzira da li oni pate od kardiovaskularnih ili respiratornih, te gastrointestinalnih oboljenja ili su u pitanju stariji neuropsihijatrijski bolesnici, odnosno osobe koje pate od nekog drugog oboljenja.

Isto tako će biti upoznati i sa pravilima vezano za ishranu ovih pacijenata, a poseban aspekt tokom školovanja za navedeno zanimanje će biti stavljen na preduzimanje svih onih mera, koje će poboljšati kvalitet života starijih pacijenata.

Sem toga, lica koja žele da steknu kvalifikacije za zanimanje medicinska sestra - tehničar za rad u gerijatriji će naučiti da primenjuju tehnike rehabilitacije određenih stanja, a biće upoznata i sa pravilima vezano za vođenje celokupne medicinske dokumentacije.

Svakako će se upoznati sa brojnim dijagnostičkim procedurama, ali i sa pravilima vezano za primenu propisane terapije kod starijih pacijenata, te će steći znanja i o tome na koji način bi trebalo preventivno delovati da se različita oboljenja kod starijih lica svedu na minimum.

Profesori će se potruditi da kandidatima omoguće da se upoznaju sa brojnim procesima i stanjima, koja su specifična za osobe u tom dobu, te da nauče kako se stariji pacijenti mogu zaštititi. Isto tako će im omogućiti da steknu znanja o pravilnom dijagnostikovanju određenih stanja, ali i da se upoznaju sa uticajem ishrane na kvalitet života starih lica. Tokom pohađanja izabranog programa će se kandidati koji žele da se kvalifikuju za obrazovni profil medicinska sestra - tehničar za rad u gerijatriji upoznati i sa brojnim poremećajima, koji su specifični za stariju životnu dob, te sa načinom postupanja u takvim slučajevima.

Pravila koja navodi Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja se maksimalno poštuju prilikom organizacije nastave, a predviđeno je da kandidati imaju jedan opšti predmet i 4 stručna.

Osim stranog jezika, biće u obavezi da polože i predmete gerontologija, gerijatrija i zdravstvena nega, kao i stručni predmet specifični poremećaji u starosti.

Praksa je takođe uvrštena u školovanje, a nju srednja škola Sveti Arhangel Novi Sad organizuje u saradnji sa najpoznatijim zdravstvenim i gerontološkim institucijama. Sve informacije o trajanju i pravila vezano za praktičnu nastavu će biti na raspolaganju kandidatima prilikom upisa.

Kada budu izabrani tip edukacije završili, kandidati zvanično dobijaju diplomu, a koja je u potpunosti pravno validna. Ukoliko zaposlenje žele da pronađu van granica Srbije, trebalo bi da se detaljno informišu o postupku nostrifikacije konkretne diplome. Svakako bi trebalo da, ukoliko imaju otvoren radni dosije u Nacionalnoj službi za zapošljavanje, zahtevaju zvaničan upis konkretne diplome, te da u svoju radnu biografiju, odnosno CV podatak o posedovanju tog dokumenta navedu.

Obavezno je izvršiti prijavu ili lično ili preko telefona, odnosno elektronski, dok svaki kandidat mora lično prisustvovati upisu.

A tada će, osim uverenja o državljanstvu, te izvoda iz matične knjige rođenih, morati da priloži i svedočanstva, te diplomu o prethodno stečenom zvanju. Takođe je vrlo važno i da dostavi potvrdu o stečenom radnom isksutvu u medicinskoj struci, a u trajanju od najjmanje dve godine.

Po završetku ovoga obrazovnog profila, naši polaznici stiču peti stepen stručne spreme.

U saradnji sa drugim privatnim srednjim školama u Srbiji kod nas možete predati dokumentaciju za ovaj obrazovni profil.

SPISAK PREDMETA

Opšti predmeti

  • Strani jezik

Stručni predmeti

  • Gerijatrija
  • Gerontologija
  • Zdravstvena nega
  • Specifični poremećaji u starosti
PODELITE:

Detaljnije informacije o srednjem vanrednom i redovnom obrazovanju

Ako sam vec zavrsio neku srednju skolu da li ce mi biti priznati ispiti beograd
Ako sam već završio neku srednju školu, da li će mi biti priznati ispiti?
Nakon upisa se utvrđuju diferencijalni ispiti koje kandidat ima obavezu da položi kako bi mogao da stekne diplomu za zanimanje željenog smera.
Pročitaj više
Da li je omoguceno online polaganje ispita beograd
Da li je omogućeno online polaganje ispita?
Srednja škola Sveti Arhangel u Novom Sadu ne dozvoljava polaganje ispita online, jer ne može da garantuje za kvalitet takve vrste polaganja.
Pročitaj više
Da li je praksa predvidena tokom vanrednog skolovanja beograd
Da li je praksa predviđena tokom vanrednog školovanja?
Prema odredbama nastavnog programa za brojne obrazovne profile koje u ponudi ima srednja škola Sveti Arhangel u Novom Sadu uglavnom je predviđeno pohađanje i praktične nastave.
Pročitaj više
Da li mogu skolarinu da platim na rate jagodina
Da li mogu školarinu da platim na rate?
U skladu sa zahtevom kandidata, srednja škola Sveti Arhangel u Novom Sadu dozvoljava i plaćanje školarine na više rata.
Pročitaj više
Da li su diploma drzavne i privatne skole u istom rangu beograd
Da li su diploma državne i privatne škole u istom rangu?
Diploma koju izdaje srednja škola Sveti Arhangel u Novom Sadu je u potpuno istom rangu kao i diploma svake državne srednje škole na teritoriji naše zemlje.
Pročitaj više
Da li su dozvoljene online konsultacije beograd
Da li su dozvoljene online konsultacije?
Srednja škola Sveti Arhangel kandidatima zainteresovanim za prekvalifikaciju, dokvalifikaciju, vanredno ili uporedno školovanje nudi i online konsultacije koje su uračunate u cenu konkretnog programa edukacije.
Pročitaj više
Da li vanredno skolovanje podrazumeva i pohadanje nastave beograd
Da li vanredno školovanje podrazumeva i pohađanje nastave?
Vanredno školovanje koje sprovodi srednja škola Sveti Arhangel u Novom Sadu se organizuje u skladu sa pravilima i ne uključuje obavezu pohađanja nastave.
Pročitaj više
Koja dokumenta treba da prilozim prilikom upisa beograd
Koja dokumenta treba da priložim prilikom upisa?
Svako koga interesuje uporedno ili vanredno školovanje, odnosno prekvalifikacija ili dokvalifikacija treba prilikom upisa da priloži obaveznu dokumentaciju.
Pročitaj više
Kome je namenjena vanredna nastava jagodina
Kome je namenjena vanredna nastava?
Srednja škola Sveti Arhangel u Novom Sadu organizuje i vanrednu nastavu za sve kandidate starosti iznad 17 godina, koji su završili najmanje osnovnu školu, odnosno prvi ili drugi razred bilo koje srednje škole.
Pročitaj više
Na koji nacin funkcionise vanredno srednje obrazovanje beograd
Na koji način funkcioniše vanredno srednje obrazovanje?
Po najpovoljnijim cenama u zemlji, srednja škola Sveti Arhangel u Novom Sadu organizuje vanredno školovanje u skladu sa odredbama zakona o obrazovanju Republike Srbije.
Pročitaj više
Na koji nacin je strancima omoguceno pohadanje vanredne nastave beograd
Na koji način je strancima omogućeno pohađanje vanredne nastave
Srednja škola Sveti Arhangel Novi Sad nudi mogućnost i stranim državljanima da pristupe pohađanju vanredne nastave po odličnim uslovima.
Pročitaj više
Postoji li ogranicenje u broju ispita koje smem da polazem u jednom roku beograd
Postoji li ograničenje u broju ispita koje smem da polažem u jednom roku
Najviše pet ispita u jednom ispitnom roku ima pravo pojedinačni kandidat da prijavi, a ako želi da prijavi više od tog broja mora da se zvanično obrati direktoru škole.
Pročitaj više
Sta je dokvalifikacija beograd
Šta je dokvalifikacija?
Srednja škola Sveti Arhangel u Novom Sadu po povoljnim cenama nudi dokvalifikaciju za veliki izbor obrazovnih profila iz različitih oblasti.
Pročitaj više
Sta je prekvalifikacija beograd
Šta je prekvalifikacija?
Prekvalifikacija za zanimanja trećeg i četvrtog stepena iz brojnih struka je u ponudi srednje škole Sveti Arhangel u Novom Sadu po odličnim cenama.
Pročitaj više
Sta je to uporedno skolovanje beograd
Šta je to uporedno školovanje?
Kroz uporedno školovanje škola Sveti Arhangel u Novom Sadu pruža priliku zainteresovanima da steknu još jednu priznatu diplomu.
Pročitaj više
Sta je uracunato u cenu jagodina
Šta je uračunato u cenu
Osim školarine, u cenu su uračunate i konsultacije i ispitna pitanja, a kandidat mora da plati utvrđenu nadoknadu za polaganje ispita, kao i literaturu.
Pročitaj više
U kojim terminima se organizuju ispiti jagodina
U kojim terminima se organizuju ispiti?
Svima koje interesuje uporedno i vanredno školovanje, kao i prekvalifikacija i dokvalifikacija, srednja škola Sveti Arhangal u Novom Sadu omogućuje da ispite polažu svakog meseca u toku kalendarske godine.
Pročitaj više