Zubni tehničar za fiksnu protetiku

Ukoliko je neko prethodno stekao diplomu za zanimanje četvrtog stepena srednje zubotehničke škole, njemu je na raspolaganju specijalizacija za obrazovni profil zubni tehničar za fiksnu protetiku, petog stepena. Vrlo je važno napomenuti da kandidat mora dostaviti i validan dokaz o tome da je u konkretnoj struci stekao radno iskustvo i to u trajanju od najmanje dve godine.

Podrazumeva se da srednja škola Sveti Arhangel, Novi Sad može ponuditi kandidatima sa stečenom diplomom za zanimanje trećeg stepena u ovoj struci da pristupe jednogodišnjoj specijalizaciji, ali isključivo ako pre toga izvrše dokvalifikaciju za zanimanje četvrtog stepena, budući da je u ponudi i taj i program prekvalifikacije, ali i stručno osposobljavanje, te redovno i vanredno školovanje.

Mnogo su veće šanse za zaposlenje kandidatima, koji se specijalizuju u struci, a oni moraju znati da je diploma za zanimanje zubni tehničar za fiksnu protetiku, koju će steći nakon završenog jednogodišnjeg programa, u potpunosti pravno validna. Zapravo se radi o tome da pomenuta obrazovna institucija ima sve neophodne dozvole, izdate od strane relevantnih državnih službi, tako da kandidat ima pravo konkretnu diplomu da koristi i na području naše zemlje i u mnogim drugim državama. S obzirom na to da je zakon o upisu sertifikata i diploma u radne knjižice, odnosno dosijee kandidata promenjen, zato se preporučuje vlasniku konkretne diplome da se obrati zaposlenima u Nacionalnoj službi za zapošljavanje, te da od njih zvanično upis diplome za ovaj obrazovni profil petog stepena zahteva. Isto tako se preporučuje da u svoj CV unese informaciju o tome da je diplomu za ovo zanimanje stekao, a kako bi na taj način povećao šanse za pronalaženje zaposlenja u struci. Podrazumeva se da će svaki onaj kandidat, koji je zainteresovan za pronalazak zaposlenja van granica Srbije, nastojati da podatke o nostrifikaciji diplome u toj zemlji blagovremeno dobije.

Celokupan nastavni program je kreiran u skladu sa aktuelnim pravilima, koja određuje Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja. Zato i napominjemo da je i teorijski i praktični deo zastupljen u nastavi.

Opšti predmet strani jezik je obavezan, a u programu se nalaze i tri stručna predmeta i to fiksna protetika, kao i fiziologija okluzije, te stručni predmet izrada keramičkih i metalo - keramičkih radova.

S obzirom na to da srednja škola Sveti Arhangel, u Novom Sadu nastoji da kandidatima omogući maksimalno profesionalnu praktičnu nastavu, to se ona isključivo uz nadzor vrhunskih stručnjaka obavlja i to u okviru dva od pomenutih predmeta, odnosno izrada keramičkih i metalo - keramičkih radova i predmeta fiksna protetika.

Uz to što će naučiti na koji način se izrađuju fiksne nadoknade, te koje su prednosti i mane takvih proteza, takođe će svako ko odluči da se specijalizuje za zanimanje zubni tehničar za fiksnu protetiku biti u prilici da nauči i u kojim slučajevima se one ugrađuju. Naravno da će im profesori objasniti i kako se pripremaju zubi prilikom ugradnje fiksnih nadoknada, odnosno koji se instrumenti i aparati, te na koji način tom prilikom koriste.

Koji su to biološki, a koji mehanički principi preparacije su isto teme kojima će se kandidati baviti, a naravno da će im profesori objasniti i šta se smatra estetskim principima preparacije. Svakako da će naučiti i šta je to geometrijski dizajn preparacije, odnosno na koji način se najčešće greške u toku postupka preparacije mogu ispraviti.

Podrazumeva se da će kandidati naučiti i kako se tom prilikom štite zubi, a biće upoznati i sa celokupnim postupkom izrade takozvanih privremenih fiksnih nadoknada.

Naravno da će naučiti da izrađuju livene krunice, zatim fasetirane, a isto tako će imati prilike da se upoznaju i sa različitim načinima vezivanja takvih nadoknada.

Na koji način se kompjuteri koriste u izradi fiksnih nadoknada će, isto tako naučiti svako ko odluči da stekne diplomu za zanimanje zubni tehničar za fiksnu protetiku. A pored ostalog, saznaće i koji se koraci moraju biti preduzeti da bi bio napravljen, odnosno ugrađen most, odnosno kako se ugrađuju takozvane dvostruke krune. Jednostavnije rečeno, nakon završene edukacije, kandidati će naučiti da obavljaju sve poslove samostalno, odnosno teorijska znanja će dopuniti praktičnim radom i biti u potpunosti osposobljeni za zapošljavanje u ovoj struci.

Prijavljivanje za ovaj program može biti izvršeno ili elektronski, kada na mejl kandidati šalju zahtevane podatke (ime i prezime, broj telefona i datum rođenja), a mogu se prijaviti i putem telefona ili lično. Upisu mora prisustvovati svaki prethodno prijavljeni kandidati lično, a kada će dostaviti kako diplomu o prethodno stečenom zanimanju, odnosno svedočanstva završene srednje škole, tako isto i izvod iz matične knjige rođenih. A uz to zahteva se da dostavi i uverenje o državljanstvu, ali i relevantnu potvrdu o tome da je u ovoj struci stekao najmanje dve godine radnog iskustva.

SPISAK PREDMETA

Opšti predmeti

  • Strani jezik

Stručni predmeti

  • Fiziologija okluzije
  • Fiksna protetika
  • Izrada keramičkih i metalo - keramičkih radova
  • Praktična nastava u okviru predmeta Fiksna protetika i Izrada keramičkih i metalo - keramičkih radova
PODELITE:

Detaljnije informacije o srednjem vanrednom i redovnom obrazovanju

Ako sam vec zavrsio neku srednju skolu da li ce mi biti priznati ispiti beograd
Ako sam već završio neku srednju školu, da li će mi biti priznati ispiti?
Nakon upisa se utvrđuju diferencijalni ispiti koje kandidat ima obavezu da položi kako bi mogao da stekne diplomu za zanimanje željenog smera.
Pročitaj više
Da li je omoguceno online polaganje ispita beograd
Da li je omogućeno online polaganje ispita?
Srednja škola Sveti Arhangel u Novom Sadu ne dozvoljava polaganje ispita online, jer ne može da garantuje za kvalitet takve vrste polaganja.
Pročitaj više
Da li je praksa predvidena tokom vanrednog skolovanja beograd
Da li je praksa predviđena tokom vanrednog školovanja?
Prema odredbama nastavnog programa za brojne obrazovne profile koje u ponudi ima srednja škola Sveti Arhangel u Novom Sadu uglavnom je predviđeno pohađanje i praktične nastave.
Pročitaj više
Da li mogu skolarinu da platim na rate jagodina
Da li mogu školarinu da platim na rate?
U skladu sa zahtevom kandidata, srednja škola Sveti Arhangel u Novom Sadu dozvoljava i plaćanje školarine na više rata.
Pročitaj više
Da li su diploma drzavne i privatne skole u istom rangu beograd
Da li su diploma državne i privatne škole u istom rangu?
Diploma koju izdaje srednja škola Sveti Arhangel u Novom Sadu je u potpuno istom rangu kao i diploma svake državne srednje škole na teritoriji naše zemlje.
Pročitaj više
Da li su dozvoljene online konsultacije beograd
Da li su dozvoljene online konsultacije?
Srednja škola Sveti Arhangel kandidatima zainteresovanim za prekvalifikaciju, dokvalifikaciju, vanredno ili uporedno školovanje nudi i online konsultacije koje su uračunate u cenu konkretnog programa edukacije.
Pročitaj više
Da li vanredno skolovanje podrazumeva i pohadanje nastave beograd
Da li vanredno školovanje podrazumeva i pohađanje nastave?
Vanredno školovanje koje sprovodi srednja škola Sveti Arhangel u Novom Sadu se organizuje u skladu sa pravilima i ne uključuje obavezu pohađanja nastave.
Pročitaj više
Koja dokumenta treba da prilozim prilikom upisa beograd
Koja dokumenta treba da priložim prilikom upisa?
Svako koga interesuje uporedno ili vanredno školovanje, odnosno prekvalifikacija ili dokvalifikacija treba prilikom upisa da priloži obaveznu dokumentaciju.
Pročitaj više
Kome je namenjena vanredna nastava jagodina
Kome je namenjena vanredna nastava?
Srednja škola Sveti Arhangel u Novom Sadu organizuje i vanrednu nastavu za sve kandidate starosti iznad 17 godina, koji su završili najmanje osnovnu školu, odnosno prvi ili drugi razred bilo koje srednje škole.
Pročitaj više
Na koji nacin funkcionise vanredno srednje obrazovanje beograd
Na koji način funkcioniše vanredno srednje obrazovanje?
Po najpovoljnijim cenama u zemlji, srednja škola Sveti Arhangel u Novom Sadu organizuje vanredno školovanje u skladu sa odredbama zakona o obrazovanju Republike Srbije.
Pročitaj više
Na koji nacin je strancima omoguceno pohadanje vanredne nastave beograd
Na koji način je strancima omogućeno pohađanje vanredne nastave
Srednja škola Sveti Arhangel Novi Sad nudi mogućnost i stranim državljanima da pristupe pohađanju vanredne nastave po odličnim uslovima.
Pročitaj više
Postoji li ogranicenje u broju ispita koje smem da polazem u jednom roku beograd
Postoji li ograničenje u broju ispita koje smem da polažem u jednom roku
Najviše pet ispita u jednom ispitnom roku ima pravo pojedinačni kandidat da prijavi, a ako želi da prijavi više od tog broja mora da se zvanično obrati direktoru škole.
Pročitaj više
Sta je dokvalifikacija beograd
Šta je dokvalifikacija?
Srednja škola Sveti Arhangel u Novom Sadu po povoljnim cenama nudi dokvalifikaciju za veliki izbor obrazovnih profila iz različitih oblasti.
Pročitaj više
Sta je prekvalifikacija beograd
Šta je prekvalifikacija?
Prekvalifikacija za zanimanja trećeg i četvrtog stepena iz brojnih struka je u ponudi srednje škole Sveti Arhangel u Novom Sadu po odličnim cenama.
Pročitaj više
Sta je to uporedno skolovanje beograd
Šta je to uporedno školovanje?
Kroz uporedno školovanje škola Sveti Arhangel u Novom Sadu pruža priliku zainteresovanima da steknu još jednu priznatu diplomu.
Pročitaj više
Sta je uracunato u cenu jagodina
Šta je uračunato u cenu
Osim školarine, u cenu su uračunate i konsultacije i ispitna pitanja, a kandidat mora da plati utvrđenu nadoknadu za polaganje ispita, kao i literaturu.
Pročitaj više
U kojim terminima se organizuju ispiti jagodina
U kojim terminima se organizuju ispiti?
Svima koje interesuje uporedno i vanredno školovanje, kao i prekvalifikacija i dokvalifikacija, srednja škola Sveti Arhangal u Novom Sadu omogućuje da ispite polažu svakog meseca u toku kalendarske godine.
Pročitaj više